Covid-19: Prečo sa správame iracionálne?

15. 7. 2020

2 min.

Covid-19: Prečo sa správame iracionálne?
autor
Laetitia Vitaud

Autor a rečník o budúcnosti práce

Kríza, ktorú ochorenie COVID-19 priniesla, sa spája so setom kognitívnych skreslení, ktoré vedú k iracionálnemu správaniu. Čeliac nezrozumiteľnej epidémii, neuceleným informáciám a relatívne neznámemu vírusu sa stávame obeťou minimálne 4 kognitívnych skreslení.

 • Heuristika dostupnosti: ide o mentálnu skratku, pri ktorej máme tendenciu spoliehať sa na informácie, ktoré sa nám okamžite vybavia v mysli (krátkodobá pamäť). Náš úsudok a názor formujeme len na základe nedávnych správ. Keď sa ale aktuálne správy celý deň zaoberajú len ochorením COVID-19, je veľmi ťažké udržať si jasný prehľad. Infekčnosť ochorenia COVID je priamo úmerná infekčnosti fake news a sporných otázok. Zachovať si jasnú myseľ je veľmi ťažké.

 • Klam preživších: (pozri náš článok) označuje jav, pri ktorom si vytvárame unáhlené závery na základe neúplných informácií. Kvôli tomu budete nadhodnocovať šance na výsledok tým, že sa zameriate na tie informácie, ktorým sa podarilo „prežiť“. V prípade ochorenia COVID-19 sa tento klam ukazuje ako veľmi nevhodný, pretože údaje, ktoré majú úrady k dispozícii, prevažne pochádzajú od ľudí, u ktorých sa prejavili ťažké príznaky (pričom navštívili lekára a podrobili sa testu), a tiež sa týkajú počtu úmrtí. Ako dôsledok sa preceňuje miera úmrtnosti spôsobená ochorením COVID: nemáme dostatok dát o neotestovaných alebo o ľuďoch, ktorí mali len mierne príznaky ochorenia.

 • Stádový efekt: tento fenomén popisuje, prečo sa niektoré módne výstrelky a trendy môžu šíriť ako vírus. Tendencia nasledovať činy alebo myšlienky ostatných je pravdepodobnejšia, ak sme podobné správanie spozorovali u ostatných. Keď sa ľudia spoliehajú na informácie ostatných, podľahnú tlaku okolia. Ako dôsledok tento efekt spôsobí, že veľa ľudí začne nakupovať rúška, pretože videli iných ľudí s rúškami, hoci ani tie nie sú zárukou dokonalej ochrany (je dôležité nosiť ho, ak máte infekciu). Najdôležitejšie je umývať si ruky po dobu aspoň 20 sekúnd, nedotýkať sa tváre a vyhýbať sa fyzickému kontaktu s ostatnými ľuďmi. Tento efekt môže mať pozitívne výsledky, keď sa príklady tohto zodpovedného správania rozšíria (napr. obmedzenie podania ruky).

 • Sklony k normalite: ide o tendenciu veriť, že všetko bude vždy fungovať normálne, pričom sa nepripúšťa možnosť príchodu neočakávanej a šialenej katastrofy. Z tohto dôvodu väčšina ľudí nie je na katastrofy dobre pripravená. Keď príde neočakávaná katastrofa, ľudia prejavujú sklony k normalite. Vedie to knedostatku adekvátnych zásob, plánu B, poisteniu, a pod. Zároveň vedie k paralýze a k tzv. pštrosiemu efektu. Opakom sú prehnané reakcie alebo sklony očakávať to najhoršie. Je zvláštne, že sa tendencie preháňať a správať sa normálne paralelne objavujú.

Čo to všetko znamená pre firmy?

Je dôležité, aby manažéri a vedúci prijali správne rozhodnutia týkajúce sa svojich zamestnancov a zákazníkov. Zamestnávatelia sú zodpovední za fyzickú bezpečnosť a psychickú pohodu svojich zamestnancov. Učiniť správne rozhodnutia znamená poznať tieto kognitívne skreslenia a vyhľadávať čo najviac dostupných informácií. Dodržiavanie oficiálnych pokynov je začiatkom, ale často je lepšie postupovať opatrne, čiže ísť nad rámec oficiálnych odporúčaných pokynov.

Zvyšovanie povedomia o kognitívnych skresleniach v časoch krízy by mohlo byť perfektnou príležitosťou pre zavedenie nových zvykov a návrh nových opatrení a postupov pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré môžu minimalizovať iné riziká, keď kríza pominie.

 • Správne usmernenia a reorganizácia môžu prispieť k tomu, aby sa totalety stali oázou čistoty a oddychu.
 • Zamestnanci by mali byť nabádaní k dôkladnému umývaniu rúk po návšteve toalety.
 • Je potrebné viackrát denne dezinfikovať kľučky a za zváženie stojí inštalácia otočných dverí pred vstupom na toalety (čiže nikto sa nebude musieť dotýkať kľučiek).
 • Jednorazové papierové utierky môžu byť bezpečným prostriedkom na osušenie rúk.
 • Vlhké obrúskyby mal dostať každý zamestnanec pre účely dezinfekcie telefónu a klávesnice.
 • Dezinfekčný gél na báze alkoholu by mal byť k dispozícii v prípade, že si (dočasne) nie je možné umyť ruky mydlom a vodou.
 • Práca z domu je dobrá myšlienka aj odhliadnuc od ochorenia Covid-19. (Pozri náš e-book: Ako riadiť rozptýlené tímy)
 • Vzhľadom na súčasnú krízu je vhodné prehodnotiť nutnosť neurgentných meetingov.

Preklad: Zuzana Chovancová

Preberané témy