Jak napsat životopis v angličtině: Tipy, se kterými to zvládne každý!

04. 10. 2022

7 min.

Jak napsat životopis v angličtině: Tipy, se kterými to zvládne každý!
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Nedá se říct, že by Češi byli v rámci Evropy mezi angličtináři premianty. Spíš naopak. V průzkumu anglických dovedností organizace Education First z roku 2021 skončili Češi na pátém místě odspodu mezi státy EU. Meziročně se dokonce v rámci Evropy propadli z 19. na 27. místo. Což nám v důsledku dost ubírá na konkurenceschopnosti na pracovním trhu, zejména pokud máte rovnou zaslat životopis v angličtině. Je to i váš případ? Nenechte nic náhodě a pošlete takové CV, kterým náboráře oslníte i po jazykové stránce! Máme pro vás praktický návod, jak na to. Let's do it!

Pokud jste i vy už trochu pozapomněli, co jste se na škole v hodinách angličtiny učili, nezoufejte. V tomto článku si krok po kroku projdeme, jak anglické CV úspěšně napsat. Tyto tipy se ale budou určitě hodit i těm, kteří sice jsou zruční mluvčí angličtiny, ale chtějí si být jistí, že jejich anglický životopis splňuje všechny potřebné formální náležitosti.

Poznámka: Tento článek se věnuje čistě jazykové stránce životopisu. Pokud vás zajímají i obecné tipy, co by CV mělo obsahovat a jak jej strukturovat, projděte si nejdříve tyto články.

Britská nebo americká angličtina?

V prvé řadě si musíte vyjasnit, jestli chcete svůj životopis psát v britské nebo americké angličtině. Ty totiž mají nejen jiné hláskování některých slov, ale používají třeba i částečně odlišnou terminologii v oblasti školství nebo jiný formát datumu.

Vzhledem k tomu, že Spojené království je nám geograficky i kulturně bližší, v českém prostředí je většinou o něco jistější vsadit na britskou angličtinu. Z různých důvodů se ale můžete rozhodnout i pro americkou angličtinu (například když se hlásíte do pobočky firmy se sídlem v USA). Ať už si vyberete jakoukoliv variantu, důležité je pak zůstat konzistentní, držet se jednoho typu angličtiny v celém životopisu (a případně i v motivačním dopisu) a mezi variantami nepřeskakovat.

Pokud budou panovat u jednotlivých bodů CV, které budeme probírat níže, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, vždy uvedeme obě varianty.

Nadpis, jméno a úvod

Svůj životopis můžete uvést několika způsoby. Jako nadpis se běžně uvádí „Curriculum Vitae” (nebo zkráceně „CV”), případně „Resumé”. (CV a resumé se dají považovat za synonyma, i když někdy se uvádí rozdíl, že CV bývá delší, obsahuje více informací z nepracovní sféry (akademické úspěchy, přednášky) a používá se více v akademickém prostředí. Resumé se naproti tomu striktněji drží primárně pracovních zkušeností).

Můžete se také rozhodnout nadpis zcela vynechat a jako hlavičku dát rovnou své jméno. I přestože nemá angličtina českou diakritiku, většinou se jméno uvádí i se všemi původními čárkami a háčky - už jen kvůli výslovnosti (takže Alžběta Nováková by měla uvést své jméno s českou diakritikou, nikoliv jako „Alzbeta Novakova”).

Pokud máte akademický titul, možná si lámete hlavu, jestli ho ke jménu přidat nebo ne. Obecně platí, že v anglicky hovořícím světě se v podpisech a při uvádění jmen na akademických titulech lpí méně než v naší české kotlině. To, jestli chcete svůj titul uvést, záleží čistě na vašem pocitu. V některých případech (například v akademické sféře nebo státní správě) je uvedení titulu dokonce žádoucí. Pokud titul uvádíte, doporučujeme ho uvést v české zkratce (například Mgr.), nikoliv v anglickém ekvivalentu (například M.A.). Anglické ekvivalenty titulů totiž svým rozsahem a popisem neodpovídají přesně těm českým a proto by bylo technicky nesprávné u jména uvádět jiný titul, než který jste skutečně získali.

