Může vás zaměstnavatel během krize vyhodit?

24. 7. 2020

1 min.

Může vás zaměstnavatel během krize vyhodit?

Aktuálně velmi obávaným opatřením, jak se firmy mohou bránit proti dopadům pandemie, může být vyhazov zaměstnanců. Ani v období koronavirové krize ale nemůže dát zaměstnavatel jednostranně výpověď jen z toho důvodu, že se dostal do finanční tísně. Vyhodit vás může pouze na základě důvodů výslovně uvedených v § 52 zákoníku práce, tedy pokud se zaměstnavatel nebo jeho určitá část ruší či mění místo působiště; pokud je zaměstnanec nadbytečný, dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý k výkonu práce nebo se dopustil hrubého porušení pracovních předpisů.

V souvislosti s koronavirem by tedy mohla být obhajitelná pouze výpověď pro nadbytečnost, kdy zaměstnavatel během nouzového stavu zruší určené pracovní místo a posléze jej znovu vytvoří a případně daného zaměstnance přijme zpět. Z tohoto hlediska ale zaměstnanci náleží odstupné dle zákoníku práce, a sice jeden průměrný plat, pokud je ve firmě méně než rok, dvojnásobek, pokud je v zaměstnání více než rok, a trojnásobek, pokud více než dva roky.

Zároveň je nutné dodržet také výpovědní lhůtu, která se standardně stanovuje na dva měsíce a začíná zpravidla prvním dnem následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi. Lze ji také prodloužit, ale pouze v případě, že se na tom písemně dohodnou obě strany. Výpověď navíc nemohou dostat ti pracovníci, kteří jsou ve dvoutýdenní karanténě nebo mají neschopenku.