Neschopnosť presadiť sa v práci alebo syndróm „people pleasing”

29. 5. 2020

4 min.

Neschopnosť presadiť sa v práci alebo syndróm „people pleasing”
autor
Elsa Andron

Psychologue du travail et psychologue clinicienne

Neschopnosť presadiť sa v práci alebo syndróm “people pleasing” (snaha vyhovieť ľuďom, pozn. prek.) sa vyskytuje v profesionálnom živote často. Pre niektoré osoby nie je jednoduché odmietnuť iných či povedať jasné nie. Dôvody takého správania sú rôzne. Môže ísť napríklad o strach nesúhlasiť s nadriadeným či s kolegom alebo prílišná snaha robiť všetko čo najlepšie. Dobrou správou však je, že na zlepšení asertivity v profesionálnom živote sa dá pracovať a výsledky sa prejavia okrem práce aj v bežnom živote jednotlivca.

Neustála snaha všetkým vyhovieť

V psychológii poznáme pojem asertivita, ktorý vyplýva priamo z toho, čo si človek myslí sám o sebe (sebavedomie) a ako dôveruje svojim schopnostiam (sebadôvera). Pre ľudí s nízkym sebavedomím a so slabou sebadôverou je veľmi ťažké presadiť sa medzi ostatnými. Naše negatívne skúsenosti a výchova, ktorú sme dostali, majú významný vplyv na budovanie týchto pojmov. Problémy s asertivitou môžu takisto vyplývať z chybného presvedčenia, že povedať nie znamená byť tým zlým, alebo pramení zo strachu z konfliktu či nepochopenia.

Asertivita je schopnosť vyjadriť sa aj negatívne, či už formou nesúhlasu, kritiky, alebo odmietnutia. Je značné, že syndróm people pleasing (snaha vyhovieť ľuďom) súvisí s nízkym sebavedomím. Ľudia, pre ktorých je ťažké presadiť sa, sa chcú za každú cenu páčiť ostatným. Pre nich je takmer nemožné konať proti vôli iného človeka, aj keby to malo byť na úkor ich potrieb. Títo ľudia, tzv. people pleaseri, majú problém prijať, že sa nebudú páčiť všetkým alebo že by ich niekto nemal rád. Kritiku prijímajú ťažko a bolestivo. Schopnosť alebo neschopnosť presadiť sa má veľký vplyv na viacero oblastí života. Snaha vyhovieť všetkým, či už v osobnom, alebo v pracovnom živote, však prináša ľuďom s týmto syndrómom mnohé problémy.

Ste people pleaser?

Znaky, že sa syndróm týka aj vás:

 • Máte problém povedať nie.
  Ak aj people pleaser povie nie, je to skôr preto, lebo nedokáže vyhovieť požiadavke druhého človeka, a nie preto, že to skutočne on sám nechce. People pleaser má však tendenciu sa za svoje odmietnutie ospravedlňovať a pociťovať vinu za to, že nemohol žiadosti vyhovieť.
 • Na každú žiadosť automaticky prikývnete.
  Jednou z charakteristických čŕt people pleasingu je potreba kladne reagovať na všetky požiadavky, bez času na premyslenie. V profesionálnom živote títo ľudia prikývnu na každú prosbu, a to aj v prípade, že ide o prácu navyše, zastupovanie kolegu alebo o skrátenie dovolenky.
 • Predvídate potreby druhých.
  Osoby s nízkou dávkou asertivity majú tendenciu predvídať potreby ostatných a ponúkať im vopred svoju pomoc, aby získali uznanie. Robia to pričasto a ponúkajú pomocnú ruku druhým aj vtedy, keď sami s prácou nestíhajú.
 • Máte problém vyjadriť kritiku alebo nesúhlas.
  Vyjadrenie kritiky alebo nesúhlasu je pre nich takmer nemožné. Pre svoje nízke sebavedomie neustále spochybňujú svoje názory. Zriedkakedy jasne vyjadria svoj vlastný postoj a v prípade nezhody sa radšej vôbec nevyjadria. Napriek tomu je situácia, v ktorej sa nachádzajú, pre nich veľmi frustrujúca a trpia ňou.
 • Máte problém prijať kompliment alebo kritiku.
  Ľudia, ktorí sa snažia zapáčiť ostatným, majú problémy s prijímaním komplimentov od druhých a často sa pritom ocitnú v rozpakoch. Pochvalu nevnímajú pozitívne, ale myslia si, že dotyčná osoba ich chcela len potešiť. Kritiku, naopak, považujú za pravdivú a často ju vnímajú veľmi bolestivo. Keď ich úprimne pochválite za jednu z ich schopností, často reagujú popieraním, pokrčením ramien alebo rozpačitým úsmevom a zneistejú pri každej poznámke.

Dôsledky people pleasingu

Problémy s asertivitou majú za následok:

Z krátkodobého hľadiska:

 • Pocit frustrácie a nespravodlivosti. Neschopnosť presadiť sa môže spôsobovať stres, silný pocit frustrácie, pocit využívania a nespravodlivosti.

Z dlhodobého hľadiska:

 • Znižovanie sebadôvery a sebavedomia. Tým, že sa osoba neustále prispôsobuje požiadavkám iných na úkor svojich vlastných potrieb, pochybuje o sebe a znižuje si tým sebavedomie.
  Nízka úroveň asertivity vedie k neustálemu porovnávaniu sa s ostatnými. Osoby s nízkym sebavedomím vždy vnímajú svojho kolegu ako kompetentnejšieho či charizmatickejšieho.
 • Riziko vyhorenia. Ľudia, ktorí majú problémy uplatniť sa vo svojom profesionálnom prostredí, sú vystavení vyššiemu riziku syndrómu vyhorenia. Ak človek jasne nestanoví svoje hranice, nekonečné požiadavky budú pokračovať, a tým bude riziko vyhorenia vyššie.

Znamená people pleasing láskavosť?

To, že niekto prikývne na všetky požiadavky kolegov, neznamená, že je dobrý človek. Rovnako to, že niekto vie povedať nie, neznamená, že je zlý človek. Táto myšlienka je však neprijateľná pre ľudí, ktorí sa snažia za každú cenu zapáčiť. Želajú si, aby mohli byť pre druhých všetkým. Zároveň sú presvedčení, že ak si ich nevážime, je to ich chyba, pretože sklamali alebo nesplnili požiadavku. Preto je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi láskavosťou a zdravým sebavedomím.

Schopnosť presadiť sa neznamená byť dominantným ani násilným. Znamená to, že jednoducho pri spĺňaní požiadaviek a pri vzťahoch s inými nezabúdate ani na seba. Schopnosť presadiť sa v práci umožní druhým lepšie pochopiť vaše hranice a ujasniť si profesionálne vzťahy.

Ak napríklad jasne oznámite kolegom a nadriadeným, že po vašom odchode z kancelárie vás už nebudú môcť zastihnúť, umožní im to vopred naplánovať všetky svoje žiadosti tak, aby vám ich stihli predložiť včas alebo až na nasledujúci deň. Takto sú veci dopredu jasne definované a zabránite tým mnohým nedorozumeniam.

4 návrhy, ako sa presadiť v práci

1. Doprajte si na odpoveď dostatok času

Vyhraďte si na odpoveď potrebný čas. To je dobrý spôsob, ako si natrénovať pevné a jasné odmietnutie. Ak vás napríklad kolegovia zavolajú na stretnutie, nemusíte odpovedať okamžite. Povedzte, že musíte najprv skontrolovať svoj pracovný rozvrh. Umožní vám to získať čas na to, aby ste sa sami seba opýtali, či vám čas schôdzky vyhovuje. Existujú aj iné alternatívy, napríklad požiadať o iný dátum stretnutia, ktorý by vám vyhovoval lepšie. Postupne si takto zvyknete neakceptovať všetky požiadavky svojich kolegov.

2. Začnite postupne

Pri trénovaní odmietnutia je lepšie začať s niečím jednoduchším. Skúste na začiatok povedať jasné nie kolegovi, ktorý vás pravidelne žiada o malú pomoc aj vtedy, keď to môže zvládnuť sám.

3. Odmietnite bez vysvetľovania a ospravedlňovania

Ak sa ospravedlňujete alebo vysvetľujete svoje odmietnutie, dotyčná osoba si uvedomuje vašu slabosť. To jej umožní presviedčať vás, kým nakoniec vyhoviete jeho žiadosti. Ak už raz niečo odmietnete, vyhnite sa následne vetám ako: „Ľutujem, ale… Nemohol som, lebo…” a podobne. Držte sa toho, že práve nie ste k dispozícii. Ak je situácia veľmi naliehavá, navrhnite takú alternatívu, ktorá vám bude tiež vyhovovať.

4. Trénujte

Keď sa odrazu začnete presadzovať, ľudia okolo vás nebudú rozumieť, prečo im nedokážete vyhovieť tak ako predtým. Zo začiatku bude možno pre vás ťažšie zotrvať v odmietaní a hneď na všetko neprikývnuť. Z dlhodobého hľadiska sa však naučíte počúvať vlastné potreby a rešpektovať ich. Ak zotrváte, naučíte aj iných, aby ich rešpektovali.

Syndróm people pleasing alebo neschopnosť presadiť sa v práci veľkou mierou vplýva na psychickú pohodu ľudí. Dobrou správou však je, že naučiť sa rešpektovať svoje potreby je možné v každom veku. Vedieť sa presadiť v žiadnom prípade neznamená šliapať po svojom kolegovi či upadnúť do egocentrizmu. Je to vyznačenie svojich hraníc bez násilia či dominancie.

Preložila Martina Milcent

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.