Pôsobivé CV? Poradíme vám ako na to

22. 7. 2020

6 min.

Pôsobivé CV? Poradíme vám ako na to

Kým HR pracovníci lustrujú v životopisoch, vy si chcete byť istí, že si vás všimnú už v rámci prvého kola. Chceli by ste vedieť, ako môže kúsok papiera vo formáte A4 zvýšiť vaše šance? K peknému CV vedie množstvo ciest. Formát a vzhľad životopisu sa pravidelne menia, najmä v závislosti od odvetvia, v ktorom pôsobíme.

Okrem tohto grafického cvičenia musí váš životopis splniť svoje poslanie, a tým je presvedčiť náborára, že vy ste presne TÁ osoba, ktorú potrebuje a ktorá prinesie pridanú hodnotu do obsadzovanej pozície. Ide o to, ako čo najobratnejšie vytvoriť také resumé, ktoré je lákavé a reálne odkazuje na vaše schopnosti.

Ako sa v životopise možno čo najlepšie odprezentovať? Ako svoje schopnosti pôsobivo vložiť na papier? Čo zdôrazniť? Aké slová a pojmy používať? Ako často opakovať kľúčové slová?

Identifikujte svoje kompetencie, ktoré budete v CV zdôrazňovať

Pred výberom podoby CV je potrebné vybrať si schopnosti, ktoré chcete v životopise zdôrazniť. Ak si chcete byť istí, že vás HR oddelenie neprehliadne, zamerajte sa na techniky a osvedčené postupy tvorby CV.

Zrekapitulujte si všetky doterajšie skúsenosti a identifikujte svoje schopnosti

Okrem histórie doterajšej kariéry je prvým krokom v tvorbe životopisu identifikácia svojich vlastných schopností.

Schopnosti môžete vyberať z rôznych období života, či už boli nadobudnuté na vysokej škole, počas odbornej prípravy, praxe alebo v dôsledku životných okolností. Dopátrate sa k nim kladením si nasledujúcich otázok:

 • Aké mám schopnosti?
 • Aké zručnosti využívam pri opakujúcich sa alebo nových situáciách v súčasnej práci a/alebo aké schopnosti som využíval v predchádzajúcom zamestnaní?
 • Čomu som sa počas kariéry venoval, na akých projektoch som pracoval a na ktoré z nich som hrdý?
 • Aké schopnosti boli nutné na realizáciu týchto projektov?
 • Som technicky zdatný? Aké systémy a softvéry som v poslednej práci využíval?
 • Aké mám odborné skúsenosti, certifikáty a diplomy?

Soft skills vs. hard skills

Keď už máte k dispozícii vyčerpávajúci zoznam svojich schopností, prišiel čas roztriediť ich. Rozdeľte ich do dvoch kategórií: soft skills vs. hard skills. Je medzi nimi rozdiel? Ako ich zhodnotiť vo svojom CV?

Bežne sa hard skills a soft skills odlišujú tým, že soft skills odkazujú na vedomosti, pričom hard skills súvisia s personálnymi vlastnosťami.

Pri výbere tzv. hard skills je nutné sledovať vlastnosti nevyhnutné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Hard skills sú súborom vašich odborných znalostí a zručností, ktoré možno budú v hľadáčiku náborárov pre danú pozíciu. V prípade právnických povolaní pôjde o „vedomosti z pracovného práva“, „zmluvné a administratívne riadenie”, „riešenie sporov” atď.

V neformálnejšom duchu sa nesú soft skills, inak nazývané aj jemné, interpersonálne zručnosti, ktoré sú u náborárov tiež veľmi obľúbené a často vás pozvú na pracovné stretnutie, aby si ich overili v praxi. Náborár ich ale pri čítaní vášho CV a motivačného listu dokáže odhadnúť. Je možné ich odvodiť na základe projektov a aktivít, ktorým sa uchádzač venuje: preukážu, či má človek obchodného ducha, je kreatívny či komunikatívny.

Zamerajte sa na schopnosti, ktoré súvisia s vybranou pozíciou

Aké sú hlavné požadované schopnosti v pracovnej ponuke? Aké slová sa najčastejšie opakujú v ponukách, ktoré sa vám najviac páčia? Kľúčové slová z inzerátu je vhodné zaradiť aj do svojho CV.

Pozrite sa na ponuky, ktoré vás oslovili najviac, a porovnajte svoje zručnosti s očakávaniami uvedenými v inzeráte: zdôraznite tie prvky, ktoré máte spoločné!

Viackrát sa preukázalo, že šance na úspech kandidáta rastú, ak sa vyjadruje jazykom náborárov. Preskúmajte pracovné ponuky, identifikujte štyri alebo päť hlavných požadovaných zručností a do svojho CV primiešajte niekoľko kľúčových slov na mieru šitých pre potreby zamestnávateľa. Svoje schopnosti pomenúvajte tými istými výrazmi, aké sa objavujú v pracovnej ponuke. Týmto zvyšujete svoje šance, že sa na HR oddelení budete javiť ako tá správna osoba, ktorú potrebujú.

Hovoriť o svojich schopnostiach z pozície náborára alebo lovca talentov nie je to isté, hoci na prvý pohľad majú tieto dve profesie niečo spoločné: zverejňovanie pracovných ponúk, triedenie životopisov, výber kandidátov, pracovné pohovory. Odlišné pojmy odkazujú na trochu odlišné skutočnosti, ide teda predovšetkým o špecifickú víziu určitej pracovnej pozície, určitého pracovného prostredia. Preto je dôležité vždy sa prispôsobiť očakávaniam HR!

Aké schopnosti by chcel mať v CV každý?

Existujú schopnosti, ktoré náborári vyhľadávajú? Aké schopnosti uprednostňujú?

Samozrejme, že HR pracovníci majú predstavu, aké vlastnosti by mal ideálny kandidát mať. Buďme realisti, kto by nenajal dôveryhodnú, lojálnu, prispôsobivú a komunikatívnu osobu?

Pracovníci ľudských zdrojov najčastejšie hľadajú emocionálnu inteligenciu, schopnosť pracovať a prispôsobiť sa. V CV ich ale nemusíte zdôrazňovať. Podobne ako mnoho ľudských vlastností, aj tieto sa dajú odvodiť na základe vašich skúseností, spracovania CV a kandidatúry všeobecne. Hľa, aká je forma CV dôležitá!

Dobre štruktúrované CV v očiach náborára zaboduje viac, než keby si doň jednoducho napíšete: „Vlastnosti: organizácia“. Zvedavosť sa dá tiež vyčítať zo záľub, vedľajších a iných aktivít. Proaktivita sa môže prejaviť prostredníctvom dynamicky napísaného motivačného listu alebo aktivít v rámci posledného zamestnania či počas štúdia.

Svoje schopnosti zdôrazníte aj správnou štruktúrou CV

Aké máte vlastnosti a odborné znalosti, ktoré korešpondujú s pracovnou pozíciou? V čom ste v porovnaní s ostatnými uchádzačmi iní a lepší?

V závislosti od očakávaní náborárov a požiadaviek v pracovnej ponuke musíte priorizovať a hierarchizovať svoje schopnosti, aby sa na výslnie dostali tie najdôležitejšie. Na základe hlavných kategórií môžete jednotlivé schopnosti aj zoskupiť a vymyslieť pre ne všeobecnejší názov, aby boli ucelené a pôsobivé.

V prvom rade treba klásť dôraz na svoju odbornosť a tá musí byť v súlade s tým, čo hľadá náborár. Neskôr do podrobnejšieho zoznamu skúseností môžete zaradiť vaše sekundárne vlastnosti. Technickým zručnostiam vyčleňte samostatnú kapitolu: ide napríklad o cudzie jazyky, prácu s počítačom a softvérmi.

Vymenovali ste toho veľa? Redukujte! Vymažte tie informácie, ktoré s vytipovanou pracovnou pozíciou nesúvisia. Týmto máme na mysli stáže spred tisíc rokov, vedľajšie aktivity v predchádzajúcom zamestnaní, ktoré by mohli tie najrelevantnejšie informácie dokonca zatieniť.

Vystavte svoje schopnosti na obdiv. Doslova!

Keď už máte zoznam svojich schopností, nastupuje otázka, ako ich do CV spracovať tak, aby ste v očiach HR oddelenia zabodovali.

Nadpismi k ucelenejšiemu CV

Podobne ako čitateľ číta len veľké titulky článkov, aj náborár, ktorý si musí prezrieť desiatky CV, si občas prečíta len informácie napísané hrubým, veľkým, či farebným písmom… Z toho vyplýva, že si treba napísať dobrý úvod!

Veľmi dobrým spôsobom, ako na pohľad zviditeľniť svoje schopnosti, je dať svojmu CV názov. Môže obsahovať názov pozície, o ktorú sa uchádzate, a stručný podtitulok.

Máte 10 sekúnd na to, aby ste manažéra ľudských zdrojov presvedčili. Je to trochu ako veta, ktorou by vás pri predstavovaní personálu chcel náborár „výberovej komisii” predať: „Vidíte, je to finančník s piatimi rokmi praxe v oblasti finančného riadenia v medzinárodných startupoch, hovorí po anglicky a po španielsky. Presne takého človeka hľadáme!“

Ukážte, že sa do tejto firmy hodíte, vyberte si dve alebo tri kľúčové schopnosti, ktoré budú mať pre danú pozíciu strategický význam, odlíšia vás od ostatných a pomôžu spoločnosti splniť jej ciele.

Môžete tiež uviesť počet rokov praxe, typ pracovného prostredia (startup, poradenská spoločnosť, nadnárodná firma), ku ktorému máte blízko, alebo zdôrazniť medzinárodný aspekt svojho profilu, znalosť určitého jazyka. Neváhajte spomenúť všetko, čo je pre hľadanú pozíciu relevantné!

Pozrite si niekoľko príkladov súhrnných a jednoznačných nadpisov zo životopisov:

 • Digital art director: webový dizajn, digitálna a eventová komunikácia.
 • Poradenstvo v oblasti digitálnych stratégií: šesťročné skúsenosti so stratégiami digitálnej komunikácie na medzinárodnej úrovni: diagnostika a tvorba komunikačných kampaní, akvizícia zákazníkov, vytváranie zákazníckej lojality, generovanie návštevnosti webstránok.
 • Právnik venujúci sa oblasti pracovného práva so špecializáciou na kolektívne pracovné právo.

Kľúčové slová (rovnako dôležité ako v digitálnom marketingu)

Mnoho spoločností v súčasnosti používa nástroje na automatickú analýzu CV (ako napr. ATS alebo CV Scanner). Tieto nástroje sa niekedy používajú na predvýber životopisov alebo na porovnávanie profilov uchádzačov podľa vopred vybraných kľúčových slov.

Či už váš životopis číta automatický softvér, alebo človek, vaše zručnosti musia byť jasné už po prvom prečítaní:

 • Vyberte si vhodné kľúčové slová, čiže tie, ktoré sa budú náborári, prípadne softvér, snažiť identifikovať.
 • Buďte presní. „Riadenie projektov“ je príliš všeobecný pojem a každý sa tým do určitej miery zaoberá. Napíšte sem radšej veci, ktoré vás skutočne odlišujú!
 • Pozor na obrázky, piktografické písmo, vsuvky a priestory pred nadpismi, ktoré by mohli pri automatickej detekcii kľúčových slov spôsobiť problém.

Špecifické kategórie

Kategória „Schopnosti“, ktorá sa v CV začínala objavovať pred niekoľkými rokmi, sa stáva čoraz častejšou súčasťou najmä online CV šablón. Je špecifická kategória s názvom „Schopnosti“ naozaj dobrý nápad? Ak áno, ktoré schopnosti je vhodné uviesť?

Je to skvelá príležitosť, ak sem chcete uviesť technické a prenosné zručnosti, ako napríklad znalosť programovacieho jazyka, cudzie jazyky alebo práca so špecifickými softvérmi. HR pracovník sa tak o vašich technických schopnostiach dozvie v priebehu pár sekúnd bez toho, aby ich musel v CV prácne hľadať. Akoby sa pozrel do vášho kufríka s nástrojmi!

Pozor na príliš vágne kategórie, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu („projektový manažment“, “komunikácia”). Radšej sem napíšte konkrétne schopnosti (Photoshop, InDesign a podobne).

Systém ukazovateľov sa takisto v súčasnosti teší popularite, najmä v IT profesiách, kde je v móde vyjadriť znalosť programovacieho jazyka prostredníctvom rôznych ukazovateľov alebo na základe ratingu.

Prečo nie? Ide o systém špeciálne prispôsobený pre popis hard skills: angličtina: 4/5, Python: 5/5… to je dobré! Nikto by ale nechcel najať niekoho, kto ohodnotí svoju odolnosť voči stresu alebo komunikačné schopnosti na 2/5!

Aj túto kategóriu ušite pre HR oddelenie na mieru!

Pamätajte: žiadosť o pracovnú pozíciu = personalizované CV!

Myslite na to, že svoje kompetencie treba prispôsobovať pri každej žiadosti. Minimálne zmeňte nadpis a prízvukujte rôzne elementy v CV alebo v motivačnom liste. Možno sa vám to pri hľadaní práce zdá ako strata času, no zvýšite tým svoje šance, že si vás náborári všimnú. Časom, ktorý ste prípravou svojho CV strávili, preukážete aj svoju motiváciu!

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy