Hromadné propouštění – jaká jsou vaše práva?

05. 10. 2020

2 min.

Hromadné propouštění – jaká jsou vaše práva?
autor
Barbora Vičarová

Barbora Vičarová se věnuje nejčastěji digitálním a technologickým tématům, marketingu nebo sociálním sítím. V současnosti pracuje pro Českou televizi, kreativní studio artBLOCK a píše pro Marketing Journal.

Od počátku letošního roku stoupl podíl nezaměstnaných osob o 0,7 % a kromě klasických sezónních faktorů je na vině také koronavirová pandemie. Virus a s ním související následná opatření zahýbaly s českou ekonomikou, vyřadily z provozu mnohá odvětví související s cestovním ruchem, turismem nebo kulturou a mnozí se o svá pracovní místa začali právem obávat. Hromadné propouštění oznamují lokální firmy i nadnárodní konglomeráty – co to ale vlastně znamená?

Kdy jde o hromadné propouštění?

Termín hromadné propouštění stanovuje v českém prostředí přímo zákoník práce v § 62 a vymezuje zároveň, jaký stav můžeme tímto termínem nazývat. Zásadní je počet zaměstnanců, se kterými zaměstnavatel ukončí pracovní poměr v období 30 kalendářních dnů, v závislosti na velikosti zaměstnavatele:

 • u zaměstnavatele se 20–100 zaměstnanci při propuštění alespoň 10 zaměstnanců,
 • u zaměstnavatele se 101–300 zaměstnanci při propuštění alespoň 10 % zaměstnanců,
 • u zaměstnavatele, který má nad 300 zaměstnanců, při propuštění alespoň 30 zaměstnanců.

Skončí-li za uvedených podmínek pracovní poměr alespoň pět zaměstnanců, započítávají se taktéž do celkového počtu zaměstnanců hromadně propuštěných – nelze tedy ani tímto způsobem zákon obejít.

Důvod propuštění

Důvody k hromadnému propouštění mohou být celkem tři:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Všechny důvody tedy logicky mohou souviset s ekonomickou krizí nebo špatnou ekonomickou situací zaměstnavatele, kterou musí náhle řešit právě hromadným propouštěním.

Kdy a jak lze hromadně propouštět?

Není třeba se bát, že se kvůli hromadnému propouštění ocitnete bez práce ze dne na den. Zákoník práce myslí na zaměstnance a nařizuje zaměstnavateli, aby o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informoval odborovou organizaci a radu zaměstnanců a zároveň krajskou pobočku úřadu práce příslušnou podle jeho místa činnosti. Měsíc předem musí zároveň specifikovat:

 • důvody plánovaného hromadného propouštění,
 • počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • počet a profesní složení zaměstnanců, všech zaměstnanců, které momentálně zaměstnává,
 • dobu, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,
 • hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • odstupné, případně další práva propuštěných zaměstnanců.

Vždy si tedy ověřte, že váš zaměstnavatel splnil všechny náležitosti, které mu zákoník práce ukládá. Pokud by tomu tak nebylo, lze z nesplnění vyvodit pro zaměstnavatele pádné důsledky.

Jsem propuštěn – co teď?

Pracovní poměr hromadně propuštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce úřadu práce. I po propuštění ale máte svá práva, a můžete se tedy dožadovat například odstupného, máte-li na něj z hlediska zákoníku práce nárok.

Dostanu odstupné?

Nárok na odstupné, pokud je s vámi ze strany zaměstnavatele rozvázána smlouva, zákoník práce upravuje dle délky vašeho pracovního poměru. Nárok máte minimálně na:

 • jednonásobek průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
 • dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
 • trojnásobek průměrného výdělku, jestliže trval alespoň 2 roky.

Speciálně je pak upravena situace, pokud se na vás vztahuje tzv. konto pracovní doby, tedy způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.

Mohu ještě vyjednávat?

Na vzniklou situaci se tak jako zaměstnanec máte možnost dopředu připravit. Čas můžete využít jednak k hledání nové práce, ale můžete se také snažit najít jiné řešení v rámci firmy. Jako jednotlivec můžete s nadřízeným zkusit najít kompromis a zajistit si místo například přeřazením na jinou pracovní pozici. Pokud ve vaší firmě fungují odbory, mohou i ony s vedením firmy vyjednávat kompromis ve vzniklé situaci, a není tedy ještě vše ztraceno.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa