Jak najmout manažera štěstí?

23. 6. 2020

4 min.

Jak najmout manažera štěstí?
autor
Victor Gosselin

Rédacteur

Tzv. manažer štěstí by měl být spojovacím prvkem zaměstnanců a jakýmsi katalyzátorem korporátních tlaků, jehož úkolem je zvýšit míru angažovanosti ve firmě.

Tato pozice, někde na půli cesty mezi animátorem luxusních all inclusive zájezdů, marketérem a pracovním lékařem, si u nás zatím nezískala příliš uznání. Přesto bychom její dopad neměli podceňovat, neboť může hrát důležitou roli v prevenci nemocí souvisejících se stresem, jako je syndrom vyhoření, který má přímý dopad na kvalitu pracovního života. Jestliže se o vás jako o firmě ví, že představujete značku, pro niž je radost pracovat, tím pevněji si udržíte stávající zaměstnance a snáze nalákáte nové.

Bude-li funkci manažera štěstí zastávat zkušený profesionál, uvidíte, že lidé ve firmě budou spokojenější, než byli doposud, a snížíte tak míru fluktuace.

„Z čistě profesionálního hlediska musím konstatovat, že samotné benefity zaměstnance ve firmě neudrží,“říká Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

O co jde

Manažer štěstí, který v mnohém může připomínat animátora života ve firmě, je tedy tím, kdo se stará, aby nikomu nic nebránilo ve výkonu práce. Přestože ho mnozí vnímají jako pořadatele večírků, tato role má přesně vymezené cíle.

Jeho funkce závisí na velikosti firmy, osobnosti a důvodech, proč byl najat.

Hlavní náplň práce spočívá nejen v pořádání pravidelných akcí, jako jsou různé semináře, teambuildingy, lekce jógy, soutěže nebo workshopy, ale i v řešení kritických situací a citlivých témat. Třeba při zavádění nových strategií, převzetí nebo stěhování podniku.

Pro manažera štěstí je naprostou nutností emoční inteligence, protože musí vytvářet vazby a upevňovat firemní kulturu.

K tomu mu slouží několik pák, kterými zaměstnancům zpříjemňuje každodenní pracovní život, např. home office, možnost práce v zahraničí, flexibilní pracovní doba, individuální či skupinové rozhovory, uspořádání pracovního prostoru nebo využití nových technologií (aplikace usnadňující a zefektivňující komunikaci atd.).

Povolání manažera štěstí je postaveno okolo 3 základních os:

  • Pořádání událostí a interní komunikace
  • Sběr a analýza dat souvisejících s očekáváním zaměstnanců
  • Onboarding a školení

Co očekávat od kandidáta?

Ujistěte se, že má uchazeč rád kontakt s lidmi, že mu záleží na spokojenosti zaměstnanců, že se nezalekne komplexnosti své role, že je ochoten převzít odpovědnost a nebojí se výzev.

Jak takového kandidáta přilákat?

Raději používejte termín Chief Happiness Officer než jeho českou verzi manažer štěstí.

Zdůrazněte strategický význam pozice, uchazeč zaujme klíčovou roli teambuildingového guru. A přibližte mu zásadní akce, které zlepšují život a atmosféru ve firmě.

Představte mu korporátní identitu, zejména hodnoty a získané certifikace (například v CSR oblasti) a popište mu strukturu společnosti, včetně velikosti týmů a pracovního prostředí. Sedí zaměstnanci v open space, využíváte flex office, nebo klasické kanceláře?

Jaké by měl mít dovednosti?

Člověk se nerodí jako hotový Chief Happiness Officer (CHO), nýbrž se jím stává, a k tomu mu pomáhají zejména špatné pracovní zkušenosti. Tahle profese vyžaduje dobré znalosti v oblasti řízení, psychologie i lidských zdrojů.

Ideální uchazeč by měl mít diplom z oborů, jako je obchod nebo management. Vhodní jsou i kandidáti z marketingu (segmentace trhu, kvantitativní a kvalitativní studia), psychologie práce a lidských zdrojů.

CHO by měl mít mezioborové znalosti, jako je NLP (neurolingvistické programování), NVC (z ang. non-violent communication, tedy nenásilná komunikace), pozitivní komunikace, mindfulness či sofrologie.

Nejlépe uděláte, pokud si na pozici vyberete někoho, kdo má zkušenosti z podobně velké a podobně zaměřené firmy, jako je ta vaše, a celá problematika, kvůli níž ho najímáte, mu bude tudíž dobře známá.

Jestliže nabíráte uchazeče do mezinárodní firmy, dobrá znalost angličtiny bude nutností, nejlepší kandidáti by měli být bilingvní.

Měl by mít znalost softwaru, od běžných kancelářských programů typu Excel a Word až po komunikační rozhraní, jako je Slack.

Mezi nutnými soft skills, které by měl budoucí CHO mít, jmenujme třeba bezedný optimismus, přívětivost hraničící s altruismem, tvořivost při zavádění inovativních řešení a aktivní naslouchání.

Jak probíhá pohovor?

Obvykle se začíná s telefonním rozhovorem, na nějž navazuje jedno až dvě kola osobního pohovoru, kterého se účastní i HR manažer a vedení firmy.

Nechte kandidátovi prostor, aby prokázal, jakým způsobem by vytvářel inspirativní pracovní prostředí, rozmělňoval napětí a byl hlavním tvůrcem zábavy.

Můžete mu položit následující otázky:

  • Jaká opatření byste zavedli, aby se zvýšila produktivita vašeho týmu?
  • Jak byste přesvědčili zaměstnance, aby se zapojovali do dění ve firmě?
  • Jak byste postupovali při organizování teambuildingu?
  • Jak měříte spokojenost zaměstnanců?Jaká jste zavedli KPI?
  • Jaký by měl podle vás být ideální CHO?
  • Jakým způsobem vedete skupinové debaty?
  • Jaké novinky byste zavedli, abyste zajistili pohodu v práci?

O čem mluvit na pohovoru?

Dopodrobna popište firemní kulturu a hodnoty. U této pozice, více než u kterékoli jiné, je zcela zásadní, aby se kandidát identifikoval s DNA podniku.

Nezapomeňte zmínit i to, do jaké míry se pohybujete na globálním trhu, a s tím spojenou nutnost využití cizích jazyků, zejména angličtiny.

A samozřejmě uchazeči vysvětlete, proč hledáte CHO (růst podniku, kritická fáze) a jaký by měl mít ideální profil.

Měli byste mu nastínit, jaké od něj očekáváte výsledky a jak je budete hodnotit.

Představte mu tým a specializace jednotlivých členů.

V neposlední řadě mu ukažte plán akcí, výroční události, pravidelná měsíční a týdenní setkání, různé firemní rituály a zaměstnanecké benefity.

„Investovali jsme do nového prostředí, kam se budeme v prvním čtvrtletí příštího roku stěhovat,“říká Lukáš Hendrych z poradenské společnosti BDO„Vzniknou nám dvě relax zóny k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Mimoto získáme více prostoru pro soukromé hovory a klid na práci.“

Slovníček základních pojmů

Pohoda v práci: souhrn všech faktorů, které ovlivňují kvalitu života zaměstnanců na pracovišti, jako je bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví, fyzický a psychosociální dopad vyplývající z prováděných úkonů, ergonomie práce a další.

Ergonomie: disciplína studující působení pracovního prostředí na člověka (úkoly, nástroje, metody).

ERP (Enterprise Resource Planning): informační systém, který umožňuje každodenní správu informačních a provozních služeb podniku.

Flexibilita: schopnost přizpůsobit se nastalým změnám.

Onboarding/Offboarding: proces zaučování a začleňování nového zaměstnance / proces usnadňující odchod zaměstnance.

Open Space: otevřená kancelář bez rozdělovacích příček, která umožňuje sdílení nápadů, otevřenou komunikaci a udržování kontaktu s kolegy.

QWL (Quality of Life at Work): ukazuje možná rizika a hodnotí pohodu zaměstnanců na základě pracovních podmínek, prostředí a mezilidských vztahů.

CSR (Corporate Social Responsibility): veškerá opatření (sociální, environmentální a ekonomická), která firma zavádí za účelem podpory udržitelného rozvoje.

Mzdové rozpětí

Mzdové ohodnocení se odvíjí od prokázaných zkušeností.

„[Happiness manažeři] jsou součástí vyššího managementu i HR. Jejich práce je velmi náročná, musejí být mimořádně kvalifikovaní a očekávají se od nich výrazné výsledky. Jejich platy se podle mého odhadu pohybují mezi 50 tisíci a 70 tisíci korunami a v případě Chief Happiness Officer je rozpětí 80 až 120 tisíc korun,“říká pro web Euro.cz Věra Koukalová, happiness manžerka a poradkyně České manažerské asociace.

Zkušební doba

Spolupracujte s vedením a požádejte je o hodnocení vztahů s CHO i o to, jak ho vnímají zaměstnanci.

Zajistěte, aby se aktivně podílel na snižování stresu a absenci v práci. Zkontrolujte, jestli jsou jím pořádané události úspěšné (míra účasti, úroveň spokojenosti zúčastněných).

Dokáže manažer štěstí efektivně zprostředkovat informace ostatním zaměstnancům? Obraťte se na své kolegy a ověřte si, zda jsou kreativní návrhy nového manažera štěstí v souladu s jejich očekáváním.

Přeložila Iva Kubíčková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na LinkedInu, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata