Ako úspešne prezentovať svoju študentskú brigádu v CV?

10. 9. 2020

4 min.

Ako úspešne prezentovať svoju študentskú brigádu v CV?
autor

Práca za kasou, obsluha v reštaurácii, zber ovocia, stráženie detí, vedúci v letnom tábore, doučovanie… Počas svojho študentského obdobia budete pravdepodobne pracovať v takom množstve odvetví, ako sa vám už za zvyšok vašej kariéry nepodarí. Tieto pracovné skúsenosti, ktoré nazbierate počas štúdií, sú často krátkodobé zmluvy a nie sú nutne naviazané na vašu profesionálnu dráhu, ktorou by ste sa radi vydali. Napriek tomu reflektujú vašu osobnosť a schopnosti. Odhadom má tretina študentov počas štúdia brigádu. Keď však ide o vaše CV, vyvstáva mnoho otázok: mali by ste spomínať skúsenosti, ktoré nesedia s náplňou práce vašej stáže či práce na plný úväzok, o ktorú sa hlásite? Ako pretvoriť tieto „odlišné skúsenosti“ na vhodné položky do životopisu? Ponúkame vám niekoľko rád ako na to.

Nepohŕdajte študentskými brigádami

Brigády predstavujú náš prvý kontakt s pracovnou džungľou. Veľmi skoro sa pomocou nich naučíte, ako pracovať s hierarchiou, dochvíľnosťou, ako reagovať na podnety, ako si poradiť s faktúrami, hodnotou práce, so zmluvami a podobne. Tieto práce vám umožňujú objavovať a učiť sa orientovať vo svete práce. Rozvoj tejto orientácie vám následne bude pomáhať v pracovnom živote. Schopnosti, ktoré vďaka brigáde získate, budú jednými z prvých položiek vo vašom CV. Jacob Leos Urbel viedol na Stanfordovej univerzite výskum o letných brigádach. Tento druh práce podľa neho „podporuje rozvoj nekognitívnych schopností, akými sú napríklad dobrý time management, vytrvalosť a sebavedomie.“

Vďaka študentským brigádam si môžete rozvíjať niekoľko schopností:

  • Prispôsobivosť – napríklad voči novému prostrediu, novému tímu, neznámemu produktu alebo novému odvetviu či novej aktivite.
  • Schopnosť rýchlo reagovať – povaha väčšiny týchto brigád je krátkodobá, je preto potrebné rýchlo reagovať.
  • Samostatnosť – aj keď máte manažéra, očakáva sa od vás, že budete efektívni a proaktívni.
  • Otvorená myseľ – ste pripravení objavovať nové spôsoby práce, nové odvetvia a podobne. Vaši budúci kolegovia možno vôbec nemali šancu nadobudnúť skúsenosti ako vy!
  • Multitasking – ten získavame pomocou práce s pestrou škálou rôznych situácií.
  • Zvládanie stresu – naučiť sa dá napríklad zo skúseností s obedným návalom v reštaurácii, prípadne náhlym prívalom zákazníkov do obchodu.
  • Preberanie zodpovednosti – túto vlastnosť môžeme získať napríklad pomocou dohliadania na bezpečnosť počas príprav nejakej udalosti alebo strážením skupinky detí počas mimoškolskej aktivity.

V očiach zamestnávateľa je práca počas štúdia dôkazom, že ste motivovaní a viete tvrdo pracovať. Quentin Debavelaere, operačný manažér a riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Malt, je o tom skalopevne presvedčený. „Potvrdzuje sa mi, že kandidáti, ktorí za sebou už majú nejakú pracovnú skúsenosť, sú všeobecne šikovnejší, čo – aspoň v rámci startupov – vždy zaujme. Je to dôkazom, že sa človek vie o seba postarať. A ak je ten človek ešte aj systematický, ba dokonca má aj nejaké presvedčenie, o to lepšie.“

Mať za sebou niekoľko rôznych pracovných skúseností je najlepší spôsob, ako rozšíriť svoje možnosti a rozvinúť si prispôsobivosť. Tá je kľúčová pre zaradenie sa na trh práce. Ak sa neskôr výberové konanie zúži na dvoch kandidátov s podobnými skúsenosťami, zamestnávateľ pravdepodobne prihliadne k skúsenostiam navyše ako k rozhodujúcim kritériám.

5 rád, ako vo svojom CV a počas pracovných pohovorov upútať pozornosť na skúsenosti so študentskými brigádami

1. Preberajte a vyberajte

Vo svojom životopise ponechajte len tie zamestnania, ktoré vám umožnili získať schopnosti potrebné pri pracovnej pozícii. Ide o to, čo ste vďaka týmto zamestnaniam získali. To im dá reálnu hodnotu. Napríklad práca čašníka vás naučila, ako hovoriť so zákazníkom, ako zvládať stres a triediť povinnosti podľa priority, ako aj všetky schopnosti, ktoré môžete využiť v iných odvetviach, napríklad v odvetví predaja. Pomôže vám jednoduché cvičenie: vytvorte si tabuľku s dvomi stĺpčekmi. Vľavo napíšte zoznam svojich študentských brigád spolu so všetkými schopnosťami, ktoré ste si z každej odniesli. Vpravo spíšte požadované schopnosti, ktoré obsahuje daný inzerát s ponukou práce. Následne stĺpčeky porovnajte a zistíte tak, ktoré brigády je vhodné v CV ponechať.

2. Ukážte hmatateľné výsledky

Ak vám vaše brigády pomohli dosiahnuť stanovené ciele, využite to čo najviac. Ak vaša činnosť a talent pre obchod zvýšili dopyt po firemnom produkte, spomeňte to. Ďalším príkladom môže byť doučovanie mladšieho žiaka. Spomeňte, že žiak dosiahol požadovaný výsledok, napríklad získal diplom, prípadne sa mu zlepšili známky. Tieto výsledky sú najlepším dôkazom vášho úspechu. Zdôraznite ich preto čo najviac.

3. Nikdy nepodceňujte svoje skúsenosti

Ak ste sa rozhodli spomenúť svoju študentskú brigádu vo svojom CV, znamená to, že je preň prínosom. V závislosti od vášho veku a študentského postavenia je úplne v poriadku, že nemáte viac skúseností, takže sa nemáte za čo hanbiť. Nebuďte príliš skromní a neponižujte svoje skúsenosti. Vyhýbajte sa používaniu negatívnych slov pri popise vašich skúseností, či už v životopise, alebo na pracovnom pohovore. Ak ste pracovali v rodinnej firme, nezľahčujte svoju pozíciu v nej. Je to skúsenosť ako každá iná. V konečnom dôsledku je to viac než nič.

4. Sústreďte sa na prácu, ktorá vyžadovala určité zaučenie

Prvá pomoc, diplom z mládežníckej organizácie… ak niektoré z vašich študentských zamestnaní vyžadovalo zaučenie, určite to spomeňte. Zaučenie je investícia, ktorá vyžaduje obetu a dokazuje vašu motiváciu – je to niečo, čo nezaručuje automatickú odmenu. Príprava na letnú brigádu počas zimných prázdnin napríklad dokazuje skutočnú ochotu venovať sa niečomu, a tým sa nemôže pochváliť úplne každý.

5. Prioritou sú brigády, ktoré ste si udržali najdlhšie

V sekcii „ostatné“ vo vašom CV to bude trošku zívať prázdnotou. Navyše, keď už budete mať za sebou niekoľko brigád, budete musieť túto sekciu skrátiť a ponechať tam len tie najdôležitejšie. Sústreďte sa na tie práce, ktoré ste si udržali najdlhšie, čo znamená, že vaše CV naberie na váhe a zamestnávateľ pochopí, že ste mali možnosť plne prehĺbiť schopnosti, ktoré ste nadobudli.

Teraz máte k dispozícii všetko, aby ste zo svojho zoznamu brigád v životopise vyťažili čo najviac. Ak budete chcieť naďalej pracovať počas svojho štúdia, skúste sa orientovať viac na prácu, v ktorej sa môžete naučiť špecifickú schopnosť užitočnú pri hľadaní ďalšej stáže či zamestnania. Už predsa viete, že tieto skúsenosti môžu váš životopis len obohatiť.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy