Otázky na pohovoru, které můžou zachránit vaše budoucí duševní zdraví

14. 7. 2023

7 min.

Otázky na pohovoru, které můžou zachránit vaše budoucí duševní zdraví
autor
Kim Cunningham

Editor at Welcome to the Jungle

Co se takhle zaměřit na duševní zdraví, už když koukáte po nové práci? Pohovor není jen prostor k předvedení vašich dovedností a zkušeností, ale také k tomu, abyste zhodnotili, jestli potenciální zaměstnavatel vyhovuje vašim potřebám, včetně těch ohledně duševního zdraví. V následujícím textu formulujeme klíčové otázky, které je třeba během pohovorů pokládat, a napovídáme, jak rozklíčovat zaměstnavatelovy odpovědi. Jste připraveni na cestu za naplňující kariérou, na které se do středu pozornosti dostává vaše duševní zdraví? Za profesionální i osobní prosperitou?

Proč mají otázky související s duševním zdravím smysl

Když hodnotíme potenciálního zaměstnavatele, duševní zdraví je důležitým aspektem ke zvážení. To není nic nového. Nabízená práce může působit ideálně, ale hlavní je, aby společnost, pro kterou chcete pracovat, podporovala a propagovala duševní pohodu svých zaměstnanců. Otázky ohledně duševního zdraví vám během pohovoru pomůžou posoudit hodnoty společnosti, porozumět jejímu přístupu k podpoře zaměstnanců a vyhodnotit, jestli reflektuje duševní zdraví ve svých pravidlech a postupech.

Kariérní koučka Harleny Vasquezová svým klientům a klientkám klade na srdce, aby se u pracovního pohovoru ptali co možná nejvíc. Podle ní je to způsob, jak se vyhnout toxickému pracovišti. „Hned ze začátku bychom si měli udělat představu, jak se společnost chová ke svým zaměstnancům,“ tvrdí expertka. „Poznáte to už jen z toho, jak se k vám chová náborář, jak s vámi společnost komunikuje během náborového procesu a jakým způsobem s vámi nakonec zahájí onboarding, nebo vás naopak odmítne.“

Jaké z toho plynou výhody

  • Větší spokojenost v práci: Když nastoupíte do společnosti, která se stará o vaše duševní zdraví, nejspíš budete v práci spokojenější. Když je vám zaměstnavatel oporou, může to snížit váš stres, zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a podpořit pozitivní přístup k budování kariéry.
  • Lepší výkonnost: Zdravý duch má na zaměstnance pozitivní dopad. Jsou soustředěnější, produktivnější a angažovanější. Společnosti, ve kterých má duševní zdraví prioritu, vynakládají vlastní prostředky (často ve formě zaměstnaneckých programů) na to, aby zaměstnancům pomohly překonat osobní i profesní výzvy. Takto motivovaní zaměstnanci pak budou podávat lepší výkony.
  • Vyšší míra retence zaměstnanců: Podporovaní a doceňovaní zaměstnanci se pravděpodobně nebudou poohlížet po jiné práci. Ve společnosti podporující vaše duševní zdraví je jednodušší navázat dlouhodobý vztah se zaměstnavatelem, a snížit tak pravděpodobnost hledání nové práce.
  • Lepší duševní pohoda: Když se při hledání práce zaměříte na otázku duševního zdraví, dostanete se k vyváženějšímu životnímu stylu, budete lépe zvládat stres a udržovat se duševně v pohodě, a to jak v práci, tak i mimo ni.

Na co se během pohovoru ptát

V momentě, kdy se u pohovoru dostanete ke slovu, držte se otázek, které vám pomůžou lépe pochopit, jak daný zaměstnavatel přistupuje k otázce duševního zdraví a pohody. Řekneme si, jak by měly vypadat dotazy, které vám poskytnou cenné poznatky, např. jak firma přistupuje k rovnováze mezi pracovním a osobním životem, jak podporuje svoje zaměstnance a jaké podpůrné programy v této oblasti zavedla.

„Z pouhého popisu pracovní pozice nebo pověsti dané společnosti si obrázek neuděláte a vy přece potřebujete více informací, abyste si udělali představu o tom, do čeho jdete,“ vysvětluje Vasquezová. „Musíte klást otázky, abyste se dostali k jádru pudla.“

Jak firmy přistupují k rovnováze mezi prací a soukromím

Když přijde na téma rovnováhy mezi prací a osobním životem, zeptejte se na to, jak firma takový balanc u svých zaměstnanců podporuje. Nabízí zaměstnavatel práci na dálku nebo flexibilní pracovní dobu?„Představte si, že se musíte postarat o někoho v rodině nebo máte doma malé dítě. V takovém případě jsou pro vás tyhle informace klíčové,“ tvrdí Vasquezová. Pak je namístě zeptat se, jestli se od vás budou očekávat přesčasy a jestli si můžete vzít volno, když ho budete potřebovat.

Pomoc pro zaměstnance a jejich duševní zdraví

Nakousněte i téma podpůrných zaměstnaneckých programů na pomoc s problémy s duševním zdravím. Zeptejte se náboráře, zda má společnost zavedený nějaký zaměstnanecký asistenční program (ZAP) nebo poskytuje přístup ke službám v oblasti duševního zdraví. Pak se ještě nabízejí otázky, jak společnost řeší situace, kdy si zaměstnanci potřebují vzít volno na řešení problémů s duševním zdravím a jestli jsou jejich zaměstnanci proškolení k tomu, aby rozpoznali a řešili takové problémy.

Naše expertka nabízí příklad: pokud třeba chodíte pravidelně na terapii, zeptejte se náboráře, jestli to bude brát v potaz a dovolí vám přizpůsobit tomu pracovní dobu. „Zejména za situace, kdy chodíte ke stejnému terapeutovi už spoustu let a změna by drasticky ovlivnila vaše duševní zdraví,“ dodává.

Příklady iniciativ na podporu duševního zdraví a pohody zaměstnanců

Pokud se snažíte zjistit, jak se firma stará o duševní zdraví a pohodu zaměstnanců, vyptejte se na příklady programů nebo kampaní, které realizovala, aby o této otázce zvýšila povědomí a podpořila zaměstnance. Nezapomeňte se taky informovat, jestli mezi zaměstnanci vznikly nějaké skupiny zaměřené na duševní zdraví a pohodu na pracovišti. A když už jste u toho, tak se zeptejte, jestli se společnost otevřeně baví o duševním zdraví a nedělá z něj stigma.

Firemní prostředky a výhody na podporu duševní pohody zaměstnanců

Pak konverzaci stočte k finančním prostředkům a výhodám na podporu duševního zdraví, které jsou zaměstnancům poskytovány prostřednictvím balíčku zaměstnaneckých výhod, např. poradenství nebo terapie. Informujte se o zaměstnaneckých programech, včetně meditace nebo školení na mindfulness, workshopů na zvládání stresu nebo podpory sportovních aktivit. Dále se zeptejte, zda společnost nabízí zaměstnancům nějaká školení, která jim mají přiblížit techniky na zlepšení duševní pohody.

Zvládání stresu a prevence vyhoření

Nakonec nakousněte téma zvládání stresu a prevence vyhoření a jak k nim zaměstnavatel přistupuje. Jak třeba podporuje zaměstnance při zvládání stresu při práci a prevenci vyhoření? Má zavedené nějaké zásady konkrétně pro řešení velmi stresových situací nebo období zvýšené pracovní zátěže? Vasquezová doporučuje formulovat otázku takto: „Můžete mi říct víc o vašich programech, které mají zabránit vyhoření zaměstnanců a poučit je, jak si správně vyvážit pracovní a osobní život?“ Chce totiž, aby uchazeči o práci přenesli odpovědnost na zaměstnavatele. Právo klást otázky mají u pohovoru totiž i oni.

Trvá na tom, že ne každý je v situaci, kdy má možnost zhodnotit postoj potenciálního zaměstnavatele k otázce duševního zdraví. Některé z nás tlačí různé (finanční či jiné) důvody k tomu, abychom si našli práci co nejrychleji. „Když spadáte do této kategorie, nemůžete si moc vybírat. Ale pokud máte možnost být flexibilní, tak takové otázky náboráři určitě položte,“ radí Vasquezová.

Důležitost osobních hodnot a preferencí

Při hledání práce, která pečuje o vaše duševní zdraví, zvažte, jestli jsou vaše osobní hodnoty a priority v souladu s kulturou zaměstnavatele. Když se budou shodovat, může to přispět k pozitivnímu přístupu k práci a větší spokojenosti. Při debatě o duševním zdraví se zamyslete nad tím, jak zásady a programy společnosti rezonují s vašimi osobními zásadami. Pokud například kladete velký důraz na rovnováhu mezi prací a osobním životem, nejspíš budete upřednostňovat zaměstnavatele, kteří podporují flexibilní pracovní podmínky a nabízejí dostatek volna.

Když člověk hledá vhodnou pracovní pozici, je nesmírně důležité, aby si uvědomil svoje vlastní kvality a postupy, díky kterým se udrží duševně zdravý. Zvažte faktory, jako je úroveň podpory, kterou budete potřebovat, váš pracovní styl a strategie na zvládání stresu. V momentě, kdy si ujasníte vlastní potřeby, budete moct efektivněji vyhodnotit, jestli vám kultura, zásady a zaměstnanecké programy společnosti vyhovují. Vaše rozhodnutí ohledně budoucího pracoviště podporující vaše duševní zdraví a dlouhodobý kariérní růst pak budou mnohem informovanější.

Kde hledat společnost, která klade důraz na duševní zdraví a pohodu svých zaměstnanců

I když je příprava konkrétních otázek důležitá, Vasquezová tvrdí, že další zásadní věcí je příprava ještě před samotným pohovorem a rešerše budoucího zaměstnavatele. Doporučuje vyhledávat klíčová slova jako „duševní zdraví“ nebo „self-care days“ (dny věnované sebepéči) v nástrojích jako LinkedIn. Dostanete se tak ke společnostem, kterým na těchto věcech záleží. Pak už se stačí jen podívat, jestli náhodou zrovna někoho nehledají. „Samozřejmě ne vždycky bude popis pracovní pozice tyto fráze explicitně zmiňovat,“ varuje Vasquezová. Stojí si ale za tím, že když si předem uděláte rešerši na základě svých neměnných hodnot, výběr společností si tak zúžíte pouze na ty, které jsou pro vás ideální.

Na co si při hledání práce dát pozor

Vasquezová ale také upozorňuje, že nedostatek informací o programech v oblasti duševního zdraví ještě nemusí znamenat, že bychom se dané společnosti měli vyhnout. Ale co náborář, který se vyhýbá vašim otázkám na toto téma? To už je důvod k obavám. „Představte si, že jste při rešerši společnosti nenašli nic na téma duševního zdraví. To ještě nemusí nic znamenat. Je možné, že marketingový tým společnosti zatím informace nezveřejnil,“ vysvětluje expertka. Dodává ale, že „pokud se na informace doptáte během pohovoru a z výrazu v obličeji náboráře vyčtete, že mu to není po chuti“, tak už je něco špatně.

Pokud náboráři nemluví otevřeně nebo nejsou ochotní odpovědět na vaše otázky ohledně přístupu k duševnímu zdraví zaměstnanců, tak byste to neměli brát na lehkou váhu. Vyhodnoťte, jak otevřeně a upřímně náboráři mluví o duševním zdraví a jestli vám dávají konkrétní příklady toho, jak se jejich společnost stará o duševní pohodu svých zaměstnanců. Lépe pak pochopíte, jak moc společnosti záleží na vytváření zdravého pracovního prostředí.

Je přirozené, že většina lidí je u pohovoru mírně ve stresu, ale Vasquezová tvrdí, že by nám to nemělo úplně svázat ruce. „I když se můžeme cítit v úzkých nebo je to v danou chvíli nepříjemné, až děsivé, musíme se za sebe umět postavit,“ říká. Pokud se u pohovoru setkáte s lidmi, se kterými vám není příjemné mluvit o duševním zdraví, pak to možná nebude to pravé ořechové.

Vasquezová navíc trvá na tom, že to jsou přesně ty komunikační signály značící potenciálně nevhodné pracoviště. „Už v rané fázi náborového procesu si všímejte, jak se k vám společnost chová a jak s vámi komunikuje váš budoucí nadřízený,“ radí expertka. Jestliže vám náborář slíbí, že se vám do dvou týdnů ozve, jak jste si u pohovoru vedli, a najednou ticho po pěšině, tak to není pozitivní signál. „Pokud vám nejsou schopni dát konkrétní datum takhle ze startu, jak by to pak asi vypadalo, kdybyste nastoupili? Podpořili by vaše rozhodnutí? Vytvořili by pro vás prostředí, ve kterém byste se cítili dobře a pozitivně?“

Posledním špatným znamením je podle Vasquezové moment, kdy by vás společnost nechtěla propojit s ostatními členy týmu či budoucími nadřízenými. „Nebojte se oslovit i ostatní členy vašeho budoucího týmu,“ říká. Otázky typu „mohl/a bych se na chvíli setkat s potenciálním nadřízeným nebo náborářem?“ a odpovědi na ně vám můžou ukázat, jak otevřená a důvěryhodná společnost je, pokud jde o její zaměstnance. „Kdyby odpověď zněla ‚proč?‘ nebo ‚to nepůjde‘, tak byste se měli takové společnosti vyhnout obloukem,“ vysvětluje koučka.

Co si z tohoto článku odnést

Klíčem k nalezení takového pracoviště, které bude pečovat o vaši duševní pohodu a kariérní růst, je při hledání práce klást důraz na otázky duševního zdraví. Když se u vyhodnocování potenciálních zaměstnavatelů a následných pohovorů zaměříte i na faktory související s péčí o duševní zdraví, budete mít větší šance na nalezení takové práce, ve které budete profesně prosperovat.

Uchazeči by se měli při pohovoru aktivně ptát na otázky duševního zdraví a pohody. Pokládáním promyšlených dotazů ohledně zásad, prostředků a programů společnosti souvisejících s péčí o duševní zdraví můžete získat cenné informace o tom, jestli je pro vás konkrétní pracoviště vhodné.

A na závěr nezapomínejte, že duševní zdraví hraje významnou roli v udržení dlouhodobého úspěchu a pohody na pracovišti. Zdravé pracovní prostředí, které se soustředí na duševní pohodu, vede k větší spokojenosti, zvýšené produktivitě a maximálnímu kariérnímu naplnění. Nezapomínejte zohledňovat faktory duševního zdraví při hledání práce. Vaše pracovní zkušenost pak bude pozitivnější a obohacující.

Překlad: Eva Mazalová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa