HR Ředitel

Publikováno v Oh My Job

27. 11. 2019

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Ať už se jedná o nábor, kariérní rozvoj, organizaci teambuildingu nebo administrativu, úkoly ředitele personálního oddělení mají jednu věc společnou – lidský faktor. V tomto díle nám pozici HR ředitele přiblíží Jiří Havel ze společnosti Arval.

Odpovědnost

Pozice ředitele personálního oddělení je často mylně vnímána čistě v souvislosti s náborem. Tato univerzální pozice však zahrnuje dohled nad různými projekty, které se týkají celé skupiny, a povinnosti, které přímo ovlivňují provoz. Kupříkladu poté, co byl kandidát úspěšně přijat, je ředitel personálního oddělení odpovědný za proces nástupu a integrace nových zaměstnanců do společnosti.

Mimoto také musí organizovat události pro utužování vztahů mezi stávajícími zaměstnanci, jako jsou teambuildingová setkání nebo semináře. Ředitel personálního oddělení také napomáhá kolegům zlepšovat své schopnosti pořádáním školení pro konkrétní týmy.

V neposlední řadě se také stará o administrativní stránku personálního oddělení, jako jsou návrhy smluv a jejich potenciální obnovení. Stručně řečeno, povinnosti ředitele personálního oddělení nekončí u náboru, ale zahrnují i podporu a pomoc zaměstnancům při jejich práci pro společnost.

“Práce HR ředitele je o tom plánovat, kolik nás ve firmě bude, kolik nás to bude stát, jak se o lidi vevnitř postaráme, jak je zaplatíme a co jim nabídneme za benefity. Staráme se, aby ti talentovaní dostali co největší šanci k rozvoji kariéry, a bohužel se někdy zbavujeme i těch méně schopných.”

Zajímá vás práce HR ředitele?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit

Kariéra

Cesta vedoucí na pozici ředitele personálního oddělení není rychlá ani jednoduchá, jelikož obvykle vyžaduje jak bakalářský, tak magisterský titul. Ti, kdo mají titul MBA (Master of Business Administration) se specializací na řízení lidských zdrojů, nebo kvalifikaci v oblasti práva, sociologie nebo psychologie, mají pro tuto úlohu nejlepší předpoklady. Jelikož tato pozice s sebou nese velkou odpovědnost, jsou nezbytná léta zkušeností na dalších administrativních pozicích, jako je personalista, náborář nebo provozní manažer.

Je důležité mít na paměti, že nejlepší způsob, jak dosáhnout funkce ředitele personálního oddělení, je kariérní postup v rámci jedné společnosti.

Dovednosti

Ředitel personálního oddělení musí mít jistou úroveň emoční inteligence, která je zásadní kvůli lidskému faktoru dané profese. Vykonávané úkoly vyžadují, aby chování daného jednotlivce bylo vůči ostatním zaměstnancům společnosti naprosto transparentní. Upřímnost je klíčem pro vytvoření atmosféry důvěry a dobré vůle mezi zaměstnanci.

Jsou potřeba také nemalé dovednosti konverzace a vyjednávání, aby bylo možné sladit zájmy vedení se zájmy zaměstnanců.

Ředitel personálního oddělení také musí být důvěryhodný a zachovat si za každých okolností profesionální přístup, jelikož má přehled o citlivých a osobních informací o každém zaměstnanci.

“Je důležité vyznat se v byznysu, kterým se firma zabývá. Je nutné mít background v oblasti HR, znát pracovní právo a být schopný sledovat trendy a implementovat je. Také musíme mít základní manažerské dovednosti, jako je práce s týmem, jeho výběr a schopnost se rozhodovat.”

Spolupráce

Úloha ředitele personálního oddělení zahrnuje osobní přístup vůči zbytku společnosti, kam patří jak zaměstnanci, tak jejich vedoucí. To je kombinováno s povinnostmi manažera a celkovým dohledem nad týmem personálního oddělení při jeho každodenním fungování. Tato funkce s sebou nese také to, že jste jedním z nejvýše postavených členů vedení, který zodpovídá potenciální provozní otázky.

Mzda

Průměrný nástupní plat HR ředitele v České republice je 100 tisíc korun, u velkých firem se může klidně i ztrojnásobit.

Kariérní postup

Po několika letech strávených v této pozici na vás mohou připadnout další povinnosti, což může vést ke kariérnímu postupu na pozici výkonného nebo správního ředitele. Řada bývalých ředitelů personálních oddělení se také uchyluje do role konzultantů, a přenáší tak svoje zkušenosti dalším posluchačům a společnostem.

Probíraná témata