Kdo všechno má nárok na kompenzační bonus 500,– za den?

24. 7. 2020

1 min.

Kdo všechno má nárok na kompenzační bonus 500,– za den?

Podle Finanční správy ČR je kompenzační bonus ve výši 500,– za den určen pouze osobám samostatně výdělečně činným, jejichž činnost byla nouzovým stavem nad obvyklou míru omezena, a to v období od 16. března do 30. června. Týká se tedy pouze fyzických, a nikoliv právnických osob. Podnikatel navíc v tomto období nesměl být veden na úřadu práce.

U dohod o pracovní činnosti je nastavena hranice 3 000,– a u dohod o provedení práce 10 000,–. Pokud byste tuto hranici překročili, zaniká vám tím nárok na kompenzační bonus, protože v tomto případě už se jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.

Na přímou podporu OSVČ máte naopak nárok i ve chvíli, kdy například pobíráte rozšířené ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školských a předškolních zařízení. Další úlevou od státu pro podnikatele je také prominutí odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši minimálních záloh, a to od března až do srpna 2020.

Prozatím proběhla dvě bonusová období, a sice od 12. března do 30. dubna a od 1. května do 8. června. Upozorňujeme, že žádost o bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Pokud jste si ji ještě nepodali za první období, je potřeba tak učinit nejpozději do 29. června. Za druhé období je pak nejzazší datum 7. srpna.