Covid-19: proč se chováme tak iracionálně?

10. 7. 2020

2 min.

Covid-19: proč se chováme tak iracionálně?
autor
Laetitia Vitaud

Autor a řečník o budoucnosti práce

Krize spojená snemocí COVID-19 s sebou přináší řadu kognitivních zkreslení, které se projevují iracionálním chováním. Tváří v tvář nesrozumitelné epidemii, útržkovým informacím a relativně neznámému viru, snadno podléháme zejména těmto čtyřem předsudkům.

 • Heuristika dostupnosti: jedná se o mentální zkratku, na jejímž základě se spoléháme na informace, které máme okamžitě k dispozici, zvláště týkají-li se věcí, které máme uloženy v krátkodobé paměti. Vytváříme si úsudek a názor pouze podle nejnovějších zpráv. A protože ty se točí jen kolem nemoci COVID-19, je těžké jim nepodlehnout. COVID-19 nás přitahuje ze stejného důvodu jako fake news a různé bulvární kauzy. Zachovat si čistou hlavu není zrovna snadné.
 • Klam přeživších: nastává ve chvíli, kdy z útržkových informací vyvozujeme unáhlené závěry. To znamená, že dáváme za pravdu jen tomu, co se k nám dostane. V případě COVID-19 je název tohoto zkreslení značně nevhodný, protože data, kterými jsme zahrnováni, se týkají převážně lidí s těžkými příznaky nemoci (tedy těch, kteří vyhledali lékaře a nechali se otestovat), a počtů zemřelých. V důsledku toho je mortalita nemoci COVID-19 pravděpodobně nadhodnocená, protože nemáme dostatek informací o lidech, jež mají mírné příznaky nemoci a nikdy se nenechali otestovat.
 • Stádový efekt: vysvětluje, proč trendy a módní výstřelky získávají na popularitě. Pravděpodobnost, že jednotlivec přijme nějakou myšlenku za svou, výstřelek nebo trend, závisí na počtu lidí, kteří jim již podlehli. Tento efekt vede ke konformitě, protože většina lidí získává informace od ostatních. Proto v jednu chvíli začali lidé nakupovat roušky, neboť viděli, že je nosí ostatní, a to i přes to, že jejich ochrana je pochybná (důležité je nosit roušku, pokud jste nakažení). Mnohem důležitější je umývat si ruce po dobu 20 vteřin, nedotýkat se rukama obličeje a vyhýbat se fyzickému kontaktu s ostatními. Stádový efekt může být pozitivní, pokud napomáhá šířit bezpečné chování (např. přestat si podávat ruce).
 • Zkreslení normalitou: se projevuje tak, že lidé mají sklon věřit tomu, že svět bude fungovat tak, jak fungoval doposud, a podceňují pravděpodobnost, že by se mohla objevit neočekávaná zničující katastrofa. Proto se většina lidí není schopna na takové události dostatečně připravit. Lidé i firmy k neočekávaným katastrofám přistupují zaujatě, což má za následek nedostatečné zásobování, záložní plány a pojištění, atd. Toto zkreslení vede také k paralýze a tzv. pštrosímu efektu. Někteří lidé mohou mít naopak zase přehnané reakce a vidět všechno černě. Běžně se můžeme setkat s oběma protichůdnými přístupy k vnímání reality.

Jaké to má důsledky pro firmy?

Vedení firem musí přijmout zásadní rozhodnutí, která jsou v souladu se zájmy zaměstnanců a zákazníků. Zaměstnavatelé nesou odpovědnost za fyzickou bezpečnost a duševní pohodu svých zaměstnanců. Aby učinili skutečně správná rozhodnutí, musejí si být vědomi kognitivních zkreslení a snažit se získat maximum informací. Respektování státních pokynů je jen začátek, často je lepší přijmout přísnější opatření, než jsou ty oficiální.

Využijte zvýšeného povědomí o zmíněných předsudcích k tomu, abyste zavedli nové návyky v oblasti zdraví, bezpečnosti a procesů, a tím snížili pravděpodobnost výskytu jiných rizik, až krize pomine.

 • Díky vhodným zásahům a úpravám se i z míst jako jsou toalety, může stát přístav čistoty a relaxace.
 • Pracovníci by měli být upozorňováni na důležitost mytí si rukou po každém použití záchodu.
 • Kliky by se měly dezinfikovat několikrát denně, na toalety je však lepší zabudovat automatické otevírání dveří, aby se jich nikdo ani nemusel dotýkat.
 • Na osušení rukou by se měly používat jednorázové papírové ručníky.
 • Každý zaměstnanec by měl mít k dispozici čisticí ubrousky, aby si mohl vyčistit klávesnici nebo mobil.
 • Pracovníci by měli mít použít dezinfekční gel na ruce, pokud si zrovna nemohou umýt ruce mýdlem (byť by se jednalo o přechodnou dobu).
 • Home office je výborná strategie, jak bojovat s koronavirem. (Přečtěte si náš e-book Jak řídit rozptýlené týmy.
 • Zredukovat meetingy na minimum je také skvělé řešení, jak předcházet současným nepříjemnostem.

Preložila Iva Kubíčková

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata