Čeká vás pohovor v angličtině? No worries! Poradíme vám, jak se připravit

12. 4. 2023

7 min.

Čeká vás pohovor v angličtině? No worries! Poradíme vám, jak se připravit
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Přihlásili jste se do výběrového řízení na pozici, kde je vyžadovaná angličtina, a byli jste pozváni na osobní pohovor? Gratulujeme! Je ale třeba počítat s tím, že si vás náborář s největší pravděpodobností proklepne a že budete muset na pohovoru své „English skills“ v praxi prokázat. Ale žádný strach! Prozradíme vám, co můžete čekat a co chce náborář slyšet. A především vám spolu s lektorem Broňou Sobotkou poradíme, jak se na pohovor v angličtině připravit, abyste recruitera spolehlivě oslnili.

Čeká mě na pohovoru zkoušení z angličtiny, nebo ne?

To, jestli si na pohovoru procvičíte i angličtinu, lze většinou vydedukovat ze znění inzerátu.

Jestliže je už samotná pracovní nabídka psaná v angličtině, případně je požadovaný životopis v angličtině či motivační dopis v angličtině, je dost možné, že vás čeká nejen zkouška, ale že vás čeká celý pohovor v angličtině. To samé platí pro případy, kdy vydedukujete, že člověk, který s vámi má pohovor vést, neumí česky.

Co když ale není situace tak očividná? Co když je inzerát v češtině, ale obsahuje požadavek na určitou úroveň angličtiny?

Kariérní poradkyně Tereza Ščerbová říká, že v takových případech je nutné věnovat pozornost znění inzerátu. „Je znalost AJ podmínkou nebo výhodou? Pokud je z inzerátu zřejmé, že se na dané pozici bez AJ neobejdete a budete AJ denně nebo velmi často využívat, dá se očekávat, že si personalista úroveň vaší znalosti bude chtít ověřit,“ radí Tereza Ščerbová.

“Proklepnutí” z angličtiny v drtivé většině případů vypadá tak, že náborář v určité části pohovoru prostě plynule přejde na pár minut do angličtiny. Cílem je totiž vidět, jak spontánně a bez přípravy v angličtině reagujete na konkrétní téma.

Ve výjimečných případech může mít zkouška nikoliv ústní, ale psanou podobu.

„To, jaká forma zkoušení vás čeká, lze odhadnou z textu inzerátu,“ říká Tereza Ščerbová. „Věnujte pozornost tomu, v jaké formě budete na dané pozici angličtinu využívat a zda je kladen důraz na komunikaci nebo psaný projev.”

Jak se na pohovor v angličtině připravit

Teď už víte, co zhruba můžete očekávat. A s trochou štěstí vás nevyvede z míry, až na vás personalista zničehonic spustí anglicky. Teprve poctivá příprava ale zajistí, že podáte skutečně oslňující výkon. Zde jsou tipy od lektora angličtiny Broni Sobotky.

Krok 1: Připravte si odpovědi na nejčastější otázky

I když každý pohovor je unikátní, existuje sada osvědčených otázek, které personalisté obecně pokládají rádi a velmi často. Je proto určitě rozumné si na tyto „evergreeny“ mezi otázkami zkusit předem sami odpovědět a připravit se na ně. Jaké otázky to jsou?

 • „Can you tell me a little about yourself?“ = „Můžete mi říct něco málo o sobě?“

 • „Why do you want to work for this company?“ = „Proč chcete pracovat právě pro tuto společnost?“

 • „Tell me about your hobbies.“ = „Povězte mi o svých zálibách.“

 • „What interests you about this position?“ = „Co vás na této pozici zajímá?“

 • „What are your greatest strengths/weaknesses?“ = „Jaké jsou vaše největší silné/slabé stránky?“

 • „Can you describe a challenge you’ve faced at work and how you overcame it?“ = „Můžete popsat nějakou výzvu, které jste čelil/a v práci, a jak jste ji zvládl/a?“

 • „How do you handle stress and pressure?“ = „Jak zvládáte stres a tlak?“

 • „What are your long-term goals?“ = „Co jsou vaše dlouhodobé cíle?“

 • „How do you stay up-to-date with industry trends and developments?“ = „Jak se udržujete informovaný/á o trendech a vývoji ve vašem odvětví?“

 • „Why should we hire you?“ = „Proč bychom si měli najmout právě vás?“

 • „Do you have any questions for us?“ = „Máte nějaké otázky na nás?“

Krok 2: Naučte se deset frází, díky kterým budete znít profesionálně

K práci a k pohovorům se váží určité ustálené výrazy, které je dobré znát a díky kterým budete působit profesionálně (tedy alespoň v angličtině – váš výkon v češtině už je pouze a jenom na vás). Naučte se tedy deset užitečných frází sepsaných níže – stačí v nich podle situace změnit jen některé výrazy. Určitě se také vyplatí tyto „cool“ věty zakomponovat i do vámi připravených odpovědí na nejčastější otázky.

 • „I have excellent time management skills.“ = „Mám vynikající schopnosti v oblasti time managementu.“

 • „I am a team player and enjoy collaborating with colleagues.“ = „Jsem týmový hráč a rád spolupracuji s kolegy.“

 • „I always adopt a goal-oriented approach to my work.“ = „V práci vždy zaujímám cílevědomý přístup.“

 • „I am stress-resilient and I work efficiently even under pressure.“ = „Jsem odolný vůči stresu a dovedu efektivně pracovat i pod tlakem.“

 • „I have successfully managed various projects in my previous roles.“ = „Na předchozích pozicích jsem úspěšně zvládal/a různé projekty.“

 • „I have always enjoyed …“ = „Celý život mě baví…“ (doplňte vaše oblíbené hobby)

 • „My adaptability and flexibility allow me to excel in various situations.“ = „Díky své přizpůsobivosti a flexibilitě se dokážu uplatnit v různých situacích.“

 • „I have experience in conflict resolution and fostering a positive work environment.“ = „Mám zkušenosti s řešením konfliktů a vytvářením pozitivního pracovního prostředí.“

 • „I am customer-focused and always strive to meet their needs.“ = „Jsem zaměřen/a na zákazníka a snažím se vždy vyhovět jejich potřebám.“

 • „I possess strong leadership skills and can effectively lead a team.“ = „Mám silné vůdčí schopnosti a dokážu efektivně vést tým.“

Možností je samozřejmě víc, tak či tak stojí za to oprášit a doplnit svoji anglickou slovní a zásobu a slovíčka.

Krok 3: Vyvarujte se typických (a zbytečných) chyb

Udělejte co možná nejlepší dojem i tím, že se vyhnete nejčastějším chybám, které lidé v angličtině v souvislosti s prací dělají.

Většina chyb uvedených níže je vlastně doslovným nebo špatným překladem českých frází. Většinou se nejedná o fatální chyby a náborář s vámi nevyrazí ihned dveře, pokud se jich dopustíte. Ale jedná se o zbytečné a stigmatizující chyby z oblasti „Czenglish“, kterým je dobré se vyhnout, pokud chcete působit profesionálně.

 • „Mám hodně zkušeností.“
  ŠPATNĚ: I have a lot of experiences.“
  DOBŘE: I have a lot of experience.“
  VYSVĚTLENÍ: Zážitky se dají počítat, zkušenosti ne. Pokud tedy řeknete, že máte „a lot experiences” tak říkáte, že máte hodně zážitků.

 • „Pracuji v této oblasti 10 let.“
  ŠPATNĚ: I am working in this area for 10 years.“
  DOBŘE: I have been working in this area for 10 years.“
  VYSVĚTLENÍ: Pokud chcete říct, jak dlouho trvá nějaký stav (který trvá až do přítomnosti), vždy je nutné použít předpřítomný čas.

 • „Tohle je ten nejlepší způsob, jak to udělat.“
  ŠPATNĚ: This is the best way how to do it.“
  DOBŘE: This is the best
  way to* do it.“VYSVĚTLENÍ: Kdykoliv říkáte, že něco je super/dobrý/pitomý způsob, jak něco udělat, tak „how” tam nepatří a jedná se o Czenglish.*

 • „Aktuální / aktuálně“
  ŠPATNĚ: „Actual / actually“
  DOBŘE: „Current / currently“
  VYSVĚTLENÍ: Actually znamená „doopravdy“, „ve skutečnosti“ nebo „i když“.

 • „Jsem tvrdě pracující.“
  ŠPATNĚ: „I am hardly working.“
  DOBŘE: „I work hard.“
  VYSVĚTLENÍ: Zde byste se mohli dopustit možná trochu vtipného, ale spíše poměrně trapného a zásadního přeřeku. „Hardly” totiž znamená „sotva“ nebo „stěží“.

 • „Můžu mít otázku?“
  ŠPATNĚ: „Can I have a question?“
  DOBŘE: „Can I ask a question?“
  VYSVĚTLENÍ: Zvláště u rodilých mluvčích vyvolá tato otázka nechápavě pozvednuté obočí. Zatímco v češtině se výraz „mít otázku“ používá běžně, v angličtině tomu tak není. Otázku totiž už máte, ale chcete se zeptat, zdali ji můžete položit.

 • „Měli jsme skvělý kolektiv.“
  ŠPATNĚ: „We had a great collective.“
  DOBŘE: „We had a great team / group.“
  VYSVĚTLENÍ: Výraz „collective“ je v angličtině téměř výhradně používaný jako přídavné jméno.

 • „Organizoval/a jsem i různé firemní akce.“
  ŠPATNĚ: „I also organized various company actions.“
  DOBŘE: „I also organized various company events.“
  VYSVĚTLENÍ: Události a akce jsou v angličtině „events“. Výraz „action“ odkazuje na něco skutečně akčního, například „action movies“.

Krok 4: Zjistěte si, jak se v angličtině řeknou pojmy spojené s dotyčným oborem a pozicí

Na pohovor, kde očekáváte zkoušku z angličtiny, byste měli dorazit vybaveni znalostí anglických ekvivalentů častých, odborných a typických výrazů, které se v daném oboru používají.

Jestliže se například hlásíte do firmy, která organizuje výstavy nebo veletrhy, asi by nevypadalo dobře, pokud byste nevěděli, jak se řekne „stánek“, „expozice“, „vystavovatel“, „veletrh“, „umělec“ nebo „výstava“. A pokud se třeba ucházíte o pozici v obchodním týmu, měli byste bezpečně znát výrazy jako „kalkulace“, „obchodní zástupce“, „faktura“ nebo „nabídka“.

Ale kde tyto výrazy najít? Jak zjistit, jaké typické pojmy a fráze se s dotyčnou pozicí a oborem pojí? Možností je několik:

 • Pokud má firma webové stránky v angličtině, jedná se o skvělý zdroj nejen používaných pojmů, ale i klíčových slov, která byste měli znát. Projděte si nejenom web, ale i marketingové materiály, výroční zprávy v angličtině, články, katalogy nebo zkušenosti klientů.

 • Pročtěte si příspěvky na anglické verzi Wikipedie, které se daného oboru týkají. I když není Wikipedia zrovna akademicky uznávaný zdroj informací, může vám dobře posloužit jako prvotní vodítko, díky kterému si uděláte přehled o základních anglických výrazech spojených s určitou specifickou oblastí.

 • Vezměte si na pomoc umělou inteligenci. Než nám všem roboti seberou veškerou práci, můžeme zatím umělou inteligenci využít k vyhledání základních pojmů, které bychom z oboru měli znát. A to včetně českého překladu. Na ChatGPT můžete tedy zkusit zadat příkazy jako: „Give me a list of 40 words in English typically connected with XYZ and translate these words into Czech“ nebo „Ask me 10 questions that I may be asked in a job interview for the position of XYZ“.

Krok 5: Obklopte se angličtinou a absolvujte pohovory nanečisto

Všechny výše uvedené tipy vám především pomohou používat ty správné výrazy. U většiny pohovorů ale platí, že ještě důležitější než používání správných výrazů a bezchybné gramatiky je vaše schopnost mluvit.

„Personalistu více než vaše gramatické znalosti zajímá schopnost se plynule domluvit,“ upozorňuje Ščerbová. „Klidně v jednodušších větách a s osekanou slovní zásobou. Je to určitě lepší, než se seknout na přemýšlení o tom, jaký čas použít a jakou frázi říct.“

Je možné se na poslední chvíli v angličtině „rozmluvit“? Částečně ano.

Pokud máte samozřejmě v anglickém jazyce fatální mezery a ve skutečnosti jste hluboce pod úrovní, kterou jste sebevědomě napsali do CV, žádný trénink na poslední chvíli vás asi nezachrání. Pokud jste ale pouze angličtinu nějakou dobu příliš nepoužívali, existuje několik osvědčených triků, jak se před osudným pohovorem v angličtině dostat do „anglického“ módu a ukázat se pak na pohovoru v tom nejlepším možném světle:

 • V době před pohovorem se co nejvíce vystavte anglickému mluvenému slovu. Poslouchejte podcasty v angličtině, pusťte si stanici BBC, čtěte v angličtině nebo si pouštějte seriály v anglickém znění nikoliv s českými, ale s anglickými titulky.

 • Rozmluvit se můžete částečně i sami doma. Ve dnech, které předcházejí pohovoru, si vždy večer sedněte do křesla a pokuste se nahlas, i když jen sami sobě, vyprávět, jaký jste dnes měli den a co jste třeba zažili ve škole či v kanceláři. Pochopitelně v angličtině.

 • Projděte si nejtypičtější otázky na pohovoru v kroku 1 tohoto článku a na každou z těchto otázek v krátkosti odpovězte. A to zpaměti, aniž byste se dívali na své poznámky.

 • Nesmírně přínosné jsou samozřejmě konverzační lekce s lektorem nebo třeba se známým, který umí dobře anglicky. Bavit se můžete o čemkoliv – základem je se rozmluvit. Ideálně byste si ale s dotyčným měli udělat i několik pohovorů nanečisto, kdy bude druhý člověk hrát náboráře a vy sami sebe na pohovoru. Nejenže si pohovor nacvičíte, ale získáte i od vašeho protějšku užitečnou zpětnou vazbu, co byste mohli udělat lépe.

Rada na závěr? Hlavně buďte pozitivní!

„Co nejvíc si to natrénujte,“ radí Broňa Sobotka. „Zkuste si třeba pět pohovorů nanečisto a díky tomu budete při tom reálném méně nervózní.“

Když nebudete nervózní a nebudete se bát mluvit, udržíte si klid a budete vyzařovat pozitivní auru. A to je základ úspěchu na pohovoru, nehledě na to, jestli mluvíte česky nebo anglicky.

„Nezapomeňte se usmívat, dívat do očí a občas něco pochválit,“ dává Broňa radu na závěr, jak zvládnout pracovní pohovor v angličtině.

Držíme palce!

Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa