Všetci sme neobjektívni

Naše kognitívne skreslenia do veľkej miery ovplyvňujú naše každodenné rozhodnutia v rámci HR. V tejto sérií ponúkame krátke a obohacujúce články, ktoré vám pomôžu odhaliť a odstrániť rôzne typy kognitívnych deformácií, pochopiť, ako ovplyvňujú oblasť HR a ako k nim pristupovať.