Bezpečnostní opatření na pracovišti: Jak snížit riziko nákazy?

03. 12. 2020

6 min.

Bezpečnostní opatření na pracovišti: Jak snížit riziko nákazy?
autor
Tereza Menclová

Tereza Menclová je profesně již mnoho let na volné noze. Věnuje se především psaní, focení, marketingu a sociálním sítím. Nejraději píše o seberozvojových tématech, aktuálních trendech a vede podcast o cestování.

Přestože je aktuální situace v souvislosti s koronavirem mnohem horší než během tzv. první vlny, tak z domova pracuje méně lidí, než tomu bylo na jaře. A to i přes to, že vláda nařídila zaměstnavatelům, aby využívali práci na dálku, pokud to charakter povolání jejich podřízených umožňuje. Zaměstnavatelé se ale obávají poklesu produktivity a roli hraje i nedůvěra vůči zaměstnancům. Jelikož je pracoviště jedním z nejrizikovějších míst z hlediska nákazy, připravili jsme seznam doporučení, která byste měli vy i vaši kolegové dodržovat, abyste snížili riziko nákazy.

Co můžete udělat vy sami pro snížení rizika nákazy?

První a nejsnadnější věcí, která zabere pár vteřin, je instalace e-roušky. Čím více uživatelů ji bude používat, tím efektivnější tento nástroj bude. Tak do toho, pokud ji ještě v telefonu nemáte.

Zatímco zaměstnavatel by se měl postarat zejména o pravidelné dezinfikování společných prostor, dodržování základních hygienických zásad je odpovědností samotných zaměstnanců. Nošení roušek či respirátorů je samozřejmě povinné i na pracovišti, dalšími základními pravidly, které už (snad) všichni dodržujeme automaticky, je časté mytí a dezinfekce rukou a dodržování bezpečné vzdálenosti. Pojďme si jednotlivé bezpečnostní zásady více přiblížit.

Nosit, nebo nenosit roušky?

V Česku povinnost zakrývat si ústa a nos (respirátorem, rouškou či šátkem), a to nejen ve vnitřních prostorách, v prostředcích a na zastávkách hromadné dopravy, ale také v autech a venku, konkrétně v zastavěných částech obcí, nelze-li se vyhnout ostatním osobám na dva metry.

Open space prostředí je obecně rizikovější již ze své podstaty. Schází se v něm více lidí pohromadě a jeden infikovaný zaměstnanec může rychle nakazit i všechny ostatní. Uzavřené menší kanceláře většinou pracovníky lépe izolují a případné nakažení se tak omezuje jen na úzkou skupinu lidí,“ říká interní lékař děčínské nemocnice Jiří Hlaváček.

Další ochranné pomůcky, jako jsou třeba gumové rukavice, by měli nosit také všichni zaměstnanci, kteří z charakteru své profese nemohou dodržet bezpečnou vzdálenost dva metry. Jedná se nejen o lékaře, ale například také fyzioterapeuty či zdravotní sestry.

Jak je to s nošením roušek v rámci kanceláře?

Při pohybu ve společných prostorách, jako je kuchyňka, toaleta nebo zasedací místnost, nebo při konverzaci s kolegou musíte mít vždy nasazenou roušku. Odložit ji můžete ve chvíli, kdy zrovna sedíte u svého stolu ve své kanceláři. Podle advokátní koncipientky Jitky Mihulkové z kanceláře Frank Bold Advokáti zaměstnavatel dokonce může zaměstnance potrestat za nenošení roušky, pokud tak činí se zjevným úmyslem. Tímto potrestáním může být například odebrání části zaměstnaneckých benefitů.

Jaká je bezpečná doba nošení roušky?

Neexistuje jednoznačná odpověď na to, jak dlouho můžete roušku nosit. Server okoronaviru.cz uvádí, že filtrační schopnost roušky by neměla klesat ani po třech hodinách používání. V rámci bezpečnosti je ale určitě vhodné mít s sebou na pracovišti ještě jednu náhradní v neprodyšném sáčku, kterou si po určité době s čistýma rukama vyměníte.„Je nezbytně nutné dodržovat maximální doporučenou dobu používání roušky, která je daná výrobcem. Běžně dostupné jednorázové ústenky mají tuto trvanlivost zpravidla 4 hodiny. Při osmihodinových směnách jsou tedy dvě úplně dostačující,“ upřesňuje doktor Hlaváček.

Délka funkčnosti roušky závisí také na materiálu, z něhož je vyrobena. Jednorázovou ústenku musíte po použití zlikvidovat a vyměnit za jiný kus, bavlněné roušky lze opakovaně sterilizovat a používat, dokud látka nezačne řídnout nebo se trhat.

Jak se o roušky správně starat?

V případě, že zvolíte cestu opakované sterilizace, je potřeba dodržet několik zásad. Roušku byste měli vyvařit alespoň 5 minut ve vroucí vodě a poté nechat vodu s rouškami vychladnout nebo napařit v horké páře po dobu alespoň 10 minut. Žehlení za účelem ochrany proti koronaviru nezajišťuje vyšší účinnost, ale může látku zbavit spór bakterií a plísní. Po sterilizaci roušku umístěte do plastového sáčku, abyste zamezili jejímu kontaktu s dalšími předměty, jako je například mobilní telefon, klíče nebo peněženka. Předejdete tak její případné kontaminaci.

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Rouška chrání okolí před šířením zárodků různých nemocí, nechrání však svého nositele. V porovnání s respirátorem navíc nepřiléhá tak těsně k obličeji, čímž se může snížit její efektivita.

Respirátor je určen k ochraně nositele proti nejrůznějším částicím z vnějšího prostředí, přičemž existuje několik různých druhů (pro filtraci prachu, mikroorganismů nebo i nebezpečných výparů).

Za účelem prevence onemocnění covid-19 byste měli zvolit FFP3 respirátor, který vás chrání jak před bakteriemi, tak právě i viry. Má to ale jeden háček. Respirátor s výdechovým ventilem chrání pouze vás, nikoliv vaše okolí. Pro ochranu vašich pracovních kolegů je proto lepší volit respirátor bez ventilu, případně ho po nasazení překrýt ještě rouškou.

Jak si správně mýt ruce?

„Bylo prokázáno, že virus přežívá na površích různých materiálů nezanedbatelně dlouhou dobu. Dotykem si ho tedy můžete přenést na ruce a posléze třeba do sliznic oka či úst. Z tohoto důvodu je nutné si pravidelně a důkladně mýt ruce a minimalizovat kontakt s obličejem,“ radí doktor Hlaváček.

Mytí rukou představuje sice zcela běžný každodenní úkon, ale i při něm je potřeba dodržet několik pravidel. Ruce byste si měli mýt mýdlem po dobu nejméně 40 až 60 vteřin a při tom důkladně očistit jak plochy dlaní, tak také prostor mezi prsty, hřbety rukou a zápěstí. Podle serveru okoronaviru.cz je obyčejné mýdlo nejúčinnější ochranou proti nákaze, protože v mýdlové vodě se virus rychle rozpadne. Pokud zrovna nemáte toaletu ani koupelnu k dispozici, můžete si ruce očistit dezinfekčním gelem nebo ubrousky, které jsou podobně funkční. Nezapomeňte pravidelně dezinfikovat také svůj mobilní telefon, s nímž jste přes den neustále v kontaktu.

Ruce byste si měli neprodleně umýt ihned po příchodu do práce a posléze po jakémkoliv kontaktu mimo vaše pracovní prostředí. Před umytím si nesahejte na obličej a do očí, aby nedošlo k případné infekci, pokud byste měli virus na rukou.

Jak vypadá správná respirační hygiena?

Kromě nutnosti pravidelného mytí rukou by zaměstnanci měli být poučeni také o zásadách respirační hygieny. V praxi to znamená, že osoby s dýchacími potížemi (kašel, kýchání) si musí zakrývat nos a ústa jednorázovým kapesníkem, v ideálním případě samozřejmě i rouškou. Použité ochranné prostředky je přitom nutné ihned po použití zlikvidovat a co nejrychleji provést hygienu rukou. Podle lékaře Jiřího Hlaváčka je správná respirační hygiena pro zabránění šíření koronaviru zcela klíčová. Doporučuje se kýchat do rukávu v oblasti loketní jamky. Je to místo, které dobře obejme nos i ústa, a zároveň si nepotřísníme ruku, jíž bychom mohli šířit virus kontaktně.“

Jak cestovat do práce?

Pokud to je možné, omezte cesty městskou hromadnou dopravu na nutné minimum. Místo cesty autobusem nebo metrem zvolte raději vlastní automobil, případně zdravější pohyb na kole či pěšky. Chráníte tak nejen sami sebe před možnou nákazou, ale také svoje kolegy, s nimiž se každý den potkáváte.

Jak posílit vlastní imunitu?

„Zaměstnanci by se měli o svou imunitu a své dobré zdraví starat především sami. Dobře spát, pravidelně a zdravě jíst, mít dostatečný příjem vitaminů (často se zmiňuje zejména vitamin D) a také tekutin. Samozřejmostí je i pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu,“ doporučuje doktor Hlaváček. Důležité je vyhýbat se také stresu, který působí negativně na stav imunity. Vytvořte si proto pohodové pracovní prostředí a nezapomeňte dostatečně odpočívat.

Jak se starat o prostor pracoviště?

Jak na dezinfekci povrchů?

O pořádný a pravidelný úklid by se měl postarat především váš zaměstnavatel, vy ale také můžete přiložit ruku k dílu. Základem je pravidelně dezinfikovat všechny předměty, s nimiž přicházíte pravidelně do styku. V případě vašeho stolu je to zejména klávesnice, počítač, sluchátka a další technické příslušenství, na které můžete použít výše zmíněné dezinfekční ubrousky.

Samozřejmostí by měla být také dezinfekce povrchů a věcí ve společných prostorách, a sice madla u skříněk v kuchyňce, u lednice a u myčky, rychlovarná konvice, mikrovlnka, kliky u dveří, tlačítka u společné tiskárny a koupelna s toaletou. Nikdo vám tyto úkony přikázat nemůže, takže je jen na vás, jak budete důslední. Nebojte se otevřít v práci diskusi a domluvit se s kolegy, že tyto drobné preventivní činnosti budete vykonávat úplně všichni.

Jak se chovat ve společných prostorách?

I v pracovním prostoru platí zásada maximálního omezení kontaktu mezi jednotlivými pracovníky. Měli byste se proto vyvarovat většího shlukování, společného chození na obědy či fyzických kontaktů, jako je třeba podání ruky. Nadále se doporučuje dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň dva metry. „Pokud je to v možnostech zaměstnavatele, bylo by záhodno maximálně zmenšit skupinky pracovníků v kancelářích a zajistit podmínky k omezení styku s ostatními zaměstnanci,“ dodává Hlaváček.

Ke snížení rizika nákazy může přispět přesunutí stolů tak, aby se zachovala bezpečná dvoumetrová vzdálenost mezi zaměstnanci. Na meetingy byste měli chodit i nadále v rouškách a ideálně je přesunout do větších místností, kde budete mít vy i vaši kolegové dostatek prostoru. Řada firem se uchyluje také ke směnovým provozům s cílem omezit kontakt mezi jednotlivými pracovníky.

Pokud je to možné, snažte se v kuchyňce omezit kontakt s nádobím a používejte vždy jen to svoje. Stejně tak v lednici sahejte pouze po svém jídle.

Větrat, nebo používat klimatizaci?

Pokud to vaše kancelář dovolí, určitě je vhodné zajistit přístup čerstvého vzduchu a snažit se prostory maximálně větrat. V místnostech se zavřenými okny a s puštěnou klimatizací se přenos infekce výrazně zjednodušuje, jelikož koronavirus se přenáší především vzduchem formou kapének.

Jak zajistit bezpečný kontakt s vašimi kolegy?

Kontakt mezi jednotlivými spolupracovníky mohou významně usnadnit komunikační aplikace jako Slack, Zoom nebo Whereby, jejichž prostřednictvím lze realizovat i videohovory a konference na dálku. V období nouzového stavu se k těmto nástrojům uchýlila řada společností, aby zprostředkovaly alespoň nějaký kontakt mezi svými zaměstnanci a nyní v tom pokračují.

V případě, že se osobnímu styku nevyhnete, vyvarujte se všech přátelských a zdvořilostních gest v podobě podání ruky, objetí či společného prohlížení projektu před jednou obrazovkou počítače. Můžete být však kreativní a vymyslet si s kolegy novou formu pozdravu, která nezahrnuje přímý dotyk.

Co když onemocníte?

V případě, že se u vás projeví příznaky onemocnění covid-19, měli byste o této skutečnosti neprodleně informovat svého zaměstnavatele i kolegy. „Pokud by si pracovník byl jist, že je skutečně nemocný, a i přesto by šel do zaměstnání, mohlo by se v konečném důsledku jednat o trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti,“ říká advokátní koncipientka Mihulková. Pokud tedy máte podezření, kontaktujte hygienickou stanici, která rozhodne o případné karanténě a nutnosti nechat se otestovat.

Pro další užitečné informace můžete navštívit následující odkazy:
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
O koronaviru

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku a přihlaste se k našemu newsletteru, abyste dostávali naše nejnovější články.

Probíraná témata
Bezpečnostní opatření na pracovišti: Jak snížit riziko nákazy?
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa