5 otázok, podľa ktorých na pohovore zistíte, či je uchádzač ten pravý

17. 7. 2020

3 min.

5 otázok, podľa ktorých na pohovore zistíte, či je uchádzač ten pravý

Pojem podnikovej kultúry, ktorý pochádza z Anglicka, sa dnes vo svete už používa bežne. V niektorých firmách sa vyzdvihuje jej význam do takej miery, že predstavuje základné hodnoty spoločnosti. Samozrejme, s predpokladom, že si ich zamestnanci osvoja.

Okrem požadovaných technických schopností sú pre firmy veľmi dôležité aj tzv. mäkké zručnosti (soft skills). Niektoré spoločnosti, napríklad IKEA, uprednostňujú pred diplomami a vzdelaním skôr osobnosť kandidáta. „Keď má kandidát rovnaké hodnoty ako naša spoločnosť, o to väčšia je šanca, že bude u nás spokojný,“ Marilyn Schröder, HR manažérka v spoločnosti IKEA Nemecko.

Relatívne bežné otázky na kandidáta nepostačia na odhalenie jeho osobnosti a skutočnej motivácie. Ako však zistiť, či sa kandidát stotožňuje s hodnotami spoločnosti? Ponúkame vám zoznam komplexnejších otázok, vďaka ktorým sa pri výbere nepomýlite.

Na stupnici od 1 do 10: ako veľmi ste čudný?

Túto otázku sme prevzali z dotazníka Tonyho Hsieha, CEO v spoločnosti Zappos, ktorá sa špecializuje na internetový obchod s topánkami. Podľa nej budete môcť otestovať osobnosť kandidáta a posúdiť jeho schopnosť prispôsobiť sa záujmom vašej spoločnosti. Nato, aby sme pochopili pôvod tejto otázky, musíme sa vrátiť do roku 1998, keď Tony Hsieh predal spoločnosť LinkExchange spoločnosti Microsoft za 265 miliónov dolárov. Dôvodom bolo úplné zosypanie firemnej kultúry. Mladý zakladateľ sa následne rozhodol, že tento pojem sa v jeho novej spoločnosti stane prioritou.

Vytvoril desať základných hodnôt, medzi ktorými sa objavuje aj „zabezpečenie zábavy“. Takto sa zrodila otázka: „Ako veľmi ste čudný?“„Ak sa podľa stupnice hodnotíte na jednotku, je to pre nás dosť málo. Ak sa však nachádzate niekde na desiatke, je to už trochu priveľa,“ zmienil sa v roku 2010 pre New York Times. Reakcie kandidáta na otázky ohľadom jeho osobnosti vám umožnia okrem sebahodnotenia odhaliť aj jeho schopnosť začleniť sa do spoločnosti, navrhnúť inovácie či riadiť projekty.

2. Ako ste sa pripravovali na tento pohovor?

Touto otázkou si budete môcť overiť, aké sú kandidátove znalosti o kultúre spoločnosti a či o ňu prejavuje skutočný záujem. Zistíte tiež, čo kandidát o spoločnosti vedel pred podaním pracovnej žiadosti. Toto je jedna z otázok, na ktorej si zakladá Josh Millet, CEO v spoločnosti Criteria Corp, ktorá vytvára testy pre kandidátov pred nástupom do zamestnania. Otázka neoverí len kandidátov záujem o firemnú kultúru. Vďaka nej zistíte, či sa záujemca dokáže prispôsobiť strategickým potrebám spoločnosti a predvídať ich.

Josh Millet v rozhovore pre magazín Fast Company vysvetľuje: „Pri pohovore sa rád nechám ohromiť niečím, čo ste sa o našej spoločnosti dozvedeli.“Ak kandidát okamžite navrhne inovácie, môžeme usúdiť, že má rovnaké hodnoty spoločnosti. Táto otázka navyše odhaľuje pracovné metódy kandidáta.

3. Ktoré spoločnosti vás nadchli a prečo?

Otázka, ktorou otvoríte kandidátove obľúbené témy. Zodpovedajú však kultúre vašej spoločnosti? Jeho odpovede by mali odhaliť hodnoty, na ktorých mu záleží, a dôvody, pre ktoré má záujem pracovať vo vašej spoločnosti. Týmto zistíte viac o jeho vnútornej motivácii. Čím podobnejšie sú hodnoty a základné princípy spoločností, ktoré spomína, tým viac bude uchádzač schopný splniť vaše očakávania.

4. Na ktorý z vašich projektov ste najviac hrdý?

„Otázka možno pôsobí obyčajne, no práve pri nej znervózneli viacerí inžinieri na pohovore do spoločnosti Tesla,“ prezradil pre magazín Business Insider Max Brown. Brown pôsobil ako manažér pre oblasť náboru zamestnancov na technickom oddelení v Tesle, spoločnosti na výrobu elektromobilov. Otázka nielenže odhaľuje hlboké motivácie uchádzačov v súvislosti s vybraným projektom, ale poukazuje aj na jeho pracovné hodnoty. Zistíte, či vďaka týmto hodnotám dokázal projekt osobne a profesionálne realizovať.

Odpovede na otázku dokonale sumarizujú profesijnú a osobnú motiváciu kandidáta a umožňujú dozvedieť sa viac o jeho technických schopnostiach.
„Skutočným dôvodom, prečo náborári túto otázku kladú, je zistiť viac o odborných vedomostiach kandidátov,“ doplnil Max Brown.

5. Otázky prispôsobené hodnotám vašej spoločnosti

Okrem všeobecných otázok týkajúcich sa osobnosti kandidáta, identifikácie jeho hlbokých motivácií, oblastí, ktoré ho fascinujú, alebo jeho schopnosti riadiť projekt v súlade s podnikovou kultúrou, existujú ešte špecifickejšie otázky.
Tie závisia od priorít spoločnosti, ktorými môžu byť sociálna zodpovednosť, schopnosť inovácie, orientácia na zákazníka atď. Otázky by mali byť nasmerované týmto spôsobom:

V oblasti sociálnej zodpovednosti (CSR): „Čo by ste navrhli na zlepšenie environmentálnej politiky?“ V oblasti inovácie: „Vyberte si jeden produkt. Aké má výnimočné vlastnosti?“ V oblasti orientácie na zákazníka: „Povedzte nám o vašich skúsenostiach s nespokojným zákazníkom. Ako ste reagovali?“

Cieľom otázok je overiť si, či sa kandidát stotožňuje s hodnotami spoločnosti. Vďaka nim zistíte, či bude záujemca pracovať naplno. Niektoré zo všeobecnejších otázok vám umožnia definovať osobnosť kandidáta, jeho vášne, vnútornú motiváciu aj pracovné metódy. Pre každú oblasť môže byť užitočné vypracovať konkrétnejšiu dodatočnú otázku v kontexte špecifických potrieb spoločnosti.

Autor: Charlotte
Preklad: Milcent Martina
Fotografia: WTTJ

Preberané témy