Funkční, chronologický nebo kombinovaný životopis: který je ten pravý?

15. 7. 2020

5 min.

Funkční, chronologický nebo kombinovaný životopis: který je ten pravý?
autor
Ingrid Dupichot

Freelance Content Writer

Je to tu, nastala ta dlouho obávaná chvíle a vy se vydáváte hledat firmu svých snů. První krok: vytvořit (nebo aktualizovat) životopis! Ten nejvyužívanější způsob komunikace s potenciálními zaměstnavateli. Jak ale co nejlépe zužitkovat všechny ty diplomy a zkušenosti z praxe, když náboráři, jak známo, věnují každému životopisu tak 30 sekund, maximálně minutu? Informace musejí být podány co nejsrozumitelněji, musejí zaujmout zrak čtenáře a musejí co nejlépe popisovat dosavadní pracovní zkušenosti. Nestačí, aby životopis jen hezky vypadal, musí mít i hlavu a patu, a proto je dobré zvolit jeden z několika známých formátů. Životopis může být chronologický, funkční, kombinovaný… Vyberte si ten, co nejlépe odpovídá vaší osobnosti, kariérní dráze a oboru!

Welcome to the Jungle vám přináší podrobný popis trojice životopisů: funkčního, chronologického a kombinovaného. Vy si z nich můžete vybrat ten, který se nejlépe hodí pro vaši situaci.

Chronologický životopis

Definice

Jedná se o klasický styl, který každého napadne jako první. V chronologickém životopise jsou v každém oddíle jednotlivé položky seřazeny chronologicky: od nejaktuálnější po tu nejstarší. Poslední nabyté zkušenosti tedy figurují hned na začátku stránky. Je totiž logické, že právě vaše nejnovější zkušenosti zajímají potenciální zaměstnavatele nejvíc.

Vlastnosti

Chronologický životopis zpravidla obsahuje několik samostatných oddílů (pracovní zkušenosti, vzdělání, jazyky, zájmy), které jsou uspořádány chronologicky sestupně.

Oddíly životopisu jsou rozvrženy následovně:

U každé pracovní zkušenosti uveďte:

 • datum zahájení a ukončení pracovního poměru (nástupu a výpovědi),
 • zaměstnavatele (název firmy, adresa, velikost) a název zastávané pozice,
 • náplň práce (stručně, jednou či dvěma větami),
 • dosažené úspěchy a výsledky v číslech (zvolte informace, které jsou relevantní pro poptávanou pozici). Zájemci o práci obchodního zástupce například uvedou plánované cíle a výsledná čísla.

U každé položky v oddíle vzdělání uveďte:

 • datum zahájení a ukončení studia,
 • název a typ studia (bakalářské, magisterské, doktorské…),
 • získaná osvědčení (diplom, certifikát…), výsledné známky, případně předpokládané datum dokončení,
 • konkrétní projekty, které jste dokončili a na které jste pyšní, například diplomová práce.

Pozor, pokud s prací teprve začínáte a máte málo pracovních zkušeností, přehoďte oddíl praxe a oddíl vzdělávání tak, aby bylo vzdělání to první, co čtenáře uhodí do očí.

Uveďte všechny jazyky, které umíte nebo se učíte. I když ze švédštiny ovládáte zatím jen základy, může i tak zafungovat ve váš prospěch.

Popište své hlavní zájmy. Nemusíte jich uvádět celou hromadu, ale čím budete konkrétnější, tím lépe.

Přidejte něco navíc

Jestliže jste studovali nějaký obor, ale po pár letech jste toho nechali nebo nakonec nezískali diplom, určitě to také zmiňte v životopise. Samozřejmě jen tehdy, pokud se za to nějak nestydíte. Například přiznat se k roku studia medicíny nemůže nikomu uškodit, právě naopak. Během pohovoru pak můžete vysvětlit, co vás tento neúspěch naučil a případně jak vás navedl na novou cestu. Tím ukážete svou vynalézavost a zralost.

Pro koho se hodí?

Je to jediný druh životopisu, který naprosto přesně a srozumitelně kopíruje kariérní rozvoj uchazeče. Je to životopis pro všechny, kdo nemají co skrývat. Populární je zejména mezi nováčky na trhu práce a uchazeči o pozice na začátku kariérního žebříčku, protože krásně popisuje aktuální zkušenosti.

Je ideální:

 • pro popis lineární kariéry, protože v něm můžete podrobně popsat klíčové pracovní pozice, zejména pokud se už delší dobu pohybujete v jednom oboru;
 • pro upozornění na možnosti dalšího postupu začínající kariéry. Tento životopis poukazuje na fakt, že máte potenciál a jste připraveni převzít odpovědnost;
 • pro odpovědi na nabídky práce související s poslední zastávanou pozicí;
 • pro ty, kdo nemají ve svém životopise (téměř) žádná „bílá místa“.

Funkční životopis

Definice

Funkčnímu životopisu se také říká „tematický“. Tento pohled do vaší pracovní historie se zaměřuje spíše na vaše dovednosti a méně na chronologickou časovou posloupnost. Oddíl „pracovních zkušeností“ se nesoustředí tolik na data, jako na osvojené dovednosti uchazeče. Je ideální pro ty, kdo chtějí upozornit na své bohaté zkušenosti prostřednictvím správně strukturovaného životopisu.

Vlastnosti

Pracovní zkušenosti jsou rozděleny podle oborů nebo druhů dovedností. Cíl? Poukázat na dovednosti získané během dosavadní profesní dráhy. Dovednostmi se zde rozumí veškeré znalosti a schopnosti nezbytné k vykonávání povinností a úkolů v rámci zaměstnání.

Tento životopis je na přípravu daleko obtížnější než ten chronologický. Vyžaduje totiž jasnou představu o tom, jak můžete potenciálnímu zaměstnavateli přispět. Důkladně se zamyslete nad svou kariérou, nad svými ambicemi a nad tím, jaké dovednosti jste nabyli v každém z předchozích zaměstnání.

Oddíly životopisu jsou rozvrženy následovně:

 • dovednosti: zde uveďte veškeré dovednosti nabyté během pracovní praxe, vzdělávání, stáží, dobrovolnických prací… a jazykové znalosti. Klidně je můžete rozdělit na měkké a tvrdé. Na měkké dovednosti (soft skills) není radno zapomínat, protože i vaše osobnost může být pro společnost užitečným přínosem;
 • hlavní pracovní zkušenosti;
 • vzdělání;
 • zájmy.

Pro koho se hodí?

Většinou se tento flexibilní životopis hodí pro uchazeče, kteří mají za sebou netypickou kariéru plnou odboček, a pro ty, co už mají dlouholetou praxi. Konkrétně řečeno:

 • pro případy, kdy je seznam pracovních zkušeností příliš dlouhý a našlapaný. Pro ty, co často mění zaměstnavatele nebo zastávali různé pozice v různých oblastech; hlavně pro vedoucí nebo starší pracovníky, kteří mají bohatou kariérní dráhu, jež ale nebyla úplně lineární;
 • také pro osoby, co už pracovaly na celé řadě nejrůznějších projektů, tedy kreativní profese a osoby na volné noze;
 • pro okamžiky, kdy se uchazeč rozhodne přejít do jiného oboru a chce upozornit na své přednosti například na základě zájmů (což platí i pro obor nově vznikajících a informačních technologií);
 • stejně tak se hodí pro všechny, kdo dlouhou dobu vykonávají stejnou funkci v jednom podniku (více než 15 let). Díky němu totiž není vyvolán dojem kariérní stagnace, ale naopak se upozorní na výhody stálé práce;
 • pro uchazeče, kteří chtějí speciálně upozornit na některé konkrétní momenty své kariéry. Například když se vrátíte na trh práce po dlouhé pauze, když máte dojem, že jste měnili zaměstnavatele příliš často, nebo když jste museli přijmout práci pod vaši úroveň – pak s funkčním životopisem upozorníte na své klady, a ne na své zápory.

Varování: Tento typ životopisu sice může být velmi oblíbený na druhé straně Atlantiku, ale musí být naprosto srozumitelný, protože jinak český čtenář, zvyklý na klasičtější formáty, pojme podezření, co před ním asi uchazeč ukrývá.

Kombinovaný životopis

Definice

Kombinovaný životopis je zlatá střední cesta, která využívá to nejlepší z obou předchozích druhů. Stoprocentně se jedná o nejkomplexnější životopis, protože je spojením logiky a funkčnosti. V podstatě se jedná o chronologický životopis, v němž jsou ale zdůrazněny dovednosti a úspěchy dosažené během každého předchozího zaměstnání.

Vlastnosti

Současně se v něm funkčním způsobem dozvíte o dovednostech a schopnostech, které potenciální zaměstnavatel nejvíce ocení, i o tom, jak se v čase odvíjela kariéra uchazeče.

Existuje několik různých formátů:

 • Dovednosti mohou být uvedeny v prvním oddíle. V druhém může být seznam dosavadních pracovních zkušeností.
 • Životopis může mít formát klasického chronologického životopisu s tím, že každá zkušenost je rozdělena na dvě části: popis pracovní pozice a požadované dovednosti.
 • Zbytek životopisu je stejný jako každý jiný chronologický životopis.

Pro koho se hodí?

Tento životopis vám nabídne flexibilitu a kreativitu, aniž byste museli slevit ze svých nároků na preciznost. Jeho výhody:

 • Je ideální pro uchazeče, kteří často měnili zaměstnání nebo často pracovali na dohodu, ale jejichž profesní minulost probíhala bez jakýchkoli přerušení.
 • Je možné jej cíleně přizpůsobit hledané pracovní pozici. Můžete upravit tu část popisující dovednosti/úspěchy podle toho, na jaké místo se hlásíte, a výpis praxe ponechat, jak je.
 • Je skvělým řešením pro každého, kdo chce kreativní, ale současně ucelený životopis.

Pozor, ani se nenadějete a tenhle typ životopisu může být dlouhý i několik stránek. Musíte ho skutečně dobře promyslet a připravit se na jeho sepsání předem.

Ať už si vyberete životopis, jaký chcete, vždycky si ho po sobě přečtěte a zkuste se přitom vcítit do osoby potenciálního zaměstnavatele, který jistě ocení ucelený, fakticky přesný a jednoduchý způsob podání informací.

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden!

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa