Zmysel pre kolektív a efektivita. Aké pracovné zvyky panujú v Nemecku?

20. 2. 2020

4 min.

Zmysel pre kolektív a efektivita. Aké pracovné zvyky panujú v Nemecku?
autor
Anouk Renouvel

Freelance @ Communication numérique

Plánovali ste niekedy odísť pracovať do krajiny dobrého piva, kvalitných áut a rozprávkových zámkov? Láka vás predstava nočného Berlína alebo architektúra fotogenického Hamburgu? Nech sú vaše dôvody akékoľvek (my tu totiž nie sme na to, aby sme vás súdili), pre lepšiu integráciu vám ponúkame sprievodcu pracovnej kultúry v Nemecku. Hoci Nemecko nie je od nás ďaleko, ich zvyky a obyčaje sú úplne iné!

Zlaté pravidlo: skupina nad jednotlivca

Vráťme sa teraz o niekoľko desaťročí(!) dozadu k historickému míľniku, ktorý ovplyvnil nemeckú kultúru a ich pracovné zvyky – druhá svetová vojna. Podobne ako Japonsko, práve v tomto období západné Nemecko zažívalo tzv. Wirtschaftswunder, svoj hospodársky zázrak. Zatiaľ čo bolo Nemecko na kolenách, Marshallov plán mal za cieľ naštartovať ekonomiku, podporiť hospodársku súťaž, zakázať monopoly a minimalizovať zásahy štátu do hospodárstva. V tomto kontexte liberalizácie hospodárstva krajiny sa v nemeckej spoločnosti formuje a etabluje princíp, podľa ktorého je človek nielen jednotlivec, ale aj aktér spoločnosti. Jednotlivec musí prijať zodpovednosť nielen sám za seba, ale aj za svoju rodinu, krajinu a vlasť. Západné Nemecko uznáva aj zásadu subsidiarity. To znamená, že štát zasahuje iba vtedy, ak je jednotlivec vo veľmi zlej situácii, čím mu necháva absolútnu kontrolu nad svojím osudom.

Dokonca aj dnes majú Nemci taký zmysel pre kolektív, až sa to môže zdať prekvapivé. Práve zmysel pre kolektív vysvetľuje ich dochvíľnosť. Ak prídete neskoro do práce, je to kolektív, ktorý na to doplatí. Toto privilegovanie záujmov skupiny nad záujmy jednotlivca má v nemčine aj svoje meno. Ide o tzv. Wir-Gefühl (zmysel kolektívnej identity), ktorý má v nemeckej pracovnej kultúre veľký význam. V preklade to znamená, že zamestnanci určitej spoločnosti formujú istý celok. Nemci prechovávajú voči svojim kolegom akýsi pocit zodpovednosti. Ak si jednotlivec nesplní svoju úlohu, bremeno spadne na jeho kolegov. To je v spoločnosti, ktorá má zmysel pre kolektív, nepredstaviteľné.

Nemecký manažér: viac mentor ako nadriadený

Ešte jedna odbočka k minulosti: pripomeňme si, že v roku 1517 Lutherove reformy premenili Nemecko na protestantskú krajinu. Aký bol priamy a takmer okamžitý dôsledok tejto kultúrnej revolúcie? Vyššia gramotnosť obyvateľstva! Na rozdiel od katolicizmu sa protestantská viera praktizuje čítaním Biblie a nie ústnym podaním kňazom. Bolo teda potrebné, aby sa veriaci naučili čítať. Motivovaný myšlienkou, že vzdelanie jednotlivca je užitočné pre celú spoločnosť, Luther podporoval okrem vzniku knižníc aj vznik škôl, ktoré neboli určené len pre elity, ale aj pre prostý ľud.

Táto kultúrna transformácia má svoju odozvu až dodnes, najmä v oblasti školstva. Nemecký vzdelávací systém bol v skutočnosti založený na koncepte vzdelávania, ktorého ústrednou myšlienkou je podporovať mladých rozvíjať svoju osobnosť, kreativitu a schopnosť samostatne uvažovať. Ako? Vďaka učiteľom, ktorí zaujmú skôr úlohu mentora a sprevádzajú svojich študentov na ceste ich osobnostného rozvoja. Nezastávajú úlohu človeka, ktorý im len odovzdáva vlastné vedomosti. Skupinová práca či argumentačné diskusie sú bežne zaužívanými cvičeniami, v rámci ktorých sa jednotlivec učí počúvať ostatných a premýšľať.

Vzťahy vo firmách fungujú podobne ako vzťah medzi kňazom a veriacimi, vyučujúcim a študentmi. Rola manažéra je skôr o vedení tímu než o rozdávaní rozkazov. Nemci uznávajú prácu v kolektíve a všetci, čo do tímu patria, či už zamestnanci, alebo manažéri, majú možnosť podieľať sa na projekte, a tak vytvoriť spoločnú stratégiu projektu. Aby sa ciele a termíny dodržovali, v Nemecku sa na nich dohodnú spoločne. Aby boli efektívni, Nemci jeden druhého počúvajú a podnecujú diskusiu.

Pre samostatné a efektívne tímy

Po spoločnej reflexii sa každý člen tímu nezávisle venuje svojej úlohe. Potvrdzuje to Elise, ktorá už tri mesiace pracuje ako vedúca marketingu v nemeckej e-commerce spoločnosti. „Všimla som si, že vedenie systematickejšie zveruje viac zodpovednosti zamestnancom a necháva ich samostatne pracovať.“

Tento vzorec nájdeme aj v nemeckej politike. Kancelárka Angela Merkelová „dozoruje“ spolkové krajiny Nemecka, ktoré si udržujú istý stupeň nezávislosti.

Určite ste už počuli, že jednou z najskloňovanejších vlastností pracovného života Nemcov je ich efektívnosť. Pokiaľ sa strategické rozhodnutia prijímajú kolektívne, okrem skutočnosti, že skupina má prednosť pred jednotlivcom, je cieľom zároveň určiť si realistické ciele a termíny. Zamestnanci takto cítia pri práci zadosťučinenie a v rámci pracovného času majú stále čo robiť: obedné prestávky sú krátke a kávičkovanie skôr zriedkavé. V práci niet času na diskusie o počasí, pretože v kancelárii… sa pracuje!

Rodina je prvoradá!

Príchodom protestantskej reformy nadobudla rodina v nemeckej spoločnosti veľký význam. Až do takej miery, že ju istý čas nazývali „malou cirkvou“. Bohatý rodinný život s deťmi je v súčasnej nemeckej spoločnosti vysoko cenenou hodnotou. To je zároveň jeden z dôvodov, prečo sú v Nemecku nadčasy skôr mýtom. Odísť z práce načas znamená šetriť si čas pre svoju rodinu. To je ďalší dôvod, prečo byť v práci efektívnym! Dôležitosť rodinného a spoločenského života mimo pracoviska je príčinou, prečo Nemci nemajú vo zvyku udržiavať priateľské vzťahy so svojimi kolegami. Vzťahy na pracovisku sú založené na vzájomnom rešpekte a najčastejšou tému sú pracovné záležitosti.

7 praktických rád

Teraz, keď už poznáte základné princípy pracovnej morálky v Nemecku, vám predstavujeme niekoľko praktických rád, ako sa vyhnúť faux pas v prvý deň.

  • Dbajte na dochvíľnosť:meškanie sa vníma negatívne! Pamätajte, že záujmy kolektívu sú viac ako jednotlivec.
  • Vždy začnite vykaním. Počkajte, pokiaľ tykanie nenavrhne ten druhý. Pamätajte si, že aj keď vám niekto navrhne tykanie, neznamená to, že ste najlepší priatelia na celý život. Buďte slušní a korektní za každých okolností. Nemci nepovažujú za potrebné udržiavať priateľské vzťahy na pracovisku. Majú vo zvyku oddeľovať súkromný život od toho pracovného.
  • Keď zdvíhate telefón, začnite konverzáciu tým, že sa predstavíte. Pre komunikačného partnera je to informácia o tom, s kým má tú česť.
  • Vynechajte lichôtky a rozhovory typu „small talk”. Komunikačný partner by to mohol považovať za stratu času. Prejsť rovno k veci je pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať, či už pred stretnutím, alebo počas stretnutia. Pri dohadovaní o výške mzdy majte na pamäti, že rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou je v Nemecku vyšší. Vedúca marketingu Élise to potvrdzuje: „Výška čistej mzdy bude nižšia, keďže odvody sú vyššie.“
  • Obedná pauza, žiaľ, nie je najlepším momentom pre socializáciu s kolegami, ktorých vaše víkendové historky veľmi nezaujímajú. Freelancerka v oblasti komunikácie a čerstvá Berlínčanka Leïla radí: „Pozvite ich radšej po práci na pivo alebo na čaj. To bude oveľa lepšie!“
  • Naučte sa po nemecky (ak ešte po nemecky neviete). Dáte tým kolegom signál, že sa nielen chystáte vo firme zostať, ale snažíte sa zapadnúť!
  • Nekráčajte po chodníku pre cyklistov, nejazdite na červenú, nejazdite načierno. V skratke: na ceste do práce rešpektujte všetky pravidlá!

Dúfame, že sme vás v rozhodnutí zmeniť váš život len podporili! Teraz ste pripravení žiť v Nemecku, takže Viel Glück!

Preklad: Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy