Welcome to the Jungle

Welcome to the Jungle

Vývoj a mobilita

Aby bylo možno zajistit každému jedinci prostor pro profesní rozvoj po celou dobu svého působení ve společnosti Welcome to the Jungle, nabízíme několik možností mobility. Dnes existují různé způsoby, jak lze svou roli rozvinout: realizovat interní mobilitu směrem k jinému odvětví, zvyšovat si kompetence na pozici provozního specialisty nebo se posunout do manažerské role. Uvědomujeme si, že naše společnost se velice rychle vyvíjí, stejně jako kompetence. Čas je klíčem k rozvoji týmů a převzetí nových funkcí. Z tohoto důvodu zavádíme jednání o osobním a pracovním rozvoji konaná každé pololetí: chceme tak být nablízku našim zaměstnancům a rychle reagovat, chceme nabízet svižnost v oblasti kariérního rozvoje.

Svědčí o tom Diva, Head of Business Operations

Nastoupila jsem jako stážistka do Business Operations v roce 2018 a společnost Welcome to the Jungle mi nabídla příležitost změnit stáž na stálý pracovní poměr a pomohla mi i dostudovat. Na své pozici jsem byla 1 rok sama a mohla jsem se podílet na tvorbě odboru Business Operations a náboru dalších 4 lidí do týmu. Pak po 2 letech ve funkci Business Operations Manager jsem od roku 2021 na pozici Head of Business Operations.

Můj pracovní rozvoj ve společnosti Welcome to the Jungle vycházel z růstu společnosti a tým lidských zdrojů mi během celého tohoto mého rozvoje vydatně pomáhal.

Diva, Head of Business Operations

Proces Onboardingu

Jsme přesvědčeni, že úspěšná integrace je nezbytnou fází pro vybudování základů pro pozitivní a trvalé zkušenosti. Vybudovali jsme proces onboardingu v délce 4 týdnů, který je dokonale slučitelný s prací na dálku a který všem našim novým zaměstnancům umožní snadné začlenění se. Používáme tedy všechny způsoby zacvičení tak, abychom byli co nejinkluzivnější; setkání, prezentace, školení, setkání s otázkami a odpověďmi, praktické zkoušky, to vše se organizuje za účelem umožnit každému co nejlépe pochopit své nové pracovní prostředí a seznámit se s kolegy! Zvláštní pozornost také věnujeme mezilidským vztahům: každý nově nastupující pracovník získá „kamaráda“ (buddy), který mu vysvětlí všechny neformální aspekty, které s sebou nese objevování společnosti.

Proces Onboardingu

Proces náboru

Zavedli jsme proces náboru, který odráží naše ambice a zaměřuje se na zkušenosti uchazečů. Chce být účinný, vřelý, ale také náročný a stimulující: chceme se o svých uchazečích dozvědět co nejvíc, ale také chceme, aby si každý z nich odnesl něco ze svých setkání s námi! Aktivně vzděláváme jednotlivé týmy ohledně náboru s tím, že jde o kolektivní úspěch, k němuž může každý přispět, nejde jen o čistě personalistické poslání. Naslouchání a schopnost reakce na uchazeče je primárním požadavkem, který jim umožní rozvíjet svou kariéru, již budou schopni vybudovat ve spolupráci s námi.

Život týmu

Rituály a události

Rituály a události

Život ve společnosti Welcome to the Jungle se řídí rytmem různých rituálů! Každé čtvrtletí pořádáme tzv. Jungle Morning. Je to zásadní okamžik pro celý tým, během něhož se vracíme k výsledkům společnosti a vyzdvihujeme projekty, na nichž jsme pracovali. Každý měsíc pořádáme tzv. All Hands, kdy Jérémy odpovídá na všechny otázky, které si mohou jednotlivé týmy klást. Aktuálnost našich produktů je také velmi důležitá a má umožnit každému chápat vývoj naší nabídky: každé tři měsíce tým Tech & Produkt organizují Jungle Product Show, během níž se ukazují všechny naše novinky. A k dalším významným okamžikům v životě týmu patří také ty, kdy je možno se společně setkat v neformálnější atmosféře. Je tomu tak v případě vánočního večírku a každoročního teambuildingu... ale také během týdenních improvizovanějších posezení!