Musí zamestnávateľ dezinfikovať priestory?

15. 7. 2020

1 min.

Musí zamestnávateľ dezinfikovať priestory?

Akým spôsobom by sa mala udržiavať čistota na pracovisku? Toto je (snáď) jasné každému. Upratovať a dezinfikovať sa musí častejšie než kedykoľvek predtým. Aj keď to zákon firmám explicitne neprikazuje, malo by byť v dobrom záujme zamestnávateľa dodržiavať odporúčania inšpektorátu práce, Európskej únie a hlavného hygienika, ktoré súvisia s návratom zamestnancov na pracoviská.

Zvýšenú pozornosť by sme mali venovať plochám a veciam, ktorých sa pravidelne dotýka viacero ľudí. Podľa niektorých štúdií vie vírus prežiť na povrchoch aj tri dni. Kávovar, chladnička, ovládače, kľučky a akékoľvek dotykové plochy by mali byť dezinfikované počas dňa alebo pracovnej zmeny pokojne aj niekoľkokrát. To isté platí aj o pracovných stoloch. Viete, ako to býva. Aj keď „sú naše“, často sa ich dotýkajú aj ostatní kolegovia.

Je vhodnejšie vetrať otvorením okien alebo klímou? Keďže sa vírus šíri hlavne vzdušnou cestou, táto otázka je určite na mieste. Niektoré štúdie tvrdia, že ak je systém chladenia a riadenia výmeny vzduchu správne servisovaný, nemal by zadržiavať zárodky chorôb. Vylúčiť to však úplne nemôžeme a keďže nikdy nevieme, v akom stave daná klíma naozaj je, bezpečnejšou cestou je poriadne vetranie otvorenými oknami.

Preberané témy
Ste hrdí na vašu firemnú kultúru?

Poskytnite jej viditeľnosť, ktorú si zaslúži.

Zistite viac o tom, ako propagovať firemnú kultúru.