Pozitivní psychologie a štěstí. Jak vám metoda PERMA pomůže k vyšší produktivitě?

16. 8. 2022 - aktualizováno 16. 8. 2022

4 min.

Pozitivní psychologie a štěstí. Jak vám metoda PERMA pomůže k vyšší produktivitě?
autor
Jana Bitalová

Autorka a novinářka na volné noze, která své postřehy ze zcela nové životní zkušenosti – z období mateřství – popsala v knížce Mámou s humorem. Píše pro řadu médií i na vlastní blog.

Ráno vstávat vždy s úsměvem, ať je pondělí, nebo pátek – no komu by se to nelíbilo? Nejde o nic nereálného, dopomoci nám k tomu může pozitivní psychologie. Martin Seligman, americký psycholog a profesor psychologie na Pensylvánské univerzitě, na základě svých poznatků o budování duševní pohody sestavil model pěti prvků, které mají hlavní roli v dosažení co nejvyšší úrovně spokojenosti v zaměstnání. Známé jsou pod akronymem PERMA. Co se pod písmekny skrývá a jak to využít ve svém životě?

Být šťastný se vyplatí

Vzhledem k tomu, že prací strávíme průměrně cca 40 hodin týdně, což v týdnu odpovídá polovině našeho bdělého života, vyplatí se si tento čas co nejvíce zpříjemnit, povinnost přetavit v radost a dbát na svou osobní pohodu. A právě s tím nám může pomoci pozitivní psychologie. Teorií, modelů a odborníků, kteří s ní pracují, je hned několik. Kromě Martina Seligmana se jí zabývá například jeho kolega, americký psycholog Edward F. Diener, kterému je přezdíváno Dr. Happiness, a další.

Velkou výhodou práce s pozitivní psychologií je fakt, že je aplikovatelná nejen na jednotlivce, ale také na celou organizaci. Díky tomu s ní lze pracovat na více úrovních: v rámci nás samotných a našeho jakkoliv velkého týmu, ale rovněž z vedoucí pozice. Dosáhneme s její pomocí větší spokojenosti své i svých zaměstnanců, která se odrazí v jejich ochotě, pečlivosti, produktivitě i kreativitě.

Co znamená PERMA a jak model uvést do praxe?

Akronym PERMA se objevil v publikaci Martina Seligmana Vzkvétání — Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody v roce 2011. Označil jím pět oblastí, které souvisejí s životním štěstím a které podle něj můžeme zlepšit rozvíjením vlastních silných stránek.

Jsou jimi:

 • P = Positive emotions – prožívání pozitivních emocí: radosti, vděčnosti apod.
 • E = Engagement – zaujetí vykonávanou činností.
 • R = Relationships – zkvalitňování a udržování pozitivních mezilidských vztahů.
 • M = Meaning – význam; smysl v tom, co děláme.
 • A = Accomplishment – úspěch, dosahování výkonu i cílů.

P = Pozitivní emoce (Positive emotions)

„P“ zahrnuje všechny pozitivně laděné emoce, které jsou pro naše dobré rozpoložení důležité. Tedy jde o vděčnost, pochopení, radost, pochvalu a další.

Pozitivní emoce podporujte také na pracovišti. Jak?

 • Sdílejte s kolegy radost. Ať jsou součástí té vaší, stejně jako vy budete součástí té jejich.
 • Zapracujte na pocitu uspokojení z dobře odvedené práce. Pochvala je pro další rozvoj stejně důležitá jako zpětná vazba a sebereflexe, o které mnohé firmy, manažeři a nadřízení pečují daleko více.
 • Veřejné uznání úspěchu potěší a ještě posílí tým.
 • Nálada jednoho ovlivňuje náladu celku.

E = Angažovanost (Engagement)

Jistě znáte ten pocit, kdy se na něco plně soustředíte a kdy jste natolik ponořeni např. do řešení nějakého zábavného úkolu, že úplně zapomenete na okolí i plynoucí čas. Tak lze prakticky vysvětlit, co v PERMA modelu znamená angažovanost.

Pokud nás něco baví, dokáže to pohltit veškeré naše vnímání. Jestli takovou činnost nemáte, zkuste se zamyslet nad tím, co by vás mohlo takto zaujmout, a věnujte se tomu. Může jít o skládání puzzlí, malování, psaní, hudbu… výběr je čistě na vašich preferencích.

Nezapomeňte ale ani na pracovní sféru. Když nás něco baví a zajímá, dáváme do toho daleko více vlastní energie a kreativity. Taková činnost jde obvykle ruku v ruce s našimi silnými stránkami, protože pokud jsme v něčem dobří, opět to zvyšuje naše nadšení.

 • Jste-li nadřízený: Všímejte si, co lidem z vašeho týmu jde a co je baví. Když se každý z nich více zaměří na oblíbenou činnost, bude jejich produktivita daleko vyšší.
 • Pokud jste podřízený: Zkuste šéfovi ukázat, v čem jste silní, takové úsilí jistě nezůstane bez povšimnutí.

R = Vztahy (Relationships)

Budujte vztahy. Právě ty jsou důležitým faktorem spokojeného života. Projevujte náklonnost lidem, které máte rádi, zajímejte se o to, co je baví i trápí, podporujte je. A rozhodně nezapomínejte ani na vztahy pracovní, kde to platí stejnou měrou.

Čas i energie, které do zkvalitňování mezilidských vztahů vložíte, se vám vrátí, a to několikanásobně, proto:

 • Choďte s kolegy na obědy, které jsou příjemným uvolněním uprostřed pracovní doby, odreagováním i možností vzájemně se poznat. Někdy se scházejte také po pracovní době.
 • Mluvte spolu, sdílejte víc než jen úkoly, které musíte společně splnit.
 • Zajímejte se o druhé a snažte se jim podat pomocnou ruku, když potřebují. Někdy i pouhé vyslechnutí, pochopení a diskrétnost mohou významně pomoci.

Dobrou náladu posílíte i tím, že podpoříte kolektivní pozitivní emoce. Zkuste navrhnout, že si každé pondělní ráno nebo na začátku týmové porady řeknete, kdo vám s čím pomohl a za co byste komu chtěli poděkovat. Takto veřejné uznání potěší dotyčného a ještě posílí tým – budování vztahů v praxi!

Nezapomeňte také, že nálada jednoho ovlivňuje náladu celku, u menších týmů dost často ještě patrněji než u velkých. Zkuste proto vlastní dobrou náladou ovlivňovat naladění kolektivu. A pozor na druhou stranu mince, tedy na špatné rozpoložení, které stejně jako to dobré na ostatní snadno přenesete.

M = Význam (Meaning)

Hledání životního smyslu – pro někoho běh na dlouhou trať, jiný třeba už od dětství dobře ví, co je smyslem jeho bytí. V PERMA modelu je právě nalezení významu vlastního života důležitou položkou, protože pro štěstí je nutné věnovat se něčemu, co nás naplňuje. Může jít o kariéru nebo určitou zálibu.

Smysl hledejte v osobním i pracovním životě

 • Nemáte-li pocit, že váš život něco naplňuje, zvažte změnu**. Vyzkoušejte nové výzvy, třeba sport nebo dobrovolnictví ve službách, kde je to potřeba.
 • V práci to funguje tak, že pokud chápete, proč ji z pohledu vlastního uspokojení vykonáváte, bude se vám vykonávat snáze a s větším nadšením, protože pro vás bude mít smysl.

Příkladem za všechny by mohl být experiment psychologa a autora řady motivačních knih Adama Granta. Ten pro zaměstnance call centra, jehož úkolem bylo získávat dary pro univerzitní stipendijní fondy, uspořádal setkání s lidmi, kteří stipendia reálně získávají. Díky tomu dostala jejich práce zcela nový rozměr a emoční hodnotu. Viděli totiž, jak se pozitivně odráží v životě jiných lidí. Výsledkem bylo, že po tomto setkání byly hovory s potenciálními dárci delší a aktivnější.

A = Úspěch (Accomplishment)

Kdo by neměl rád, když se mu něco podaří? A tak je i úspěch pro životní štěstí významným prvkem. Užijte si, když se vám podaří zvládnout novou dovednost, skvěle splníte úkol nebo dosáhnete některého ze svých cílů.

Nepodceňujte ani význam odměny, měla by k úspěchu neodmyslitelně patřit. V žádném případě nemusí jít o nákladnou věc, naopak. Potěšení vám přinese i procházka za hezkého počasí, dobrá svačina nebo káva z oblíbené kavárny. Budete se pak cítit spokojenější, obnovíte svou produktivitu a nastartujete pozitivní myšlení i dobrou náladu.

Lidé ve vedoucích pozicích mohou v tomto případě pracovat se systémem odměn. Ten může zahrnovat třeba poukázky do restaurace, flexibilní pracovní dobu i finanční bonusy, jako jsou prémie, příspěvky na kulturní a sportovní akce, na služby zdravotnických zařízení atd. Rozhodně však musí zohledňovat skutečná přání zaměstnanců.

Nyní víte, co se skrývá za akronymem PERMA a v čem podle Martina Seligmana tkví tajemství šťastného a produktivního pracoviště. Nezbývá tedy než tuto teorii ověřit v praxi a zjistit, zda se dodržování těchto zásad pozitivně promítne do vaší spokojenosti a produktivity v práci.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.