Jak uspět při pohovoru na manažerskou pozici?

28. 3. 2024

3 min.

Jak uspět při pohovoru na manažerskou pozici?
autor
Daphnée Breytenbach

Journaliste freelance

přispěvatel

Dospěla vaše kariéra do bodu, kdy nastal čas se posunout o úroveň výš? Než usednete do teplého manažerského křesla, musíte zvládnout ještě jednu zkoušku, a sice přijímací pohovor. Jak přesvědčit náboráře, že jste připraveni převzít odpovědnost a máte potřebné dovednosti? Na tuto otázku odpovídá francouzská kariérní poradkyně Gwladys Rametteová. Ví, jak se na pohovor co nejlépe připravit a nakonec vyšší místo získat.

Hlásit se na pozici vedoucího, to může jednomu nahnat strach. Zvlášť když nikdy ve vedoucí pozici nepracoval. Ale nezapomínejte: každý musí někde začít! Možná nemáte žádné předchozí zkušenosti s vedením týmu, ale stejně je způsob, jak dokázat, že se na novou roli hodíte a máte potřebné schopnosti.

Co zaměstnavatel hledá?

Než si vyberete, na jaký inzerát se ozvete, opravdu dobře si pročtěte pracovní nabídky na vedoucí pozice. Často se z nich dá hodně vyčíst. Třeba jak to ve firmách chodí a jak si náboráři představují ideálního kandidáta na vedoucí pozici. Gwladys Rametteová připomíná: „Nenechávejte nic náhodě! Čím víc konkrétních věcí o místě, na které se hlásíte, víte, tím větší máte šanci na úspěch.“ V inzerátech na podobné posty se nejčastěji hledají vůdčí schopnosti, umění řešit spory a strategické rozhodování.

A co dalšího je potřeba? Dobrá komunikace, vlastní iniciativa, přizpůsobivost nebo dobrý time management a rozhodování o prioritách. „Člověk by měl být podle většiny náborářů také asertivní, jinými slovy, musí se umět prosadit, ale současně respektovat ostatní, aby nedocházelo ke konfliktům,“ dodává kariérní poradkyně. O tom je na pohovoru přesvědčíte tím, že uvedete nějaký příklad situace, kdy jste převzali iniciativu a vyřešili problém nebo v týmu úspěšně realizovali svůj nápad tak, že jste si stáli za svým, ale současně jste kolegům naslouchali.

„Rozdíl mezi pohovorem na řadového zaměstnance a na vedoucí pozici je v tom, že v tom druhém případě se musíte zaměřit na behaviorální aspekty a nejrůznější potenciální scénáře, které mohou po nástupu do práce nastat: Jak budete řešit mimořádné události, výpovědi zaměstnanců, rozdělování pravomocí a podobně. Hlavní je dokázat podrobně vykreslit předchozí zkušenosti, odpovídat věcně a uvést co nejvíce konkrétních příkladů proklamovaných dovedností,“ vypočítává odbornice. Výše uvedené mějte na paměti během přípravy na pohovor, abyste následně dokázali prodat přesně ty klíčové dovednosti, které jsou na vedoucí pozici vyžadovány.

Připravte se na tradiční otázky

Jsou otázky, které na pohovorech pro vedoucí pracovníky vždycky padnou. Gwladys Rametteová přichází se seznamem témat, která by vás mohla potkat:

Řízení týmu: Můžete nám popsat své zkušenosti s vedením ostatních a říct, jaký je váš styl řízení? Má-li se jednat o vaši první manažerskou pozici, můžete zmínit nějakou situaci, kdy jste museli učinit rozhodnutí, které se týkalo ostatních zaměstnanců nebo je nějak ovlivnilo? Jakým způsobem poskytujete pozitivní a negativní zpětnou vazbu?

Řešení problémů: Jakým způsobem zvládáte konflikty? Jak se rozhodujete pod tlakem?

Interpersonální vztahy: Jak udržujete pozitivní vztah s lidmi, kteří s vámi pracují? Jaký jste měli vztah se svými nadřízenými?

Time management a určování priorit: Jak rozhodujete o tom, co je třeba řešit jako první? Jakým způsobem delegujete povinnosti a jak zajistíte správné rozdělení pracovní zátěže?

Strategická vize: Jak sladíte své cíle s vizí společnosti? Jakým způsobem je předáte svým podřízeným?

Personální řízení: Jaká je vaše náborová strategie v případě, že získáte vedoucí pozici? Jak plánujete rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců? A co plánování směn?

Své dovednosti ilustrujte na konkrétních příkladech

Gwladys Rametteová tvrdí, že: „Nejdůležitější je ukázat, že umíte efektivně komunikovat, inspirovat druhé a že dokážete sladit provozní cíle pracovního týmu s dlouhodobou strategickou vizí. A to se vám nejlépe povede, když budete mít konkrétní příklady!“ Naše expertka radí, abyste během pohovoru na vedoucí pozici zmínili veškeré dosavadní zkušenosti s řízením týmu pracovníků.

  • Uvádějte konkrétní příklady, popište přijatá opatření a dosažené výsledky. Byli jste třeba v situaci, kdy jste chtěli zvýšit objem prodeje svého oddělení? Jak jste spolupracovali s ostatními na dosažení tohoto cíle a co jste pro to udělali?

  • Popište svůj styl vedení. Může být například delegativní (povzbuzujete členy týmu k samostatnému rozhodování a přijetí odpovědnosti), direktivní (dáváte jasné pokyny a rozhodujete samostatně, vedete podřízené k dosažení jasně stanovených cílů) nebo transformativní (inspirujete a motivujete své svěřence, aby bylo dosaženo co největší kreativity). Zakončete to vysvětlením, jak váš styl vedení v minulosti přispěl k úspěchům vašeho týmu.

Tip na konec? Seznamte se s metodou STAR (Situation, Task, Action, Results neboli situace, úkol, akce a výsledek). „Díky použití této metody vystoupíte z davu. Je nejefektivnější především při odpovídání na behaviorální otázky,“ upřesňuje odbornice.

Při pohovoru pokládejte relevantní otázky

„Hodně se ukáže na tom, kdo při pohovoru na vedoucí pozici umí pokládat opravdu strategické otázky! Svědčí to o motivaci uchazeče,“ zdůrazňuje Gwladys Rametteová. Mezi takové otázky patří:

  • Co je podle vás nejdůležitější pro úspěšné zastávání dané pozice?
  • Jaké ukazatele výkonnosti budou použity k vyhodnocení, zda bylo obsazení této pozice správné rozhodnutí, řekněme za rok?
  • Zastával tento post někdo přede mnou? Pokud ano, jaké byly jeho/její silné a slabé stránky?
  • Jakou roli bych měl/a v rozhodování o důležitých otázkách týkajících se chodu firmy? Jaké používáte klíčové ukazatele výkonnosti?

Abychom to shrnuli, úspěšný pohovor na vedoucí pozici vyžaduje především pečlivou přípravu. „Uvědomte si, že když náborář pokládá nějakou otázku, nemá v mysli dopředu formulovanou dokonalou odpověď. Hodnotí se způsob, jakým reagujete, jak rychle se dokážete vzpamatovat,“ dodává kariérní poradkyně. Předem se připravte na otázky, které asi padnou, najděte si, jaké na vás budou kladeny požadavky, a důvěřujte svým zkušenostem a schopnostem. Ať se vaše kariéra vydá k dosud nepoznaným výškám!

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa