ChatGPT: Jak vypadají motivační dopisy generované umělou inteligencí?

27. 2. 2023

7 min.

ChatGPT: Jak vypadají motivační dopisy generované umělou inteligencí?
autor
Kim Cunningham

Senior Editor at Welcome to the Jungle

Rok 2023 je rokem zajíce, a pokud jste od listopadu nežili někde v jeskyni, určitě víte, že je to i rok ChatGPT. Tento nástroj umělé inteligence doslova převrací digitální ekosystém vzhůru nohama. Má úctyhodné schopnosti v dolaďování programů, shrnování textu a – tušíte správně – i v psaní. Tento nástroj bere svět útokem. Bylo tak jen otázkou času, kdy kandidáti přijdou na to, jak ho využít – k psaní motivačních dopisů. Je to odpověď na všechna úskalí psaní motivačních dopisů?

Abychom tuto otázku zodpověděli, otestovali jsme ChatGPT vytvořením dvou motivačních dopisů a nechali jsme je prověřit seniorní specialistkou pro získávání talentů Paige Pooleovou. Pooleová, která žije v texaském Austinu, je zkušená specialistka na motivační dopisy. Podělila se o svůj vhled, pochybnosti a rady kandidátům, kteří ChatGPT v přijímacím řízení používají.

Jak funguje ChatGPT?

ChatGPT, neboli generativní předtrénovaný transformer (Generative Pre-Trained Transformer), je obrovský jazykový model vyvinutý výzkumníky OpenAI, který dokáže rozumět textu a generovat nový. Model je trénovaný na obrovském množství textových dat a lze ho použít ke generování nejrůznějších formátů, včetně motivačních dopisů pro žádosti o práci.

Uživatelé můžou do nástroje zadat instrukce a během pár sekund získat odpověď. Když mají lidé k dispozici takovýto nástroj k volnému užívání, není divu, že začínají zkoušet, jak by ho šlo využít k získání práce. Ale pozor, platí jistá omezení, která byste měli znát, a opatření, kterými je třeba se řídit.

Jsou motivační dopisy generované AI dobré?

Abychom ozkoušeli kvalitu motivačních dopisů napsaných ChatGPT, dali jsme mu dvě instrukce. První byla jednoduchá věta, žádající, aby napsal vzorový motivační dopis pro práci ve specifické lokalitě. Druhá zahrnovala skutečný popis pracovní pozice.

Poznámka překladatele: K zachování věrnosti byly originální dopisy v angličtině přeloženy do češtiny pomocí překladače DeepL, který k překladu využívá model umělé inteligence.
Tohle jsme získali:

Příklad 1
Vážený náborový manažere,
obracím se na Vás, abych vyjádřil svůj zájem o pozici manažera sociálních médií ve Vaší společnosti. Jako 24letý uchazeč o zaměstnání bych rád přinesl své dovednosti a zkušenosti do Vaší organizace a pomohl navázat kontakt s Vaší cílovou skupinou prostřednictvím platforem sociálních médií.
Mám několikaleté zkušenosti v oblasti marketingu sociálních médií, neboť jsem pracoval pro několik malých podniků jako manažer sociálních médií na volné noze a specialista na sociální média v marketingové agentuře. Mám prokazatelné zkušenosti s vytvářením a realizací účinných strategií sociálních médií, správou účtů a prováděním analýz pro měření úspěšnosti kampaní. Kromě toho se dobře orientuji v různých platformách sociálních médií, včetně Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn, a vždy mám přehled o nejnovějších trendech a osvědčených postupech v oblasti sociálních médií.
Jsem také kreativní osobnost s vášní pro tvorbu vizuálně atraktivního obsahu, který rezonuje s cílovou skupinou. Jsem zkušený v používání nástrojů pro navrhování, jako jsou Adobe Photoshop, Canva a Illustrator, a jsem přesvědčen, že mohu do vašich snah v oblasti sociálních médií vnést nový pohled.
Těším se na příležitost připojit se k vašemu týmu a pomoci vaší společnosti dosáhnout cílů v oblasti sociálních médií. Děkuji vám, že jste zvážili mou žádost.
S pozdravem
[Vaše jméno]

Příklad 2
Když jsme zadali stejné instrukce společně s odkazem na skutečnou pracovní pozici, ChatGPT vygeneroval tento motivační dopis:
Vážený náborový manažere,
obracím se na Vás, abych vyjádřil svůj zájem o pozici manažera sociálních médií ve Vaší společnosti. Jako čtyřiadvacetiletý mladík s bakalářským titulem v oboru digitálních médií a 3-5 lety zkušeností v oblasti digitálního marketingu a marketingu sociálních médií se domnívám, že se na tuto pozici hodím.
V rámci své předchozí praxe v zavedené agentuře jsem vypracoval a realizoval strategii konkrétních klientů v oblasti sociálních médií se zaměřením na přítomnost v rámci sociálních médií a zajištění konzistentního hlasu napříč různými kanály. Jsem proaktivní, orientovaná na řešení, přizpůsobivá změnám, strategická, orientovaná na data a technologicky zdatná, s rozsáhlými znalostmi a zájmem o neustále se měnící prostředí marketingu a sociálních médií. Kromě toho mám velký smysl pro přesvědčivou kreativu a trendy.
Těším se na příležitost převzít klíčové povinnosti této pozice, včetně každodenního dohledu a realizace klientských kampaní, podpory vedoucích klientů a rozvoje a řízení iniciativ v digitálním prostoru, monitorování a srovnávání aktivit jiných konkurenčních značek v oblasti sociálních médií, identifikace a sledování nových trendů a vytváření strategií a kalendářů sociálních médií.
Mám vynikající schopnosti v oblasti řízení času a dodržování termínů a mám zkušenosti se správou a sestavováním klientských zpráv a prezentací. Mám znalosti a zkušenosti s online analytickými/měřícími platformami a zkušenosti s grafickým designem Canva.
Jsem přesvědčen, že díky svým dovednostem a zkušenostem jsem vynikajícím kandidátem na tuto pozici, a těším se na příležitost přispět k úspěchu vaší společnosti. Děkuji vám za zvážení mé žádosti.
S pozdravem
[Vaše jméno]

Zjistí náboráři, že váš dopis napsala AI?

Krátká odpověď zní: Ano. Pooleová říká, že nedostatek personalizace je ihned čitelný. „Když tam někdo má velmi technická slova, opravdu obecná prohlášení a obecné formulace, typicky podle toho poznám, že to nenapsali oni.“ Co si o těchto dopisech generovaných umělou inteligencí myslí manažerka pro získávání talentů?

Struktura je v pořádku, ale kvalita problematická

Celková struktura motivačních dopisů je v pořádku, když je ale Pooleová analyzovala, všimla si několika zjevných varovných signálů. „Určitě se dá říct, že jsou generické.“ Jedna věta, která Pooleovou zaujala, byla: „…neboť jsem pracoval pro několik malých podniků.“ Takto obecné tvrzení nedává celému odstavci ani špetku personalizace.

Pooleová také poukazuje na část dopisu o sociálních sítích. „Instrukce nezmiňovaly nic o platformách sociálních sítí,“ podotýká. Ale odpověď zahrnovala seznam platforem, ve kterých se kandidát údajně „dobře orientuje“. Použití takto konkrétní odpovědi by mohlo žadatelům způsobit problémy, protože „nemusí být pravda, že těmito zkušenostmi disponují,“ říká Pooleová.

Dopis je sice docela dobře napsaný a vypadá, jak má, pravdou ale je, že obsahuje informace, které nebyly v pokynech, a jsou tak hodně smělé, nebo dokonce lživé. Spoléhat se na tento nástroj při popisování vašich zkušeností může být riskantní a zadělat vám na problémy v dalších fázích náboru, kdyby vaše žádost byla úspěšná. Pooleová vysvětluje: „Pokud se dostanete až k pohovoru a budete o těchto věcech skutečně mluvit a náborář řekne: ‚Dobře, jste velmi dobrý ve Photoshopu. Ukažte něco, co jste udělal.‘ Nebudete toho schopní, pokud jste v životě Photoshop nepoužili!“

Pooleová nakonec dodává, že poslední věty motivačního dopisu vygenerovaného umělou inteligencí jsou moc obecné. Podle ní věta „jsem přesvědčen, že mohu do vašich snah v oblasti sociálních médií vnést nový pohled“ nevyjadřuje vaše záměry dostatečně jasně. „Neuvádí, proč nebo jaký tento nový pohled je.“ Celkově motivace uchazeče nepůsobí upřímně a Pooleová dodává, že by bylo potřeba některé části motivačního dopisu přepsat, obzvlášť když zmiňujete, jak chcete týmu pomoct v dosažení jeho cílů. „Myslím, že v dobrém motivačním dopise chcete zmínit spíše své vlastní cíle.“

Kontext trochu pomůže

Druhý dopis byl sice o něco vyladěnější a týkal se konkrétního popisu pracovní nabídky, Pooleová ale stále není přesvědčená, že by to byla pro kandidáta dobrá volba. „Věc, která okamžitě upoutala mou pozornost, je na začátku, kde se píše ‚3–5 lety zkušeností v oblasti digitálního marketingu‘. Vy byste samozřejmě napsali přesnou dobu, a ne rozmezí.“

I když nástroj dostal pro tento dopis další data, Pooleová říká, že by byla hned schopná poznat, že to nenapsal kandidát sám. „I bez přečtení nabídky bych vám asi mohla přesně říct, co se v ní píše, protože každá věc, co tam byla, je tady jasně uvedena,“ říká. I když je důležité, abyste své zkušenosti a dovednosti vztahovali ke konkrétní pracovní nabídce, Pooleová zdůrazňuje, abyste mluvili pravdu a nekopírovali slovo od slova, co je napsané v inzerátu. Náborář, který dostane vaši žádost, bude pravděpodobně znát popis nabízené pozice zpaměti, takže všechna přesná znění budou do očí bijící, a ne v dobrém.

Výhody používání ChatGPT k psaní motivačních dopisů

Datový model bude samozřejmě jen tak dobrý jako data, kterými ho nakrmíte. Takže i když jsou tyto motivační dopisy dobrými příklady toho, čeho je nástroj schopný, je důležité dodat, že čím více informací do svých instrukcí začleníte, tím větší mu dáte šanci, aby přišel s něčím kvalitním. ChatGPT je revoluční nástroj, to mu nemůžeme odpírat. Jaké možné benefity tak kandidátům jeho používání k psaní motivačních dopisů přináší?

Zdroj inspirace

Všichni víme, jaké to je začínat nad prázdnou stránkou. Nevědět, kde svůj motivační dopis začít. ChatGPT může pomoci zbavit se této tvůrčí krize. „Myslím, že nejlepší je používat ho k získávání nápadů a abyste viděli nějaké příklady,“ míní Pooleová. Testováním několika různých instrukcí a porovnáváním toho, co vidíte, si můžete vzít „od každého trochu“.

Šetří čas

Ukázkové motivační dopisy, které jste viděli výše, byly vygenerované během několika sekund. A i když Pooleová radí, abyste první výstup neposílali jako odpověď na inzerát, netřeba skrývat fakt, že je to při psaní motivačních dopisů velká úspora času. I když výstup použijete jen pro jeho strukturu, už tím šetříte čas.

Kontrola překlepů a gramatiky

Jak lépe vyhodit žádost oknem než nedbat na překlepy a pravopis? Tím, že použijete ChatGPT pro vytvoření motivačního dopisu nebo jako inspiraci, můžete se vyhnout hloupým chybám a zajistit si profesionálně znějící motivační dopis. To může být obzvlášť užitečné pro kandidáty, kteří se o práci ucházejí poprvé nebo ty, kteří svému psaní tolik nevěří.

Nevýhody používání ChatGPT při psaní motivačních dopisů

ChatGPT je pořád hlavně nástroj a nehledě na to, jak dobře je model natrénovaný, šance, že vám poskytne motivační dopis připravený k odeslání, je nízká (alespoň prozatím). Pokud byste ho chtěli vyzkoušet a zjistit, jestli vám ChatGPT může pomoct při hledání práce, tady je několik věcí, na které si dát pozor.

Nedostatek originality a personalizace

Jednou z nejdůležitějších rad Pooleové pro psaní motivačních dopisů je psát tak, jak byste mluvili. „Když budete psát velmi profesionálně a škrobeně, a pak na pohovoru budete velmi neformální, budou hned vědět, že jste ho nepsali vy,“ vysvětluje. Takže pokud se spolehnete na tento nástroj, aby pomohl vaší žádosti uspět, měli byste vědět, že pravděpodobně nebude znít jako vy. Popravdě skončíte s motivačním dopisem, který bude podobný tisícům generických šablon z internetu.

Krátkodobé řešení

ChatGPT nabízí rychlé řešení podstatné části náborového procesu: rešerši a reflexi nabízené práce a vašich zkušeností. Může vám sice nabídnout rychlé východisko a pomoct tak rychle poslat žádost, Pooleová ale říká, že dlouhodobě vám moc nepomůže. Pokud vám dopis vygenerovaný umělou inteligencí pomůže dostat se na pohovor, „jakmile tam budete, ChatGPT už vám bude k ničemu“, varuje. Všechna ta rešerše a příprava, kterou jste přeskočili, vám ublíží.

Spoléhání na data

ChatGPT je jen tak dobrý, jako data, na kterých je natrénovaný, a nemusí mít nejnovější informace o práci, na kterou se hlásíte. To může vést k motivačním dopisům, které nebudou uzpůsobené nejnovějším požadavkům nebo firemním hodnotám. Navíc pokud zahrnete do instrukcí – jako ve výše uvedeném příkladě – jen minimum informací, může být kvalita výsledků různá.

Měli byste k psaní motivačních dopisů používat ChatGPT?

Pooleová celkově radí používat ChatGPT jako nástroj. Pokud nemáte inspiraci nebo nevíte, kde s motivačním dopisem začít, tak ho určitě můžete použít k roztočení koleček kreativity. „Je to pořád dobrý vzor, který můžete použít a přizpůsobit si ho.“ Není tajemstvím, že vzorové motivační dopisy jsou hojně využívané, a je od nich hojně odrazováno, a použít umělou inteligenci k jejich napsání není nepodobné okopírování šablony, kterou najdete na internetu. Výhodou ale je, že můžete přizpůsobit dopis, který vytvoří, tak aby byl osobní a odpovídal vašemu profilu a práci, o kterou usilujete. Může být také užitečný pro mladé pracovníky a čerstvé absolventy, kteří se ještě učí, jak na hledání práce. „Může vám pomoct lépe pochopit, jak by měl motivační dopis vypadat, třeba tím, že uvidíte různé způsoby, jak ho můžete napsat,“ říká Pooleová.

Pokud plánujete, že se při hledání práce spolehnete jen na ChatGPT, ještě si to raději promyslete. Ať je tento nástroj jakkoli pokročilý, vkládat svůj osud do rukou automatického textového generátoru je riskantní. „Myslím, že to určitě ublíží vašemu hledání práce, protože si o firmě nic nezjišťujete a nemusíte sami kriticky uvažovat o tom, jak se vaše zkušenosti vztahují ke konkrétní práci,“ doplňuje Pooleová.

Závěrem řekněme, že ChatGPT může být užitečným nástrojem pro kandidáty, kteří chtějí ušetřit čas, inspirovat se a získat jistotu, že výsledkem jejich snahy bude profesionálně znějící dokument. Je ale nutné mít na paměti, že ChatGPT nebude úplně originální, nemusí rozumět všem nuancím pracovní pozice nebo společnosti a nemusí mít nejnovější nebo nejrelevantnější informace. I když můžou být textové generátory umělé inteligence cenným nástrojem pro kandidáty, neměli by se na ně spoléhat k vytvoření výsledného motivačního dopisu. Finální odpovědnost by měla být na kandidátovi, aby se ujistil, že motivační dopis odpovídá konkrétní pracovní nabídce a společnosti a že přesně odráží jeho vlastní zkušenosti a dovednosti.

Překlad: Ondřej Zacha
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Zpravodaj, který stojí za to

Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa