Funkčné, chronologické, alebo chrono-funkčné CV: Ako si vybrať?

15. 7. 2020

4 min.

Funkčné, chronologické, alebo chrono-funkčné CV: Ako si vybrať?
autor
Ingrid Dupichot

Freelance Content Writer

A je to tu! Prišiel čas obávanej chvíle. Stojíte na prahu hľadania práce svojich snov! Prvý krok: písanie (alebo aktualizácia) životopisu, ktorý funguje ako prvý komunikačný nástroj pre HR oddelenie. Ako v CV čo najlepšie odprezentovať vaše vzdelanie a pracovné skúsenosti, keď viete, že náborár venuje každému životopisu len 30 – 60 sekúnd? Informácie musia byť podané čo najjednoznačnejšie, aby životopis okamžite upútal pozornosť HR pracovníka a čo najlepšie prezentoval vaše pracovné skúsenosti. K napísaniu úspešného životopisu vám pomôže niekoľko rôznych podôb CV. Životopis vyberajte na základe svojej osobnosti, kariérnej minulosti a pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Predstavujeme vám 3 typy CV: funkčné, chronologické a chrono-funkčné. Pomôžeme vám vybrať to, ktoré vám uľahčí hľadanie práce.

Chronologické CV

Definícia

Ide o ukážkové CV, ktoré sa nám v mysli vybaví ako prvé. V tomto životopise sú skúsenosti v rámci každej sekcie usporiadané chronologicky: najnovšie informácie sú teda uvedené v hornej časti stránky. Je to logické, HR pracovníkov na prvom mieste zaujímajú vaše najčerstvejšie skúsenosti.

Vlastnosti

Chronologický životopis tradične kategorizuje uvedené informácie do rôznych sekcií (napr. odborná prax, vzdelanie, jazyky, záľuby) od najnovších po najstaršie.

V rámci kategórií sa objavujú aj tieto rubriky:

Pri vymenúvaní pracovných skúsenosti presne uveďte:

 • Dátumy začiatku a konca trvania pracovných zmlúv.
 • Spoločnosť (názov, adresa, veľkosť) a názov pracovného zaradenia.
 • Náplň práce (1 alebo 2 stručnejšie vety).
 • Vyčíslený počet projektov a dosiahnutých výsledkov (vyberte tie, ktoré najviac korešpondujú s vytipovanou pozíciou).

Pri uvádzaní všetkých položiek vzdelania upresnite:

 • Dátumy začiatku a konca štúdia.
 • Názov a obsahová náplň štúdia (odbor, online kurzy atď…).
 • Ak ste držiteľom diplomu alebo osvedčenia, uveďte, či je licencia stále platná.
 • Názvy jednotlivých projektov, na ktorých ste pracovali a ste na ne hrdí, napr. vaša záverečná práca.

Pozor! Ak ste na začiatku vašej kariéry a nemáte veľa skúseností, zmeňte poradie jednotlivých kategórií a na prvé miesto uveďte vzdelanie, ktoré si HR pracovník všimne ako prvé.

Špecifikujte znalosť konkrétnych cudzích jazykov. Pozitívom môže byť aj to, keď ste v nejakom jazyku len začiatočník.

Spomeňte svoje záujmy. Netreba ich vymenovať milión, ale čím konkrétnejší budete, tým lepšie.

Ďalšie tipy

Ak ste sa aj zúčastnili nejakého štúdia alebo kurzu a nedokončili ste ho, poprípade z neho nemáte osvedčenie, neváhajte a spomeňte ho v CV. Predovšetkým, ak ste s týmto faktom vyrovnaní. Koniec štúdia medicíny po prvom roku nemusí byť hneď nevýhodou. Na pohovore vysvetlite, ako ste tento neúspech prekonali či ako ste sa preorientovali. Takto máte príležitosť dokázať svoju vynaliezavosť a vyspelosť.

Pre ktoré pozície je toto CV vhodné?

Je to jediný typ CV, ktorý absolútne zrozumiteľne mapuje životnú dráhu kandidáta. Je to CV pre tých, ktorí nemajú čo skrývať. Obľubujú ho predovšetkým začiatočníci a mladšie ročníky, pretože toto CV poskytuje priestor podrobne opísať nedávne skúsenosti.

CV je ideálne pre:

 • Ľudí, ktorí chcú zdôrazniť svoju lineárnu kariérnu dráhu, kde môžu detailne uviesť informácie o kľúčových pracovných pozíciách, najmä ak sú dlho v jednej firme.
 • CV kladie dôraz na progresívny vývoj kariéry kariérneho začiatočníka, na schopnosť rozvíjať sa a prijímať zodpovednosť.
 • Ak vytipované pracovné miesto nadväzuje na to predchádzajúce.
 • Ak medzi jednotlivými zamestnaniami nie sú výrazné „hluché“ miesta.

Funkčné CV

Definícia

Toto CV sa nazýva aj „tematické“ CV, ktoré skôr do popredia stavia schopnosti kandidáta než chronologický vývoj. „Pracovné skúsenosti“ neuvádza vo forme dátumov, ale na základe schopností jednotlivca. Toto CV umožňuje optimalizovať usporiadanie informácií na CV pre tých, ktorí majú veľa skúseností.

Vlastnosti

Elementy odbornej praxe sú klasifikované na základe oblasti zručností alebo odboru. Cieľ? Zdôrazniť nadobudnuté schopnosti počas profesionálnej kariéry. Pod pojmom schopnosti v tomto prípade rozumieme všetky vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie povinností a úloh v rámci zamestnania.

Oveľa ťažšie, než vytvoriť chronologické CV, je získať jasnú predstavu o tom, čo môžete danej spoločnosti ponúknuť. Zamyslite sa nad svojou kariérou, realizovanými projektami a schopnosťami, ktoré ste v predchádzajúcich zamestnaniach využívali.

V rámci kategórií sa objavujú aj tieto rubriky:

 • Oblasti kompetencií: skúsenosti získané v rámci praxe, štúdia, dobrovoľníctva, jazykové kompetencie. Pokojne ich kategorizujte medzi soft skills a hard skills. Zdôrazniť svoje soft skills a svoju osobnosť môže byť skutočnou devízou.
 • Hlavné pracovné skúsenosti.
 • Vzdelanie.
 • Záujmy.

Pre ktoré pozície je toto CV vhodné?

Vo všeobecnosti sa tento typ flexibilného CV odporúča kandidátom s netradičnou alebo nelineárnou pracovnou dráhou alebo nedostatkom skúseností. Konkrétne pre:

 • Ľudí s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami, častými zmenami zamestnania, profesií a pracovných zaradení. Najmä pre zrelších ľudí a tých, ktorí sú na konci svojej kariéry s bohatými, ale nesúvisiacimi skúsenosťami.
 • Ľudí, ktorí sa venujú kreatívnym povolaniam, podnikaniu a množstvu odlišných projektov.
 • Kandidátov, ktorí sa preorientovali na iný odbor a chcú zdôrazniť zručnosti, ktoré môžu súvisieť s ich záujmami (relevantné napríklad v oblasti nových technológií a profesií súvisiacich s internetovými službami).
 • Ľudí, ktorí sa jednej práci v tej istej firme venovali veľmi dlho (viac ako 15 rokov). Toto CV pomáha prelomiť dojem z nemennosti človeka, ktorý sa, naopak, dokáže rozvíjať a má záujem zdokonaľovať sa.
 • Kandidátov, ktorí chcú zdôrazniť určité aspekty svojej kariéry. Napríklad ak sa do práce vracajú po dlhej prestávke, majú pocit, že vystriedali až veľa firiem, alebo prijali menej dôstojné miesto. Toto CV je cestou k uvedomeniu si vlastných kvalít.

Pozor! Tento typ životopisu sa vo veľkom využíva v USA. Mal by byť teda dostatočne zrozumiteľný v prípade, že sa dostane do rúk netrénovaného európskeho náborára, ktorý by mohol kandidáta upodozrievať, že niečo skrýva.

Chrono-funkčné CV

Definícia

Chrono-funkčné CV je kombináciou prvkov predchádzajúcich dvoch CV. Ide o najkomplexnejší typ životopisu, ktorý zlučuje techniky funkčného a chronologického CV. V skutočnosti má formu chronologického životopisu, pričom kladie dôraz na zručnosti a úspechy pri menovaní každého predchádzajúceho zamestnania.

Vlastnosti

Ide o kombináciu funkčného spracovania zručností a úspechov, ktoré budú pre zamestnávateľa najcennejšie, a chronologického prehľadu profesijnej dráhy kandidáta.

Rôzne podoby chrono-funkčného CV:

 • Schopnosti sú uvedené na prvom mieste a podrobný zoznam predchádzajúcich zamestnaní sa nachádza v druhej časti.
 • CV má podobu chronologického CV, avšak popis každej skúsenosti je rozdelený na dve časti: popis pracovného zaradenia a súvisiace zručnosti.
 • Ostatné sekcie CV sú podobné tým na chronologickom CV.

Pre ktoré pozície je toto CV vhodné?

Tento typ životopisu ponúka priestor pre kreativitu a flexibilitu, pričom neuberá komplexnosti informácií. CV by mohlo byť vhodné pre:

 • Uchádzačov, ktorí často menili zamestnanie, pracovali na dobu určitú alebo majú za sebou solídnu a stabilnú kariéru.
 • Prispôsobenie CV v závislosti od vytipovanej pozície. V súvislosti s novou pozíciou môžete sekciu venovanú schopnostiam a dosiahnutým pracovným výsledkom meniť a ponechať si históriu svojej kariéry.
 • Všetkých, ktorí chcú mať kreatívne a logicky usporiadané CV.

Pozor! Toto CV môže rýchlo nabrať rozmery niekoľkých strán. Pred samotným písaním CV si treba dopriať čas na premýšľanie a vytvoriť si resumé všetkých informácií.

Nech už si vyberiete akékoľvek CV, skúste sa naň pozrieť očami náborára, ktorý v životopise hľadá logickú súvislosť, fakty a jednoduchosť.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy