Za oponou trendu: kdo musí vychovávat digitální talenty?

19. 5. 2021

5 min.

Za oponou trendu: kdo musí vychovávat digitální talenty?

Ať už se dnes podíváte kamkoli, slovo digitální na vás číhá na každém kroku. Co ale znamená žít skutečně digitálně? Když technologie mění náš svět exponenciálním tempem, jak můžeme změnit svoje chápání „digitálního talentu“ a zároveň se ujistit, že pořád směřujeme do budoucnosti, kde je místo pro nás všechny?

Zatímco se firmy na změny připravují, po takovýchto talentech je velká sháňka a hrstka odborníků si již užívá svého místa na výsluní. Ať už hovoříme o odbornících na datový marketing nebo optimalizaci vyhledávačů, digitální talent se vyznačuje kombinací podnikatelského důvtipu a technologických dovedností. Otevřou tito průkopníci cestu i pro nás ostatní, ať už zaměstnance či společnosti, abychom se mohli těšit z přínosů digitální transformace?

Proč je tak vysoká poptávka po digitálních talentech?

Abychom se dostali od pouhých pojmů do reality, musíme pochopit, co poptávku pohání. Důležitost digitálních technologií stále roste, ale digitálních talentů je nedostatek. Zpráva Quant Crunch společnosti IBM z roku 2017 uvádí, že „poptávka po lidech, kteří jsou schopni se rozhodovat na základě dostupných dat, bude do roku 2020 tvořit třetinu trhu práce s odborníky na data.“ V roce 2017 americká poradenská společnost Boston Consulting Group předpověděla, že už v roce 2020 bude „závažný nedostatek digitálních talentů po celém světě“ a 30 % pracovních míst v oboru vyspělých technologií zůstane nenaplněných. Informace z platformy pro datové dovednosti QuantHub ukazují, že se tak skutečně stalo a že v roce 2020 chybělona 250 000 odborníků v oblasti datových věd.

Společnosti si jsou této mezery vědomy. Ve studii CapGemini a LinkedIn z roku 2017 54 % společností uvedlo, že se nedostatek digitálních talentů prohlubuje a že firmy kvůli němu ztratily konkurenční výhodu. Lidé s kombinací „hard“ a „soft skills“ – jako jsou datoví inženýři se zaměřením na zákazníky, kteří jsou zároveň dobří v práci v týmu – se obzvláště těžko hledají. Podle zprávy Talent Trends Report za rok 2021 vydané v lednu agenturou Randstad Sourceright 40 % vedoucích pracovníků a odborníků na lidský kapitál uvádí, že nedostatek talentů měl negativní dopad na jejich společnost – to je nejvíce za posledních pět let.

Rekvalifikace pro digitální věk

Strach z ustrnulých nebo chybějících dovedností nepociťují jen firmy. Podle zprávy CapGemini z roku 2017 29 % zaměstnanců věří, že jejich dovednosti jsou již zastaralé nebo se tak stane během dvou let, a dalších 38 % věří, že se tak stane během pěti let.

Je třeba pochopit, že touhu po rekvalifikaci nepohánějí pouze obavy. Důležitý je také pocit zaměstnance, že jeho potenciálu a hodnotě se dostává řádného uznání a co nejlepšího využití. Společnosti by měly spíše pochopit a přijmout nezbytnost průběžného učení se novým dovednostem než nechápavě krčit rameny nad mileniály, kteří mění práce jak na běžícím páse.

Zpráva společnosti Deloitte z roku 2017 uvádí, že průměrná doba životnosti pracovních dovedností ztrácí svoji hodnotu během pouhých pěti let. To znamená, že po pěti letech se sníží hodnota dovedností pracovní síly zhruba na polovinu. 42 % zaměstnanců se vyjádřilo, že práci s největší pravděpodobností opustí, jelikož se jim nedostává dostatečného školení.

Také tvrdí, že doba využitelnosti jednotlivých dovedností prudce klesá. Jinými slovy, digitální talent v dnešní době nestojí na tom, mít ty správné dovednosti pro určitou kariéru, jako spíše na tom, připravit se na skutečnost, že kariéra znamená neustálé učení se novým věcem.

Světlá stránka této možná nepříjemné informace je to, že zaměstnanci jsou dychtivější se učit více než kdy jindy, a pro mileniály to platí dvojnásob. To představuje velkou příležitost pro společnosti, které jsou ochotny poskytnout to, co ti nejlepší a nejchytřejší potřebují k dalšímu růstu. Změny již probíhají, jelikož firmy spolu soupeří o to, kdo spíše než lineární kariérní dráhu nabídne nejflexibilnější kariérní model a nejuspokojivější pracovní zkušenost. A od začátku pandemie koronaviru to platí čím dál více. Pandemie učinila z home office známku každé progresivní společnosti. Německo dokonce zvažuje práci z domu zakotvit jako zákonné právo.

Soft skills, které definují skutečný digitální talent

Získání správného titulu a určitých zkušeností je jen prvním krokem na dlouhé cestě. Skutečným digitálním talentům nestačí vědět, jak ve prospěch firmy využívat žádané nástroje jako strojové učení, přestože je to důležitou dovedností. Ať už je jejich technická specializace jakákoli, musí disponovat určitým souborem vlastností, které společně tvoří „způsob uvažování digitálního talentu“. Nedostatek talentů s příslušnými soft skills je ve skutečnosti ještě větší než v případě hard skills.Podle zprávy CapGemini z roku 2017: „Většina zaměstnanců (59 %) tvrdí, že v jejich firmě chybí spíše zaměstnanci s jemnými než s odbornými digitálními dovednostmi (51 %). Mezi nejžádanější digitální soft skills patří zaměření na zákazníky a touha se učit novým věcem. V případě hard skills je to zaměření na kybernetickou bezpečnost a cloud computing.“

Co firmy hledají a digitální svět vyžaduje, jsou profesionálové, kteří nabízejí to nejlepší z obou světů. Můžou to být návrháři uživatelského prostředí, odborníci na strojové učení nebo vývojáři, kteří mají zároveň základní soft skills, jako je schopnost budovat značku nebo chápat a starat se o komunitu, služby zákazníkům a PR. Požadovaná rovnováha mezi hard a soft skills se může mezi jednotlivými odvětvími lišit, ale kombinace technických a obchodních dovedností je zásadní.

Pět vlastností, které musí skutečný digitální talent mít

1. Všestrannost

Přestože specialisté jsou cenní, odbornost v jedné oblasti již do budoucnosti nemusí stačit. Zvyky budoucích spotřebitelů se těžko odhadují a klíčová je flexibilita a schopnost adaptace. Mistrovství v jedné disciplíně již stačit nebude. Někdo, kdo má zkušenosti s PR, rozvojem podnikání a e-commerce bude pravděpodobně lépe rozumět podnikatelskému prostředí a celkovému přístupu k digitalizaci.

2. Podnikatelský důvtip

Techniku se může naučit používat v zásadě každý. Není to jen o tom vědět, jak určitou technologii používat, ale i proč tomu tak je. Účel je stejně důležitý jako technické know-how, pokud ne důležitější. Zkušenosti z prodeje, ať už z obsluhování v restauraci nebo z prodávání kosmetiky, mohou lidem citelně pomoci pochopit, že digitální produkty, přestože nehmatatelné, jsou stále jen produkty. Prodejní smýšlení je klíčové a často se hodí zkušenosti se vztahy se zákazníky.

3. Vášeň

Spustit vlastní blog, neziskovku nebo online platformu je dnes jednodušší než kdykoli dřív. Digitální talenty mají často zkušenosti s vlastními srdcovými projekty, na kterých získávají neocenitelné dovednosti. Chápou, jak identifikovat a sdělit nabízenou hodnotu, jak řídit týmy nebo projekty a jaké digitální nástroje jsou potřeba, aby člověk pronikl přehršlí informací a podnětů a dokázal oslovit širší publikum. Takovýto praktický podnikavý přístup je pro každou firmu skutečným přínosem.

4. Otevřenost novým myšlenkám

Pokud v minulosti marketing spočíval v tom, že najdete toho nejširšího společného jmenovatele a snažíte se oslovit anonymní zákazníky, dnes je to právě naopak. Hloubkový průzkum zákazníků založený na analýze „big data“ společnostem dovoluje zaměřovat se na úzce specializované skupiny jednotlivců, kteří mají své vlastní vrtochy, sny a požadavky, jako třeba aktivní burzovní makléři pod 30 s vášní pro skateboarding. Ti, kdo podobným subkulturám rozumí, budou ve výhodě. Budou mluvit jejich jazykem, chápat jejich životní styl a budou schopni se vyhradit a působit autenticky, což značce, pro kterou pracují, jen prospěje.

5. Neznají hranice

Co jiného znamená digitální, když ne nomádský? I když pracujete pro společnost, která má jen jednu kancelář a není to mezinárodní korporace, je velmi pravděpodobné, že budete mít klienty a zákazníky po celém světě. Pokud máte nacestováno nebo jste žili v zahraničí, či pocházíte ze smíšené rodiny, zlepšuje to vaše agilní myšlení. To je v digitálním průmyslu, který se na denním pořádku setkává s novými trendy, nástroji a terminologií, skutečně klíčové.

Investice do budoucna

Přestože důležitost digitálních technologií stále roste, digitálních talentů je nedostatek. Ve válce o talenty by společnosti měly zvážit snahu vytvořit pracovní prostředí, které podporuje učení a neustálý rozvoj. Spolu s investicemi do digitálních talentů a dostupnou rekvalifikací to bude klíčové pro úspěšnou adaptaci v době digitální transformace.

Přeložil: Jindřich Klimeš
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata