Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců na home office?

24. 7. 2020

1 min.

Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců na home office?

Jestliže se zaměstnavatel a zaměstnanec společně dohodnou na distančním výkonu práce, zaměstnanec má povinnost konat všechny svoje povinnosti tak, jak má uvedeno v pracovní smlouvě. Jediným rozdílem může být rozvržení pracovní doby, kdy si pracovník sám určuje čas na práci. V jím navržených pracovních hodinách by však měl být dostupný, kdyby bylo cokoliv potřeba, a musí zajistit, aby zadané úkoly plnil včas. Zaměstnavatel by zase měl zadávat jen tolik práce, kolik je zaměstnanec schopen doma udělat.

Ani práci z domova však nelze zaměstnanci jednostranně nařídit, vždy je třeba dosáhnout společné dohody. Zaměstnanci v případě home office navíc přísluší plná mzda, nikoli jen náhrada mzdy nebo nemocenská poskytovaná při karanténě. Nemusíte se proto bát, že byste výkonem práce z vašeho domova přišli o část výplaty.

Existuje řada šikovných nástrojů, jako je třeba Toggl, které vám pomohou monitorovat počet odpracovaných hodin i z domova, kdy na vás „nedohlíží“ šéf. Komunikaci s kolegy pak můžete zajistit skrz nejrůznější komunikační platformy, mezi něž patří třeba Slack, Hangouts, Skype nebo Zoom. „Ve firmě jsme hodně používali Hangouts a Zoom. Kdyby se situace opakovala, nechal bych lidi připojené na Zoomu asi celý den. Věřím, že by to pomohlo udržet lepší týmové nasazení,“ říká Jan Kotek, managing director digitální agentury Peppermint digital.