Tři kroky k úspěšnému pohovoru: Ovládáte teoretické, praktické i sociální znalosti?

23. 3. 2023 - aktualizováno 23. 3. 2023

4 min.

Tři kroky k úspěšnému pohovoru: Ovládáte teoretické, praktické i sociální znalosti?
autor
Ingrid Dupichot

Freelance Content Writer

Kdo by to neznal? Pohovor se blíží, konkurence je velká a člověk si pomalu začíná zoufat, protože neví, jak udělat co nejlepší dojem. Při hledání práce je hlavně potřeba si uvědomit, co jsou vaše silné stránky, to je základ. Pak je dokážete i dobře prodat. Silné stránky poznáte tak, že si uděláte seznam svých znalostí – těch teoretických, praktických i sociálních – nabytých v průběhu dosavadní kariéry i života jako takového.

V článku naleznete podrobný rozbor všech teoretických, praktických a sociálních znalostí potřebných na pracovišti včetně návodu, jak poznat ty vaše a na pohovoru triumfovat.

Tři různé druhy znalostí: teoretické, praktické a sociální

Pracovní kompetence se odvíjí od tří základních, neoddělitelně propojených kognitivních schopností, které jsou aktivovány v průběhu plánování a provádění pracovních povinností:

 • vědomosti (teoretické znalosti),
 • know-how (praktické znalosti),
 • chování (sociální znalosti) v pracovním prostředí.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

Teoretické znalosti tvoří veškeré vědomosti získané učením (školy, školení, vzdělávací kurzy…) nebo na základě zkušeností. Můžeme je neustále rozšiřovat, ale stejně tak může docházet i k jejich úpadku. Jejich síla je hlavně v tom, že se skládají z velkého množství užitečných a přenositelných informací.

 • Jak je poznáte?

Na list papíru si sepište VŠECHNO, o čem něco víte, a nezapomeňte ani na zdánlivě nedůležité či zjevné věci. Překvapí vás, jak dlouhý ten seznam bude.

 • Jak je nejlépe popsat?

MÁM ZNALOSTI + ČEHO

Například: „Mám znalosti práva duševního vlastnictví“, „mám znalosti nástrojů z dílny Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator…)“

PRAKTICKÉ ZNALOSTI

Tyto znalosti svědčí o vašem know-how, o praktickém zvládnutí určité techniky či postupu v dané oblasti, a tedy využití teoretických vědomostí. Jinými slovy, je to schopnost prakticky využít získané zkušenosti a nabyté znalosti v určitém oboru činnosti.

 • Jak je nejlépe popsat?

UMÍM + DĚJOVÉ SLOVESO + KONKRÉTNÍ ČINNOST

Například: „Umím organizovat akce pro 250 účastníků“, „umím se postarat o nábor 30 nových pracovníků za rok“, „umím připravovat marketingové prezentace v PowerPointu pro klienty“

Až své praktické znalosti sepíšete, můžete je rozdělit do skupin podle zaměření.

SOCIÁLNÍ ZNALOSTI

Sociální znalosti souvisejí s chováním a osobními hodnotami. Jsou to lidské vlastnosti i techniky jednání, které můžete využít v profesionální sféře (zdvořilost, zvládání emocí, interpersonální dovednosti, umění pracovat v kolektivu…).

Většinou jsou to věci, které se neučíme ve škole, ale které používáme každý den. Naše sociální znalosti svědčí o tom, jak se budeme chovat v pracovním prostředí. Jen pro upřesnění, nemluvíme zde o chování doma, ale na pracovišti – doma můžete mít klidně nepořádek jako v tanku, ale k práci třeba přistupujete systematicky a s precizní pečlivostí. Jedno totiž nutně nevylučuje druhé.

 • Jak je nejlépe popsat?

JSEM + PŘÍDAVNÉ JMÉNO

Například: „Jsem motivovaný/á, zvídavý/á, empatický/á, flexibilní, samostatný/á, iniciativní…“

Co jsou to ty „skills“?

Možná už jste slyšeli o dělení na měkké a tvrdé dovednosti. V tomto anglosaském pojetí pracovních kompetencí existují jen tyto dvě kategorie:

 • Mezi tvrdé dovednosti (tzv. hard skills) patří jak teoretické, tak praktické znalosti. Jedná se o technické dovednosti, zpravidla doložitelné potvrzením o vzdělání či praxi.
 • Proti nim stojí měkké dovednosti (tzv. soft skills) neboli sociální znalosti. Sem patří interpersonální dovednosti a lidské vlastnosti, které vytvářejí osobnost daného jedince a jsou součástí emoční inteligence.

V poslední době se ale také mluví o třetí kategorii dovedností, tzv. mad skills. Pod těmi si můžete představit všechny dovednosti, které jste získali během pěstování svých koníčků nebo díky tomu, čemu se věnujete ve volném čase.

Sociální znalosti jako doplňující prvek teorie a praxe a jejich rozmach ve světě práce

Při výběru uchazečů se vždy hledělo především na teoretické a praktické dovednosti, ale nyní na důležitosti nabírají také ty sociální. V současnosti je právě sociální inteligence klíčovým faktorem v kariérním rozvoji. Chování a jednání jedince je to, co přispívá k soudržnosti a výkonnosti firmy.

Pracovní zvyklosti se totiž velmi rychle mění s nástupem nových technologií a nejrůznějších sociologických a konkurenčních změn. Pracovníci se proto musí umět přizpůsobit, nabídnout jiné dovednosti, než jaké se cenily u předchozí generace, a naučit se zcela novému způsobu řízení.

Veškeré informace jsou teď na dosah jediného kliknutí myší. Firmy musí stále znovu dokazovat svou flexibilitu a musí se neustále rozvíjet a inovovat, aby na trhu přežily. Proto hledají takové zaměstnance, kteří mají dobrou intuici a přátelskou a optimistickou povahu, takže budou harmonicky spolupracovat s ostatními a přispívat tak ke kolektivnímu úspěchu.

Když se totiž firmy více zajímají o sociální znalosti uchazečů, daří se jim nabírat takové zaměstnance, co jsou pro společnost přínosem i nad rámec svých technických dovedností. K čemu je nakonec osoba s nepřebernými praktickými zkušenostmi, když nedokáže pracovat s ostatními? Pokud například patříte k těm, co vidí sklenici vždy poloprázdnou, zkuste zapracovat na svém pracovním optimismu!

Společnosti věnují čím dál tím víc času a prostředků na to, aby v jejich středu zavládla harmonie a efektivita, která následně povede ke zvýšené produktivitě. To dokazuje i fakt, že vznikají funkce jako Chief Happiness Officer neboli manažer štěstí, a dokonce jsou zakládány iniciativy, jejichž cílem je podpora technologií přispívajících k většímu všeobecnému blahu zaměstnanců.

Podle průzkumu Světového ekonomického fóra s názvem „Future of Jobs“ budou od roku 2020 po zaměstnancích požadovány zejména následující měkké dovednosti:

 • schopnost řešit složité problémy,
 • kritické myšlení,
 • kreativita,
 • řízení týmu,
 • koordinace,
 • emoční inteligence,
 • dobrý úsudek a rozhodování,
 • péče o zákazníka,
 • vyjednávací schopnosti,
 • kognitivní flexibilita.

Jak je použít u pohovoru?

Teoretické a praktické znalosti jsou při pohovoru vaše hlavní zbraně, ale k úspěchu vám pomohou i ty sociální! Zkušenosti v teorii i praxi fungují jako záruka kvality, na náboráře udělají dojem, zatímco sociální znalosti je těžké ohodnotit (ačkoliv jste je v životopise hezky graficky znázornili).

Chcete-li skutečně dokázat, že skvěle zapadnete do kolektivu, do kterého se právě hlásíte, informujte se předem o hodnotách společnosti i daného oboru a podle toho sepište vlastní sociální předpoklady. Pak do seznamu přidejte také sociální dovednosti nezbytné pro vykonávání práce, na kterou se hlásíte.

Předem si připravte některé příklady z pracovního prostředí i ze života, kdy jste prokázali, že danými dovednostmi skutečně vládnete.

Také se raději informujte o samotném náborovém procesu a průběhu pohovoru, abyste se mohli co nejlépe nachystat. Některé personální agentury nebo firmy mohou pro hodnocení sociální inteligence využívat nejrůznější fiktivní scénáře, nebo dokonce osobnostní testy. Můžete se setkat i s virtuálními testy v podobě tzv. vážných videoher (serious games).

Kromě teoretických, praktických a sociálních znalostí existují ještě znalosti „propagační“. Mezi ně patří správné využívání sociálních sítí, sebeprezentace… Je to umění propagovat vlastní osobnost a prodat svou práci tak, aby vás to odlišilo od ostatních kandidátů.

Přeložila Barbora Stolínová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata