60 % z platu: Koná váš zamestnávateľ legálne?

Publikované v Práca a peniaze

07. 5. 2020

2 min.

60 % z platu: Koná váš zamestnávateľ legálne?
autor
Roman Samotný

Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského, pracoval ako redaktor v tlačovej agentúre SITA a týždenníku Plus 7 dní, následne pôsobil ako dramaturg a scenárista v TV JOJ. V súčasnosti sa venuje organizovaniu podujatí a marketingu pod vlastnou značkou Queer Slovakia.

Prísne opatrenia počas pandémie siahli mnohým na platy. V polovici marca 2020 vláda SR zatvorila všetky maloobchodné prevádzky (okrem potravín, drogérií, lekární a ďalších výnimiek) a doma ostali tisícky zamestnancov. V zložitej situácii sa tak ocitli obe strany. Firmy boli zo dňa na deň bez produkcie a tržieb. Zneistení tak zostali aj zamestnanci – obávali sa, či vôbec dostanú vyplatenú mzdu. Čoraz častejšie sa začalo hovoriť o „prekážke na strane zamestnávateľa“ a o znížení príjmu na 60 percent z priemernej mzdy. Pozreli sme sa teda bližšie na to, kedy k tomu zamestnávateľ môže pristúpiť a o akú časť je možné krátiť výplatu.

Mínus 40 % mzdy – je to legálne?

Aj keď väčšina pracujúcich sa stretla s prekážkou na strane zamestnávateľa až počas koronakrízy, niektorí s ňou mali skúsenosť aj v minulosti. Zákonník práce sa snaží paragrafom 142 riešiť situáciu, keď firma nevie pokračovať v bežnej činnosti a nedokáže zamestnancom prideľovať prácu podľa uzavretej zmluvy. Zámerom spomínaného zákona je nielen ochrana zamestnancov, ale aj snaha zabrániť prepúšťaniu – spoločnosť môže preklenúť problematické obdobie úpravou miezd. Má to však jasné pravidlá.

Aj keď sa objavia objektívne príčiny, ktoré znemožnia zamestnávateľovi prideľovať prácu, musí uhradiť zamestnancovi jeho priemernú mzdu. Je tu možnosť aj poskytovať náhradu mzdy minimálne vo výške 60 % z priemerného zárobku. To je však možné len vtedy, ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom alebo so zástupcami odborov. Ako uvádza na svojej stránke Integrovaný odborový zväz, v prípade, že dôvodom sú nepriaznivé poveternostné vplyvy, môže ju znížiť až o 50 % jeho priemerného zárobku.

Platí to aj pre karanténu počas koronavírusu?

Obmedzenia spojené s pandémiou patria medzi objektívne príčiny, ktoré rieši spomínaný paragraf. Potvrdil to aj Národný inšpektorát práce: „Ak zamestnávateľ je podnikateľským subjektom, ktorému na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bolo nariadené uzavrieť počas doby trvania mimoriadnej situácie prevádzku (napr. maloobchodná predajňa s nepotravinovým tovarom, bar, kultúrne zariadenie, wellness centrum a pod.), a zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, môže ísť o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce.“

Pred novelou a po nej

Toto obdobie má dôležitý medzník, ktorý má vplyv na možnosti krátenia mzdy, a to novelizáciu Zákonníka práce, ktorá vstúpila do platnosti 4. apríla 2020. Tá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 66/2020 s cieľom pomôcť firmám udržať zamestnanosť a na druhej strane zabezpečiť zamestnancom príjem.

Kým vstúpila do platnosti, platilo to, čo spomíname vyššie. Ak zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu pre rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva, mohol krátiť mzdu až o 40 % len v prípade, že obe strany s tým súhlasili. „Pred novelou tak mohol urobiť len po dohode so zástupcami zamestnancov. V opačnom prípade (bez dohody) zamestnancom patrila mzda na úrovni 100 %,“ vysvetľuje právnik Marián Porvažník zo spoločnosti Vacuumlabs.

Novela Zákonníka práce potvrdila, že zatvorenie prevádzky v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Zmenila však podmienky pri krátení mzdy. Už netreba dohodu a úprava nastala aj pri percentách, o ktoré možno plat znížiť.„Novelou Zákonníka práce bola sadzba stanovená na 80 %, pričom mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Rozdiel je ten, že zamestnávateľ dnes môže mzdu ponížiť na 80 % bez dohody,“ komentuje Porvažník. Tieto zmeny budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ešte aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

Zhrňme si to: Ak vám zamestnávateľ bez obojstrannej dohody znížil výplatu na 60 % z priemernej mzdy a odvolával sa na § 142 Zákonníka práce, konal nelegálne. Do 4. apríla 2020 vám patrila priemerná mzda, pokiaľ ste s úpravou zárobku nesúhlasili. Po 4. apríli vám už zamestnávateľ mohol znížiť mzdu aj bez vášho súhlasu, ale maximálne do výšky 80 % z priemernej výplaty.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy
60 % z platu: Koná váš zamestnávateľ legálne?