Jak se mi rozsvítilo: Příběh Sandry Reyové z Glowee

20. 2. 2020

6 min.

Jak se mi rozsvítilo: Příběh Sandry Reyové z Glowee
autoři
Thomas Decamps

Photographe chez Welcome to the Jungle

Nora Leon

Communications & content manager

Zkuste si představit, že by světlo standardně vydávané žárovkami mohlo být ve stejné intenzitě a jasnosti vydáváno živým, biologicky rozložitelným zdrojem, který je navíc i schopen reprodukce. Že to zní šíleně? Sandra Reyová je přesvědčena, že se nejedná o pouhou fantazii, a spolu se svým týmem v Glowee vyvinula řešení, které využívá světlo vydávané mořskými mikroorganismy. Cílem společnosti je již od jejího založení v roce 2014 udělat z tzv. bioluminiscence běžný zdroj energie. V tomto rozhovoru jsme vyzpovídali právě Sandru Reyovou, která tento projekt, postavený na principech vědeckého zkoumání a udržitelnosti, založila.

Koncept společnosti Glowee zní poměrně bláznivě. Jak jste na něj přišla?

Upřímně to byla vlastně náhoda. Glowee byl studentský projekt, ze kterého se stalo nakonec i mé zaměstnání. Když jsem studovala na Strate École de design v Paříži, zúčastnila jsem se soutěže zaměřené na biologii. Začala jsem se zajímat o světlo a narazila na video o bioluminiscenčních rybách žijících v hlubokém oceánu. A v tu chvíli mě napadlo, že pokud mohou světlo vydávat ryby, mohla bych se je pokusit napodobit.

Tu soutěž jsem nakonec vyhrála. O vítězných projektech pak byla vydána tisková zpráva a ta způsobila zcela nečekaný poprask. A protože mě kontaktovala celá řada firem, které chtěly vědět, jak celá ta věc funguje, zjistila jsem, že je po mém řešení na trhu poptávka. A na základě toho jsem se rozhodla založit vlastní společnost.

Jak tento projekt řídíte bez technického a obchodního vzdělání?

Máte pravdu, studovala jsem design. Neměla jsem žádnou zkušenost s praktikami výzkumu a vývoje, neměla jsem potřebný kapitál k tomu, abych mohla začít své řešení nabízet a prodávat, a neměla jsem ani zkušenosti se zakládáním společnosti. Ale smysl pro podnikání jsem v sobě vždycky měla. Už v 16 letech jsem začala pracovat na tom, abych se stala finančně nezávislou, a v druhém ročníku studia na vysoké škole jsem se stala designérkou na volné noze.

Věděla jsem, že mám mezery ve znalostech principů managementu, a tak jsem se rozhodla doplnit si vzdělání. Proto jsem půl roku studovala sociální podnikání na ESCP European Business School, než jsem se naplno ponořila do projektu Glowee.

image

Jak přesně vyrábíte světlo?

Vydávat světlo umí celá řada živočichů. Na naší planetě můžeme nalézt například světélkující červy, světlušky a podobně. A schopnost produkovat světlo má dokonce až 80 % mořských organismů. Navíc je pravděpodobné, že se v hlubinách oceánu nacházejí další miliony druhů živočichů s touto schopností, které jsme zatím neobjevili. Tyto organismy disponují geny umožňujícími produkci specifických molekul, které pak spolu reagují, a tím vznikají fotony (elementární částice světla). Pro popis této reakce se používá termín „bioluminiscence“, který pochází z řeckého bios (život) a latinského lumen (světlo). A právě kolem bioluminiscence se točí celé Glowee. Používáme bakterie, které v sobě mají geny potřebné k výrobě světla, a snažíme se jim vytvořit optimální podmínky tak, aby vydávaly co možná největší množství světla.

„Pro popis této reakce se používá termín ‚bioluminiscence‘, který pochází z řeckého bios (život) a latinského lumen (světlo). A právě kolem bioluminiscence se točí celé Glowee.“

Jak „vylepšujete“ bioluminiscenční bakterie a jak dlouho vám zabral výzkum a vývoj?

Už od začátku používáme přirozenou evoluci jako prostředek postupné přeměny bakterií k lepšímu. Vystavujeme proto bakterie extrémním podmínkám, jako je vysoký tlak nebo velmi vysoké či nízké teploty, aby se staly odolnějšími a produktivnějšími. Snažíme se take zjistit, které živiny nejvíce podporují jejich růst a v jakém prostředí mají nejvyšší výkonnost.

Délka tohoto postupu záleží na více faktorech. Obecně platí, že ve výzkumu a vývoji můžete buď získat okamžité výsledky, anebo taky čekat celé roky. Nám nějakou dobu trvalo, než jsme dosáhli pozitivních výsledků, ale během uplynulého roku se nám povedlo svítivost bakterií padesátkrát znásobit. Doufejme, že se nám podaří takto pokračovat i dále.

„Nám nějakou dobu trvalo, než jsme dosáhli pozitivních výsledků, ale během uplynulého roku se nám povedlo svítivost bakterií padesátkrát znásobit.“

image

Jaké to je, používat živé organismy jako surovinu?

K práci s bakteriemi se z etického hlediska neváží žádná specifika. Jedná se o mikroorganismy, které se vyvíjí a mění na denní bázi a které nemají žádné vědomí.

Používání živých organismů ale hraje roli v tom, jak zákazníci vnímají naše produkty. Naše řešení neprochází standardními fázemi, které známe u jiných produktů, jako je výroba, instalace, denní údržba, likvidace nebo recyklace. Bioluminiscence nemůže nikdy nahradit žárovku, ale jedná se o alternativu k ní. Pro potřeby zajišťování dodavatelského řetězce bioluminiscenčních produktů budou muset vzniknout zcela nové profese a obory. V Glowee tedy zkoumáme fungování a potřeby světélkujících mikroorganismů, aby se na základě našich zjištění mohly nastavit nové procesy a aby mohly vzniknout nové pracovní pozice.

Jak si představujete budoucnost Glowee?

Mým snem je zjednodušit bioluminiscenci a udělat z ní standard. Chci, aby se z ní stal normální, rozšířený zdroj energie. V tomto řešení je tolik potenciálu, že nad tím až zůstává rozum stát. Naším cílem je osvětlit městskou zástavbu udržitelným způsobem. To je velká výzva, jejíž řešení zabere ještě hodně času. Bude potřeba hodně trpělivosti a tvrdé práce, a to především v energetickém sektoru, kterému vévodí velké nadnárodní korporace. Zavést novou technologii a udělat z ní standard není jednoduché a většinou to zabere pět, sedm nebo i deset let. A proto je pro zachování motivace nutné zaměřit se spíše na střednědobé, nikoliv dlouhodobé cíle.

„Mým snem je zjednodušit bioluminiscenci a udělat z ní standard. Chci, aby se z ní stal normální, rozšířený zdroj energie.“

Glowee momentálně prodává dva druhy produktů: dočasné bioluminiscenční instalace určené pro různé akce a vůbec první permanentní bioluminiscenční relaxační systém pro hotely a spa, který vydává uklidňující světlo. Bioluminiscence jako zdroj energie se tímto způsobem dostává mezi běžné lidi a my jsme schopni financovat další výzkum a vývoj. Jsou to malé kroky, ale pomalu nás vedou k našemu hlavnímu cíli: udělat z bioluminiscence populární a v městských zástavbách hojně využívaný zdroj energie.

Někteří podnikatelé se neztotožňují s podnikáním dílčích kroků, které nevedou přímo k jejich dlouhodobým cílům. Podle mě je chyba takto přemýšlet, protože podobné uvažování vám může ve výsledku zabránit dosažení vašich hlavních cílů. Dokud neztratíte z dohledu svou dlouhodobou, ekologickou vizi, dílčí mezikroky jsou dobrým způsobem, jak se přibližovat ke konečnému úspěchu.

image

Co pro vás osobně znamená práce?

Práce mi dává pocit uspokojení. To je u podnikatelů poměrně běžné, protože k založení firmy je většinou vede vášeň k danému oboru nebo alespoň zájem o něj. Připadá mi, že zaměstnanci Glowee to cítí podobně a že jsou naší věci velmi oddaní. Pro mě je práce neodlučitelně spojená s vidinou stopy, kterou bych ráda ve světě zanechala. Pokud jde o mě, chci, aby moje práce měla dopad ve dvou oblastech. Zaprvé chci pracovat na něčem, co posouvá společnost tím správným směrem. Glowee má potenciál změnit způsob, jak přemýšlíme o energii, a může zvýšit povědomí o problémech v energetice. Mým druhým cílem je vytvořit v rámci jediného týmu pracovní místa s agendou založenou na vědeckých, humánních a ekologických hodnotách.

„Pro mě je práce neodlučitelně spojená s vidinou stopy, kterou bych ráda ve světě zanechala.“

Povězte nám více o svém týmu. Jací jsou jeho členové a na co při výběru nových zaměstnanců hledíte?

Všechny nás spojuje určitá troufalost a ochota podstupovat rizika. Věnujeme se vývoji průlomových inovací a to vyžaduje čas, odvahu a trpělivost. Každý z nás je tak trochu idealistický snílek. Pro nás se jedná o klíčové vlastnosti, protože pokud bychom byli čistě pragmatičtí, nemohli bychom čelit všem těžkým zkouškám a strastem, které nás čekají, než se nám podaří udělat z naší technologie standard.

Cítím hodně podpory. Nejen od všech těch skvělých lidí, se kterými v Glowee pracuji, ale i od 50 Partners (inkubátor start-upů), od ostatních podnikatelů a od celé řady jiných lidí. Podnikání má vždycky svá úskalí, ale jednou jsem dostala skvělou radu, která mi hodně pomohla: „Glowee je jako Pascalova sázka. Nevíš, jestli to bude fungovat, ale v sázce je toho tolik, že to prostě musíš zkusit.“

Glowee chce změnit náš vztah k energiím. Co si myslíte, že nás v energetickém sektoru čeká v budoucnosti?

Jsme přesvědčeni, že energetický sektor bude v budoucnu silně ovlivněn těmito třemi myšlenkami:
Nalezení a používání vhodného energetického mixu se vyplatí

  1. Lidé obecně tíhnou k „zázračným“ řešením, díky kterým si připadají, že se chovají nanejvýš zodpovědně a že se staví k problémům čelem. Příkladem může být instalace obrovského množství solárních panelů. Tato řešení jsou ale použitelná jen v některých oblastech a navíc má jejich produkce dopad na životní prostředí. Při řešení problému je nutné brát v potaz celý jeho kontext.
  2. Lidé se mohou nejlépe inspirovat v přírodě
    Glowee tento fakt dokazuje. Abychom mohli vytvořit inovativní technologii, která má potenciál stát se v budoucnu standardem, ze všeho nejdříve jsme se podívali do hlubin oceánu.
  3. Musíme změnit své smýšlení o dopadu materiálů na životní prostředí a musíme brát v potaz skutečně celý jejich životní cyklus. Musíme do svých kalkulací ekologické stopy zahrnout i výrobu, montáž, užívání a recyklaci. Surovina, kterou používáme v Glowee, je cenná díky tomu, že je živá, schopná se do nekonečna rozmnožovat, a že je i biologicky rozložitelná. V tom je naše řešení bezprecedentní.

Foto: Welcome to the Jungle

Překlad: Matěj Moravec

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa