5 otázek, díky kterým poznáte, jestli kandidát sdílí vaše firemní hodnoty

08. 7. 2020

3 min.

5 otázek, díky kterým poznáte, jestli kandidát sdílí vaše firemní hodnoty

Koncept firemní kultury, pocházející z anglofonního prostředí, se u nás v poslední době zabydlel. Některé společnosti ji dokonce považují za základní kámen hodnot, na nichž budují korporátní strategii, a očekává se, že i zaměstnanci budou tyto hodnoty sdílet.

Kromě odborných znalostí se od zaměstnanců vyžadují i tzv. soft skills. Například Ikea se při náboru nových zaměstnanců neřídí ani tak diplomy a dosaženým vzděláním jako spíš osobností kandidáta. Svědčí o tom i vyjádření Marylin Schröderové, vedoucí náboru pro Ikea Německo, v rozhovoru pro Business Insider: „Čím je počet hodnot, které kandidát s firmou sdílí, vyšší, tím je pravděpodobnější, že bude v práci spokojený.“

Otázky týkající se vzdělání a znalostí kandidáta jsou všeobecně známé, zato způsob, jak se správně ptát, abychom dokázali posoudit osobnost kandidáta a jeho motivace, je poměrně složitý. Jak poznat, že kandidát chápe a sdílí hodnoty společnosti? To vám napoví následujících pět otázek, které byste mu měli položit na pohovoru.

1) Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, v čem jste v porovnání s ostatními neotřelý

Tohle je oblíbená otázka Tonyho Hsieha, generálního ředitele firmy Zappos, e-shopu s botami, která testuje osobnost kandidáta a schopnost přizpůsobit se zájmům společnosti. Proč ji kandidátům pokládá? V roce 1998 Tony Hsieh prodal svou firmu LinkExchange Microsoftu za 265 milionů dolarů, protože se v ní „úplně zničila firemní kultura“. Proto se v jeho nové společnosti stal tento pojem prioritou.

Vytvořil 10 základních hodnot, mezi nimiž figuruje i heslo: „Bav se a buď neotřelý“. Právě tady můžeme hledat původ otázky – v čem jste neotřelý. „Pokud se ohodnotíte číslem 1, pravděpodobně pro nás budete příliš úzkoprsý, pokud číslem 10, možná jste zase příliš roztržitý,“ řekl v roce 2010 v rozhovoru pro New York Times. Kromě schopnosti sebehodnocení nám tato otázka odhaluje, jak kandidát reaguje, jak myslí, jak je schopen začlenit se do týmu nebo zlepšovat a řídit projekty.

2) Jak jste se připravoval na tento pohovor?

Tahle otázka odhalí kandidátovy znalosti o společnosti, zájem o firemní kulturu a v neposlední řadě i to, zdali ji znal ještě předtím, než se v ní rozhodl ucházet o místo. Je jednou z těch, kterou rád pokládá Josh Millet, ředitel a zakladatel Criteria Corp, společnosti zabývající se testováním uchazečů. Čím větší má kandidát znalosti a zájem o firemní kulturu, tím lépe může zhodnotit, jak by se mohl přizpůsobit strategickým potřebám a předvídat je.

Josh Millet k tomu v rozhovoru pro portál Fast Company dodává: „Zajímá mě, jestli uchazeč dokáže o naší společnosti vyhledat něco skutečně zajímavého a tento fakt zahrnout do našeho rozhovoru.“ **Pokud kandidát navíc přichází s návrhy na zlepšení, lze z toho usuzovat, že sdílí hodnoty společnosti.** Tato otázka odhaluje jeho pracovní metody a postupy.

3) Jaké jsou vaše oblíbené značky/firmy a proč?

Díky této otázce se dozvíte, o jaké oblasti se kandidát zajímá. Odpovídají firemní kultuře? Jeho odpovědi vám upřesní, jaké vyznává hodnoty a proč by byl hrdý na to, kdyby mohl pracovat pro tu či onu společnost. Takhle se dozvíte, co ho skutečně pohání k výkonu. Čím jsou si společnosti, které má za vzor a do kterých se hlásí, bližší v základních hodnotách, tím spíše uchazeč splní očekávání zaměstnavatele.

4) Na který projekt jste nejvíce hrdí?

Klasická otázka, která zaskočila mnoho inženýrů ucházejících se o pozici v automobilce Tesla, jak tvrdí Max Brown, její bývalý náborář, v článku pro Business Insider. Podle toho, o kterém projektu mluví, odhalíte skutečnou motivaci uchazeče. Poznáte, jaké vyznává pracovní hodnoty a jak k takovému projektu přistupoval po stránce profesionální a osobní.

Dokonale shrnuje jak pracovní, tak osobní motivace uchazečů a navíc se z odpovědi můžeme dozvědět leccos o jejich odborných znalostech. Max Brown dále vysvětluje: „Náboráři tuhle otázku kladou proto, aby na ni mohli navázat dalšími, vesměs odbornými dotazy, a tím prověřili odbornou úroveň uchazečů.“

5) Otázka ušitá na míru společnosti

Vedle obecných otázek testujících osobnost uchazeče a zaměřujících se na to, co ho zajímá a motivuje, nebo na schopnost vést projekt v souladu s firemní kulturou, můžete klást další specifické dotazy. Záleží na tom, co je pro firmu důležité. Společenská odpovědnost, inovace, nebo orientace na zákazníka? Uděláte nejlépe, když si doplňující otázky připravíte předem.

Například v oblasti společenské odpovědnosti byste se mohli zeptat na to, jak by podle uchazeče měla vypadat politika životního prostředí. Co se týče inovací, nechte ho uvést alespoň jeden jedinečný produkt a vyjmenovat důvody, díky nimž je právě tento výrobek unikátní. A pokud je pro vás rozhodující prozákaznický přístup, zeptejte se ho, jestli se už někdy setkal s nespokojeným klientem a jak tento problém řešil.

Správně kladené otázky během pohovoru jsou zásadní z toho důvodu, že testují, zda se uchazeč svým přístupem hodí do firmy a jaký pro ni bude mít přínos. Z obecnějších dotazů se můžeme dozvědět něco o jeho osobnosti, zájmech, motivaci a pracovních metodách. V rámci každé oblasti je dobré si předem připravit další doplňující otázku na míru ušitou potřebám vaší společnosti.

Probíraná témata