Živná půda pro zelenější budoucnost. Jaké dovednosti vyžadují „eko“ pozice?

15. 4. 2024

4 min.

Živná půda pro zelenější budoucnost. Jaké dovednosti vyžadují „eko“ pozice?
autor

Takzvaní zelení pracovníci nemusejí nutně zastávat role v první linii boje za udržitelnost a ochranu klimatu. Vhodná místa pro zelené nadšence lze ve skutečnosti najít v mnoha různých odvětvích, a spojují je především stejné dovednosti, hodnoty a vize. Jelikož se z udržitelnosti stává čím dál tím podstatnější téma, zelená pracovní místa markantně nabývají na důležitosti.

Poptávka po zelených rolích roste a na trhu práce chybí pracovníci se „zelenými životopisy“. Studie z LinkedInu z roku 2023 zjistila, že pouze jeden z osmi pracovníků disponuje nějakou zelenou dovedností, což znamená, že poptávka zásadně převyšuje nabídku.

Tatáž studie zjistila, že uchazeči se zelenými dovednostmi mají o 29 % vyšší šanci na získání práce, a navíc mají také výhodnou pozici v době ekonomické nejistoty. Takže kromě úctyhodných počinů na záchranu životního prostředí, zelené dovednosti nesou ovoce i pro vaše postavení na trhu práce.

Každý z nás má spoustu příležitostí k udržitelnějším životním rozhodnutím a práce na zelené pozici je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak přispět k perspektivnějšímu světu. Pokud chcete, aby vaše práce měla pozitivní dopad na životní prostředí, tak je pro vás logické hledat si ekologicky laděnou roli. Pojďme se podívat, jaké dovednosti byste měli vyzdvihnout a rozvíjet, pokud o eko práci usilujete.*

Co jsou zelené pracovní pozice?

Než si povíme víc o dovednostech, které jsou na tyto pozice potřebné, pojďme si definovat, co to vlastně zelená práce je. Stručně řečeno je to kariéra nebo pracovní role, která přispívá k zachování nebo obnově životního prostředí. V pozici zeleného pracovníka pozitivně ovlivňujete přírodu kolem vás, ať už přímo nebo nepřímo.

Existuje celá škála zelených pracovních míst, od biologie přes technické obory až po environmentální právo a politiku, a všechny vyžadují určitou sadu dovedností a kvalifikací. Na zelené pozice narazíte v nejrůznějších oborech, ale většina z nich spadá do následujících kategorií:

 • Energetika: Jedná se o sektor představující nedílnou součást světové ekonomiky. To, jak získáváme a využíváme energii, totiž určuje způsob, jakým žijeme. Změna v přístupu k energetice je naprosto zásadní pro udržitelnější společnost. Prací pro společnost, která vytváří obnovitelnou energii nebo do ní investuje, se rozhodně zasadíte o zelenější budoucnost.

 • Životní prostředí: Kariéra v péči o životní prostředí je nezbytná pro zachování naší přírody. Kromě samotné práce v terénu můžete také vzdělávat a informovat ostatní odvětví o způsobech, jak být udržitelnější. Ať už si vyberete práci ekologa nebo správce národního parku, téměř každá práce v této oblasti bude zelená.

 • Zemědělství: Jídlo, které jíme, a způsob, jakým jej pěstujeme, jsou zásadní faktory ovlivňující naše klima. Hledání inovativních řešení v oblasti pěstování plodin, chování hospodářských zvířat a nakládání s našimi zdroji je zásadní pro snížení dopadu člověka na životní prostředí.

 • Doprava: Dopravní průmysl zodpovědný za téměř čtvrtinu uhlíkové stopy bude hrát klíčovou roli při přechodu na zelenou energii a zvrácení klimatické změny.

 • Finance: Peníze hýbou světem a není tomu jinak ani u ekologických pozic. Pokud chcete opravdu něco změnit, finance jsou tou nejlepší cestou, jak investovat do životního prostředí. Možná vás překvapí, že je to jedno z odvětví s největším růstem zelených pracovních míst, které meziročně zvýšilo zelenou pracovní sílu skoro o 15 %.

Jaké eko dovednosti zdůraznit v životopisu?

Vzhledem k širokému záběru, který na vás při hledání zelené pracovní pozice čeká, není snadné přesně odhadnout, jaké dovednosti vám přijdou vhod. Kromě kvalifikací potřebných k výkonu dané práce u vás náboráři hledají taky dovednosti a hodnoty, které jsou v souladu s ambicióznější vizí udržitelnosti.

Ačkoliv zelená pracovní místa existují v mnoha různých oborech, které vyžadují různé znalosti a schopnosti, existuje několik univerzálních dovedností, které vás odliší od ostatních uchazečů.

Hard skills

 • Technická zdatnost: Spoustu zelených pracovních míst nenajdete v kanceláři. Možná si důležité role v oblasti udržitelnosti představujete jako vědce, akademiky nebo právníky, ale zelenější planetu ve skutečnosti budují technicky zaměření pracovníci. Je jich potřeba k instalaci solárních panelů, montáži elektromobilů, zapojování elektrických obvodů, stavebnictví nebo zavlažování, kde mají možnost přímo ovlivňovat životní prostředí.

 • Vědecké zkušenosti: I když k zelené práci vede spousta kariérních cest skrz nesčetné množství oborů, není divu, že většina z nich vyžaduje vědecké vzdělání. Základní znalosti z vědních oborů studujících změnu klimatu bude potřeba mít v rukávu bez ohledu na druh zelené práce.

 • Analýza dat: Láká vás práce v oblasti ekologie, poradenství, financí nebo práva? Spousta zelených pracovních míst vyžaduje schopnost interpretovat data a správně je analyzovat. Samozřejmě typ a účel dat se bude lišit v závislosti na odvětví, ale talent na čísla se vám bude rozhodně hodit při čtení vědeckých zpráv, sledování emisních trendů, studování populací volně žijících živočichů nebo analýze trhu s akciemi.

Soft skills

 • Vůdčí schopnosti: Schopnost vést se zužitkuje v každém odvětví. Bez ohledu na úroveň vaší pozice je vždycky dobré ukázat, že umíte vést tým správným směrem a přispívat svou troškou do kolektivního úsilí.

 • Komunikace: Schopnost efektivně komunikovat je samozřejmě nezbytná pro jakoukoli práci, ale pro zelené pozice to platí dvojnásob. Otázky životního prostředí mohou být často složité a těžké na pochopení, proto se u zelených pozic nesmírně cení komunikační dovednosti při kontaktu s klienty nebo spotřebiteli, kteří tolik nerozumí vědecké povaze daného odvětví.

 • Přizpůsobivost: Naše chápání udržitelnosti se neustále vyvíjí a s ním i zelená odvětví. Schopnost rychle se přizpůsobit novým technologiím, ekologickým předpisům a nově získaným vědeckým výsledkům vám zaručí úspěch.

 • Přesvědčení: Možná po zeleném pracovním místě toužíte kvůli osobnímu přesvědčení a hodnotám souvisejícím se vztahem lidstva k životnímu prostředí. Ukažte náborářům, že sdílíte hodnoty zeleného průmyslu a sednete si s jejich firemní kulturou. Pokud nemáte pracovní zkušenosti s ekologickým odvětvím, můžete ukázat dobrovolnické zkušenosti, vzdělání nebo motivační dopis, který jim dokáže, jak si ceníte udržitelnosti v pracovním i osobním životě.

Co si z toho odnést? Zelené dovednosti pro zelenou budoucnost

Cesta k zelené kariéře není lemována jen výplatními páskami, ale také změnami, o které se zasadíte. Níže si přečtěte hlavní body, ke kterým jsme došli při hledání smysluplného zaměstnání v oblasti udržitelnosti:

 • Zelené pracovní pozice najdete napříč odvětvími – od energetiky přes zemědělství a dopravu až po finance – a každé z nich hraje zásadní roli při prosazování udržitelnosti.

 • Existuje značná mezera mezi poptávkou a pracovníky, kteří jsou v současné době dostatečně kvalifikovaní. Pouze jeden z osmi pracovníků disponuje potřebnými dovednostmi, takže existuje spousta příležitostí k rozvoji zeleným směrem.

 • Bez hard skills, jako je technická zdatnost, vědecké zkušenosti nebo analýza dat, se neobejdete u spousty zelených aktivit, jako třeba instalace solárních panelů, zkoumání životního prostředí nebo vyhodnocování investičních příležitostí v oblasti udržitelnosti.

 • Stejný význam mají soft skills jako vůdčí schopnosti, komunikace nebo přizpůsobivost. Díky nim můžete vést tým, formulovat složité environmentální problémy a přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí ekologie.

 • Přesvědčení a osobní závazek k udržitelnosti vás odliší od ostatních uchazečů. Ukažte, že souzníte s hodnotami zeleného pracoviště. Pokud svůj závazek podložíte dobrovolničením, vzděláním a podobnými činnostmi, výrazně zlepšíte svoje pracovní vyhlídky.

 • Směřování k zelenému pracovnímu místu je investice do budoucna, a to nejen co se týče vaší kariéry, ale i planety. Dostanete se na cestu neutuchajícího učení, přizpůsobování a neochvějné víry v lepší a udržitelnější zítřek.

Volba zelené kariéry je volbou osobní, ale zároveň nezbytnou pro naši planetu. Můžeme tím pádem očekávat, že potřeba kvalifikovaných a nadšených zelených pracovníků se bude dál zvyšovat. Ať už jste na pracovním trhu noví, nebo jste se svou profesní trajektorii rozhodli nasměrovat ke smysluplnějším profesím, cesta k udržitelnosti začíná u vás.

Překlad: Eva Mazalová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa