Do kdy musíte podat daňové přiznání?

24. 7. 2020

1 min.

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Z důvodu nedávné epidemie došlo k mnoha změnám, mimo jiné také k posunutí termínu odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Tento rok daňoví poplatníci nemuseli podávat přiznání k termínu 1. dubna 2020, jako tomu bylo v předchozích letech, nýbrž až k 18. srpnu 2020. Cílem je ulevit podnikatelům a živnostníkům, kteří tak mohou využít své finanční prostředky na překonání těžkého období v souvislosti s koronavirovou krizí. Tento odsun navíc platí zcela automaticky bez nutnosti podání jakékoliv žádosti.

Vláda posunula termín odevzdání už podruhé, čímž vyšla vstříc především malým podnikatelům, kteří tak mají více času se finančně zotavit. Původní datum mělo být

  1. července.

Daňové přiznání se odevzdává vždy na územním pracovišti finančního úřadu, pod který spadá vaše trvalé bydliště. Pro zachování co největší bezpečnosti Finanční správa ČR doporučuje využít k odevzdání dálkovou formu komunikace, a sice datovou schránku nebo poštu. Vyhnete se tak případnému rizikovému styku ve frontách na úřadech. Další možností by mělo být odevzdání přes internet i v případě, že nemáte datovou schránku. Bude však nutné doručit finančnímu úřadu do 5 pracovních dnů Potvrzení o podání. Poplatníci, kteří využívají datovou schránku, navíc musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob pouze elektronickou cestou, jinak jim hrozí pokuta.