Jestliže chcete uvést i určité osobní motto nebo stručný souhrn vašich zkušeností a dovedností, můžete tuto část nadepsat jako „Profile” nebo „Personal profile”. Tady obsah záleží čistě na vás, hlavně ať to máte anglicky správně.

Osobní údaje

Osobní údaje uveďte jako „Personal information”, případně jako „Personal data”.

 • Pokud se rozhodnete uvést své datum narození, použijte výraz “Date of birth”. Existuje několik formátů datumu. V britské angličtině se využívá stejný sled dne, měsíce a roku jako v češtině. 10. května 2022 by se tedy napsalo jako: 10/05/2022 nebo 10 May 2022. V americké angličtině se jako první píše měsíc, pak den a potom rok (tudíž 05/10/2022 nebo May 10, 2022). Doporučujeme používat slovní označení měsíců, aby nedošlo k nedorozuměním ohledně toho, co je den a co je měsíc.
 • Adresu bydliště případně označte jednoduše jako „Address”. Nepřidávejte do ní žádné anglické výrazy (jako třeba “street”) a adresu uvádějte v originále.
 • Pro národnost se v angličtině používá výraz „Nationality”.
 • Kontaktní údaje určitě NEUVÁDĚJTE jako “contacts” (tento výraz se totiž používá pro kontaktní čočky), ale jako „Contact information”. Před telefonní číslo je vhodné dát i mezinárodní předvolbu (v Česku +420) - to kdyby se vám chtěl ozvat někdo ze zahraničí.

Pracovní zkušenosti

A teď to nejlepší, pusťte se do výpisu všech vašich pracovních zkušeností.

Ty se v anglickém životopise uvádí podnadpisem “Work experience” a stejně jako v češtině i zde se většinou postupuje chronologicky od nejnovějšího zaměstnání nahoře po to nejstarší dole.

 • Názvy svých pracovních pozic uvádějte v angličtině. Nesnažte se vymýšlet žádné neologismy a raději se držte ověřené terminologie, aby náborář věděl, co si pod názvem pozice představit (takže „Receptionist”, nikoliv „Administrator of foyer area”). Doporučujeme nespoléhat při překladu pracovních pozic pouze na překladače typu Google Translate. Vhodnější je dohledat si název pozice v angličtině podle popisu práce. Také není od věci si název pozice poté vygooglit a ujistit se, že jej lidé skutečně používají, například na LinkedIn.
 • Časové údaje u pracovních pozic doporučujeme uvádět ve formátu měsíc/rok, například “02/2007 - 11/2012” nebo “February 2007 - November 2012”. Pokud chcete uvést, že na dané pozici stále jste, použijte pro slovo “současnost” anglický termín “present”, tedy například “06/2020 - present”.
 • Co se týče popisu pracovních pozic, tedy stručného shrnutí, co jste na jednotlivých pozicích vlastně dělali, opět můžeme jenom apelovat na to, abyste se ujistili, že máte skutečně vše dobře po jazykové stránce. Ještě více než v českém životopise zde platí, že byste se neměli pouštět do žádných “velkých akcí”, tedy do zbytečně složitých a zdlouhavých popisů. U popisů pracovní náplně platí úzus, že není nutné uvádět “I” na začátku vět. Místo _“I was responsible for…” _tedy v tomto případě bude přirozeněji působit _“Responsible for…”. _Zde je několik užitečných slovních obratů, které můžete v popisu použít:

  • „Byl jsem odpovědný za…” = „Responsible for…”
  • „Dosáhl jsem…” (například úspěchu) = „Achieved…”
  • „Měl jsem na starosti / zařizoval jsem…” = „Managed…”
  • „Pomáhal jsem s…” = „Assisted with…”
  • „Často jsem předčil očekávání / Pravidelně jsem překračoval cíle…” = „Consistently exceeded expectations / goals…”
  • „Získal jsem zkušenosti v / s…” = „Gained experience in / with…”
  • „Klíčové úspěchy” = „Key achievements”
 • Pokud chcete uvést kromě plných úvazků („Full-time job”) i práci na částečný úvazek, můžete napsat „Part-time job”. Práce na volné noze se označuje jako „Freelance work”, pracovník na volné noze jako „Freelancer” a konkrétní pracovní pozice na volné noze jako „Freelance” + pracovní pozice, takže například „Freelance designer”.
 • Brigádu určitě NEUVÁDĚJTE jako “brigade” (tím se označuje armádní brigáda). Když se jedná o letní sezónní práci, můžete použít „Summer job”, i když pro potřeby CV se více hodí označení „Seasonal work / Seasonal job” nebo jednoduše „Part-time job”.
 • Rodičovská dovolená se v angličtině řekne „Paternal leave”.
 • V případě studijního volna použijte výrazy „Sabbatical” nebo „Study leave”, v případě osobního volna „Personal leave” nebo „Personal time off”.

Vzdělání

Uvádí se podnadpisem „Education”. Oblast vzdělání je z hlediska angličtiny samozřejmě trochu ošemetná v tom, že školní systémy i terminologie se v jednotlivých zemích liší. To, jak moc se budete snažit přiblížit nebo vysvětlit tuzemský školní systém, záleží na tom, do jaké míry se dá očekávat, že je náborář, kterému CV posíláte, s českým systémem obeznámen. Pokud víte, že CV bude číst Čech, můžete například maturitu nechat maturitou a gymnázium gymnáziem. Pokud víte, že CV bude číst cizinec, je na místě tyto výrazy přeložit nebo v některých případech uvést obě varianty - původní český výraz a v závorce nejbližší ekvivalent v angličtině.

Jak se překládají různé stupně škol do angličtiny?

 • Základní škola - pokud se ji z nějakého důvodu rozhodnete uvést, v britské angličtině se nazývá „Primary school”, v americké angličtině „Grammar school”
 • Střední škola - v britské angličtině střední škole nejvíce odpovídá „Secondary school”, v americké angličtině „High school”.
 • Gymnázium - zde je to trochu složitější. Výraz „gymnasium” totiž v doslovném překladu znamená “tělocvična”. Zároveň se ale „Gymnasium” především ve střední Evropě používá právě jako označení gymnázia a většina lidí, i mimo střední Evropu, mu rozumí. Pokud nechcete riskovat, že byste čtenáře vašeho CV mohli zmást, použijte v britské angličtině „Grammar school”, což je výraz pro výběrovou střední školu. V americké angličtině pak stejně jako u střední školy použijte „High school”.
 • Maturita - v Británii se na konci střední školy dělají zkoušky „A-levels” nebo se vydává diplom o dokončení střední školy „GSCE” (General Certificate of Secondary Education). Jeden z těchto termínů tedy můžete uvést společně s „Maturita”, například do závorky, aby bylo čtenáři jasné, o jakou úroveň zkoušky se jedná. V americké angličtině maturitě nejlépe odpovídá výraz „High school graduation”.
 • Názvy vysokých škol, univerzit a fakult ideálně nevymýšlejte v angličtině sami, ale najděte si oficiální anglický název na webových stránkách těchto institucí.
 • Akademické tituly jsou dalším poměrně složitým oříškem. V obecné rovině se dosažené tituly dají popsat těmito anglickými ekvivalenty, i když ne vždy odpovídají svým rozsahem zcela přesně:

  • DiS = „Associate Degree”
  • Bakalářský titul = „Bachelor’s Degree” nebo „B.A.”
  • Magisterský titul = Master’s Degree nebo „M.A.”
  • Ing. = nejvíce odpovídá bud „Master of Science” (M. Sc.) nebo „Master of Engineering”
  • Doktorský titul = „Doctor’s Degree”

Dovednosti a znalosti

Nejlépe je můžete uvést nadpisem „Skills”.

 • Personal skills” jsou měkké dovednosti vycházející z vaší osobnosti a povahy. Sem můžete zahrnout například kreativitu („Creativity”), smysl pro týmovou spolupráci („Team spirit”), tah na branku („Goal-oriented”), schopnost se rychle učit nové věci („Fast learner”), schopnost pracovat na více věcech najednou („Multi-tasking”) nebo odolnost vůči stresu („Stress resilience”).
 • Computer skills” zase popisují vaše počítačové znalosti. Nejjednodušší je uvést programy nebo třeba programovací jazyky, které umíte používat, a k nim napsat i vaši uživatelskou úroveň. Nejčastěji se používají tři úrovně - začátečník („Basic user” nebo „Beginner”), středně pokročilý uživatel („Intermediate user”) a pokročilý uživatel („Advanced user”).
 • V „Language skills”, tedy v sekci jazykových dovedností, uveďte název daného jazyka v angličtině (pozor - vždy s velkým písmenem na začátku, např. „English”, „French”, „Spanish”) a k němu buď vaši aktuální úroveň podle mezinárodní referenční tabulky CEFR (A1, A2, B1 atd.) nebo pomocí slovního popisu („Beginner”, „Intermediate”, „Advanced”, „Proficient”).

Zájmy a reference

Jestliže chcete uvést i své koníčky a zájmy, můžete teoreticky použít „Hobbies” jako nadpis sekce, ale pro potřeby CV je vhodnější použít o něco formálnější „Interests”, tedy zájmy. Aktivity a sporty se v tomto případě často uvádí s infinitivní koncovkou „-ing” na konci, jako třeba „Climbing”, „Kayaking” nebo „Hiking”. Není to ale pravidlo, proto doporučujeme si dobře dohledat, jak se dotyčná aktivita do angličtiny správně překládá.

Reference, tedy kontakty na osoby, které náborář může kontaktovat a některé informace o vás si ověřit, nadepište jednoduchým slovem „References”.

Rady na závěr

Pokud jste se dostali až sem, na závěr tohoto manuálu, a máte svůj životopis připravený, gratulujeme! Než ale kliknete na tlačítko „Odeslat”, máme pro vás několik rad na závěr:

 • Použijte kvalitní spell check (jednoduše si lze dohledat na internetu kontrolu pravopisu zdarma, zkuste třeba Grammarly) a zkontrolujte, že v CV nemáte žádné překlepy. Dbejte na to, aby kontrola pravopisu pracovala s tou verzí angličtiny, kterou jste k napsání životopisu použili.
 • Zkontrolujte, že jste v celém životopisu konzistentní.V nadpisech například máte možnost buď psát velké písmeno jenom na začátku nadpisu (např. „Work experience”), nebo psát velké písmeno na začátku všech slov, s výjimkou předložek (takže „Work Experience”). Obě varianty jsou možné. A ať už zvolíte jakoukoliv, ujistěte se, že se držíte jednotného stylu.
 • Zbytečně se nepouštějte do míst, kde si nejste v angličtině jistí. Nesnažte se vytvářet nová slovní spojení nebo kostrbatě něco vysvětlovat. Radši buďte struční a držte se osvědčených výrazů a ustálených spojení. Pikud si nejste v něčem přesně jistí, není ostuda si je nechat zkontrolovat někým zkušenějším. Stačí malá nepozornost nebo nějaká začátečnická chyba, abyste se před náborářem zbytečně shodili.

Gratulujeme k sepsání životopisu v angličtině. Nezbývá než popřát: Good luck!

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa