A co všechny ty nové pracovní pozice, které by mohl GhatGPT vytvořit?

29. 5. 2023

7 min.

A co všechny ty nové pracovní pozice, které by mohl GhatGPT vytvořit?
autor
Rozena Crossman

Journalist and translator based in Paris, France.

Od uvedení ChatGPT je to teprve pár měsíců, a už se ozývají varování ekonomických proroků, že se blíží apokalypsa pracovního trhu. Předpokládají, že tenhle nadmíru schopný chatbot nahradí všechny od právních asistentů až po programátory, jelikož vytváří obsah generovaný AI a ovládá všechno od kódování až po copywriting. Přesto ale nevíme s určitostí, jestli některé pracovní role vymizí ani jestli na ně bude mít ChatGPT vliv. Neměli bychom se tedy spíš zamyslet nad tím, jaká pracovní místa by tato pokroková technologie mohla vytvořit?

Je oprávněné obávat se, že ChatGPT může některé z nás připravit o práci. Tenhle bot mnohonásobně předčil svoje předchůdce co do chytrosti, tak i zákeřnosti. Stačí mu jeden řádek podnětu (tzv. promptu) a umí napsat sáhodlouhý, srdceryvný dopis. To je na míle daleko před umělou inteligencí, která předpovídá, jak se podepíšete v e-mailu. ChatGPT umí napodobit téměř všechny anglické styly psaní, a to s neskutečnou přesností. Čerpá totiž z jednoho z největších datasetů v historii AI. Je až překvapivě jednoduché zapomenout na to, že se bavíte se strojem.

Jedná se o tak schopný vyhledávač, že Google bije na poplach, jelikož jej ChatGPT možná sesadí z pozice hlavní brány k internetu. Jeho schopnost psát, vyhledávat a řešit problémy nemá obdoby. Specifické kreativní práce, o kterých se tvrdilo, že nikdy nemůžou být nahraditelné stroji, jako asistenti zákaznických služeb, kreativní copywriteři nebo právníci analytici, jsou teď podle všeho také v ohrožení.

I když už ChatGPT umí zastat spoustu jednoduchých úkolů, jako je shrnutí textu nebo odkázání klientů na správné oddělení, ještě není schopen empatie, představivosti nebo rozumu – tedy zatím. Nedokáže pochopit nuance skutečného světa u složitého případu obhajoby a postrádá kritické myšlení potřebné u křížového výslechu svědka. Když ChatGPT úspěšně složil právnické zkoušky, udělalo to pochopitelně vlny. Doktorka a inženýrka AI Heidy Khlaafová se ale vyjádřila na Twitteru, že vzhledem k tomu, k jakému množství dat má ChatGPT přístup, to bylo, jako kdybychom my měli u zkoušky učebnice.

Chybami se stroj učí

ChatGPT navíc často generuje nesprávné nebo zkreslené výsledky. Dokonce samotné webovky ChatGPT připouštějí, že „někdy chatbot napíše věrohodně znějící, ale nesprávné nebo nesmyslné odpovědi“. Tomuto fenoménu říkají inženýři AI „halucinace“. Představte si, že jako zákazník dostanete od takového bota nesprávné informace, ale podané tak sebejistě a artikulovaně, že máte pocit, že mluvíte s člověkem. To by vám mohlo uškodit. ChatGPT postihují halucinace hlavně proto, že spousta jeho dat pochází z internetu, který je plný dezinformací, nepřesností a hlavně předsudků. Vzpomeňme si na virální příklad, kdy ChatGPT jednomu uživateli odpověděl, že „dobrý“ vědec je bílý muž.

Má i velké mezery ve znalostech. Výzkumník Osman Ramadan říká: „Původem jsem ze Súdánu, a když se na něj zeptám ChatGPT, poskytne mi méně informací, než kdybych se zeptal na premiéra Velké Británie. To toho najednou ví spoustu. U Súdánu si hodně vymýšlí. Plete si současného prezidenta s tím bývalým a říká věci, které prostě nedávají smysl.“

Ramadan se zajímá o zpracování přirozeného jazyka a generativní modelování, což jsou dvě nejdůležitější techniky strojového učení, které jsou ChatGPT vlastní. Pracoval jako výzkumný inženýr pro Microsoft v týmu Task and Intelligence a u Microsoft Search, Assistant and Intelligence (MSAI) ve skupině Search and Recommendation. Pak se rozhodl vydat po vlastní ose a přesunul se na e-commerce platformu Shift Lab a rozjíždí vlastní projekt s AI. Jelikož má s AI bohaté zkušenosti, radí společnostem, aby se nespoléhaly jen na bota, který má tendenci vytvářet chybný či předpojatý obsah.

Myslí si, že by se měl ChatGPT používat jako nástroj ke zvýšení produktivity, a nikoli nahrazovat profesionály. Sám například nechává AI napsat některé své kódy. Pak ale vždycky zkontroluje jejich správnost. Má pak více času na úkoly vyžadující inovativní a kritické myšlení – to jsou dovednosti, které jsou zatím vůči AI odolné a na trhu práce vysoce ceněné.

Digitální transformace

Spoustě lidí ale nedá spát, že se práce bude namísto lidem delegovat umělé inteligenci. Boti ušetří zaměstnavateli čas a ten začne zadávat více úkolů AI na úkor lidských zaměstnanců a nakonec začne i propouštět. Názor na to má Jacqueline Roweová, analytička firemních pravidel neziskovky Global Partners Digital zabývající se digitálními právy, která má podezření, že přesně to je důvod, proč lidé mluví spíše o vymizení pracovních pozic a ne o vytváření pozic nových.

„Měli bychom se ale spíš zamyslet nad tím, jaké typy prací zanikají a jaké se nově vytvářejí,“ říká analytička. „Vzniká prostor pro práce jako softwarový inženýr nebo akademický výzkumník. To jsou ale pracovní místa vyžadující pokročilé vzdělání a potenciální adepti už asi mají poměrně vysoký příjem v současném zaměstnání. Jsou v úplně jiné pozici než někdo, kdo pobírá minimální mzdu, aby vyřizoval hovory nebo e-maily v zákaznickém středisku.“ Roweová poukazuje na to, že vlády mnohem více peněz nalévají do vývoje technologie AI než do přípravy pracovní síly na blížící se digitální transformaci.

Je to ale hlavně úsilí lidí, které umožňuje pokrok umělé inteligence. Dnes existují vlády, ale i jednotlivci, s neomezenými financemi na to, aby posouvali toto odvětví kupředu. Mezi ty patří Bill Gates a Elon Musk, kteří oba měli co do činění s OpenAI, tvůrcem ChatGPT. Tak jako internet svým příchodem vytvořil nové kariérní možnosti, od tvůrců webových stránek po blogery, tak i technologie pohánějící ChatGPT by mohly vytvořit svůj vlastní sektor s nabídkou práce pro různé pracovníky.

AI architekt a podnikatel Ronjon Nag říká: „Věřím, že to bude mít stejný průběh jako průmyslová revoluce, která vytvořila nová pracovní místa pro dělníky v továrnách. Pak přišla automatizace a s ní škrty v počtech továrních dělníků. Nakonec ale přibylo továren a produktů, takže pro dělníky pořád existují nejrůznější uplatnění.“ Jakožto zakladatel a ředitel R42 Group, fondu rizikového kapitálu pro AI, biotechnologie a bezdrátové komunikační technologie, pracuje Nag s umělou inteligencí už přes 30 let: od vytvoření prvního notebooku s vestavěným rozpoznáváním řeči v roce 1984 až po výuku genetiky a AI na Stanfordské univerzitě. Na ChatGPT nahlíží s optimismem. „Věřím v to, že tyhle nástroje poskytnou více příležitostí celé společnosti. Mám raději ten pozitivní scénář než ten dystopický,“ říká.

Jak ale ChatGPT vytvoří ony zmiňované nové pracovní příležitosti? Podívejme se na potenciální pracovní místa, která by se mohla otevřít na trhu práce.

Označování dat

Ne všechny nově vzniklé pozice budou lukrativní, a některé mohou mít dokonce negativní vliv na duševní zdraví zaměstnanců. V závěsu po uvedení ChatGPT byl vydán článek v Time, který tvrdil, že OpenAI zaplatila označovatelům dat v Keni míň než dva dolary za hodinu za kontrolu násilného, předpojatého a sexuálně explicitního obsahu, aby bota odnaučili generovat toxický obsah. Nakonec OpenAI program ukončila, ale označování dat zůstává klíčovým procesem pro zlepšování ChatGPT nebo jiné umělé inteligence založené na zpracování přirozeného jazyka (NLP) a pro udržování bezpečí uživatelů před botem chrlícím škodlivý obsah.

I když je označování dat nezbytné, nemusí to být nutně traumatizující. Označovatelé dat prostě učí umělou inteligenci, jak porozumět svému datasetu, a to tím, že kategorizují nezpracovaná data. Můžou zaznamenat, že na jedné fotce je strom nebo že nějaký zvukový soubor obsahuje určitá slova. Jednodušší označování by mohlo otevřít pracovní příležitosti pro širokou veřejnost, zatímco detailnější rozlišování a označování může být práce pro odborníky z konkrétních odvětví. „Vezměme si příklad analýzy hudebních skladeb, u nichž musíte rozhodnout, jestli daná skladba je skutečně součástí určité hudební věty. Tahle oblast už by byla lépe placená a vyžadovala by lidi s odbornými znalostmi,“ tvrdí Ramadan.

Roweová si ale nemyslí, že označování dat představuje velký potenciál pro vytváření nových pracovních pozic. „Výzkum okolo NLP se za posledních pět až deset let mimo jiné soustředil i na to, jak snížit závislost na takovém druhu vysoce kvalitního označování dat, jelikož je to drahé,“ říká analytička. Podotýká ale, že v nedávné době došlo ke koordinovanému tlaku výzkumníků AI, jako je Timnit Gebruová, aby se od důkladného označování dat neupouštělo.

Prompt engineering aneb pokládání správných otázek

Ti, kteří už s ChatGPT pracují na denní bázi, vědí, že způsob, jakým formulují své podněty, má vliv na kvalitu odpovědi. Když se bota zeptáte „Jaké pracovní pozice vytvoříš?“ a „Jaké pracovní pozice budou vytvořeny díky technologii ChatGPT?“, dostanete dvě velmi odlišné odpovědi.

Ukázalo se, že umět správně komunikovat s ChatGPT je cenná dovednost, která je dnes známá jako „prompt engineering“. Experti na prompt engineering rozumějí vnitřním procesům chatbota natolik, že umějí formulovat velmi konkrétní a podrobné podněty, aby získali požadovanou odpověď. Dokonce už se na trhu objevily platformy jako PromptBase, které umožňují zpeněžit dovednosti těchto expertů tím, že svoje prompty veřejně prodávají.

Etika, pravidla a audit

Začalo to u problematických postupů OpenAI při označování dat a končí to momentem, kdy se jeden z jejích zakladatelů nechal slyšet, že ChatGPT je předpojatý. V etickém oddělení společnosti OpenAI mají co dohánět. „Odpovědnost umělé inteligence se stává jedním z hlavních zaměření výzkumu v téhle oblasti,“ komentuje Ramadan. „Objevují se nové pracovní pozice jako ‚výzkumník/výzkumnice v oblasti odpovědné AI‘, a jsou dokonce společnosti, jejichž hlavním cílem je eliminovat předsudky z obsahu generovaného AI.“

Když malé a střední podniky začnou hromadně používat ChatGPT, bude to ale znamenat větší poptávku po poradenství v oblasti etiky a předpojatosti AI? „Obávám se, že aby si společnosti uvědomily, že by si někoho takového měly najmout, musí se nejprve stát nějaký skandál, ze kterého se poučí do budoucna,“ říká Roweová.

Letos se má ale v New Yorku přijmout přelomový zákon nařizující audity předpojatosti. I když se navrhovaný zákon týká zatím pouze umělé inteligence používané při náboru a řešení zaměstnaneckých poměrů, může být vlaštovkou pro podobnou právní regulaci pro boty jako ChatGPT v budoucnu, a zvýšit tak poptávku po auditorech předpojatosti AI.

Inženýři strojového učení

Čím více se budou rozšiřovat generativní nástroje AI, jako je ChatGPT, tím více inženýrů AI bude potřeba. Ramadan dokonce věří, že budou stejně potřební jako IT administrátoři. „I holičství dneska často potřebuje IT administrátora, který mu spravuje webové stránky,“ tvrdí Ramadan. Nastiňuje budoucnost, ve které se programy generující text jako ChatGPT spojí s nástroji generujícími obrazový materiál, jako je např. Dall-E od OpenAI.

„Představme si, že ten samý holič nebo kadeřník by si chtěl vymodelovat, jak by ten či onen účes vypadal na zákazníkovi na základě jeho požadavků. Potřeboval by někoho na správu a kontinuální aktualizaci takové technologie,“ ilustruje Ramadan.

Říká, že u open-access modelů AI by na troubleshooting ani nebyl potřeba vysokoškolský titul nebo rozsáhlá síť. „Jako IT specialista nepotřebujete vědět, jak funguje elektromagnetismus, a u AI to bude podobné,“ doplňuje. „Nepotřebujete dopodrobna vědět, jak přesně se AI učí. Stačí vědět, jak ji správně udržovat a jak shromažďovat data.“

Nástroje jako ChatGPT nebo Dall-E mají potenciál demokratizovat spoustu různých odvětví. „I lidé s nižším vzděláním se mohou dostat k práci, která by pro ně jinak byla nedosažitelná,“ tvrdí Nag. „Podobně jako to bylo s informatikou. Když jsem v oboru začínal, byl požadován doktorát a k tomu pět let praxe navrch. Vidíme, že AI nabízí plno různých pracovních pozic. Jsou potřeba ti, kteří data spravují, kteří nástroje přeučují, kteří se starají o počítačové systémy, produktoví manažeři, kteří vymýšlejí uplatnění pro AI… Otázkou ale je, kolik dostanou zaplaceno?“ Ať už takový podnět formulujete jakkoli, odpovědět na něj mohou jedině lidé.

Překlad: Eva Mazalová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata