Techniky náboru

  1. Ako nastaviť KPI pri výberovom konaní?

    Ako nastaviť KPI pri výberovom konaní?

    Aj pri prijímaní nových zamestnancov je dôležité sledovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). Prinášame osvedčené postupy.

    • Zamestnávateľa