Front-end Developer

Publikováno v Oh My Job

19. 12. 2019

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Front-end vývojáři vytváří kód uživatelského rozhraní pro webové stránky a aplikace. Řídí interakci mezi uživatelem a danou stránkou či aplikací. V tomto díle nám život front-end developera představí Omar Topić ze společnosti PosAm.

Povinnosti:

Front-end vývojáři vytváří kód pro uživatelské rozhraní webové stránky a prvky, které uživatelům umožňují s danou stránkou interagovat. Mají na starosti funkčnost, intuitivnost a jednoduchou ovladatelnost vizuálního prostředí stránky. Na základě plánu a rozvržení vývoje dané stránky či aplikace vytváří a udržují tyto interaktivní prvky a neustále stránky vylepšují, aby docílili vyšší efektivity a působivosti.

„Front-end developer kóduje webové stránky a aplikace do funkční podoby na základě grafických podkladů, které dostane od designerů.“

Kariéra:

Tato pracovní pozice nemá žádnou předepsanou kariéru. Důležitou dovedností je ovládání programovacích jazyků, jako je JavaScript, a vývojářských nástrojů, jako jsou Vue.js a React.

Vysokoškolské vzdělání pro tento typ práce zahrnuje inženýrské a technické tituly v multimediálním oboru. Pro podporu v začátcích budování kariéry front-end vývojáře jsou dostupné profesní intenzivní kurzy.

Zajímá vás práce Front-end Developera?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit

Dovednosti:

Ačkoliv se od vývojářů očekává trpělivost, logika a pragmatismus, front-end vývojáři musí mít také silné předpoklady pro design, jelikož má jejich práce přímý dopad na vizuální identitu značek a webových stránek.

Většina front-end vývojářských pozic předpokládá důležité znalosti, jako např. dokonalé ovládání HTML5, značkovacích prvků CSS3 a JavaScriptu, stejně jako znalost standardů W3C.

„Měl by mít cit na tzv. pixel perfection, jak tomu u nás ve firmě říkáme. Designy od grafiků by měly vypadat skutečně tak, jak byly navrženy. Dnes je to už trošku problém, protože designy jsou hodně komplexní a složité. Front-end developer musí mít cit pro detail, ale zároveň splnit funkčnost.“

Spolupráce:

Front-end vývojáři často úzce spolupracují s produktovým týmem, aby pochopili, co daný projekt vyžaduje, jaké je potřeba zavést vylepšení a jaké rozvržení mají dodržovat. Vzhledem k jejich práci s vizuálním prostředím stránek, spolupracují také s designovými týmy, aby zjistili, jak má vypadat dané uživatelské rozhraní. Prázdné uživatelské rozhraní je k ničemu, a proto spolupracují front-end vývojáři také s back-end vývojáři, kteří mají na starost zákulisní data k vyplnění daného rozhraní.

Platové rozmezí:

Čerstvý absolvent může dostat €1200-€2000, ale plat se odvíjí od zkušeností. Seniorské pozice nabízí mezi €2000 až €3000.

Kariérní růst:

Při získání potřebných znalostí se mohou front-end vývojáři dostat na pozici back-end či full-stack vývojářů. Mohou se také specializovat na navrhování UX/UI designu či na architekturu aplikací.

Probíraná témata