Ako si udržať engagement tímu?

20. 7. 2020

4 min.

Ako si udržať engagement tímu?

Ľudia, ľudia, ľudia - to je odpoveď, ktorú dostávame na väčšinu našich HR otázok. Ľudia sú tým najdôležitejším zdrojom rastu biznisu každej spoločnosti. Ako si udržať súčasný tím, aby boli ľudia v zamestnaní dlhodobo spokojní? Je to práve engagement a s ním súvisiacich niekoľko ďalších tém.

Aktuálnu problematiku sme prebrali s HR odborníčkami:

Vypočujte si celý záznam webinára TU.

Home-office či nehome-office?

Na Slovensku i v Čechách sa postupne uvoľňujú opatrenia a život sa vracia do normálu. S tým súvisí i znovuotvorenie kancelárií firiem, ktoré doposiaľ provizórne fungovali vo full-remote mode. Ako však čo najpohodlnejšie uskutočniť návrat do zdieľaných priestorov? K povinnej dochádzke by sa zatiaľ nemalo pristupovať s donucovaním. „Nikoho zatiaľ netlačíme ísť do kancelárií. Doma môžu zostať ľudia so zdravotnými problémami, ľudia v rizikovej skupine alebo ak niekoho takého majú v najbližšom okolí, ako aj tí, ktorí majú stále veľké obavy,“ vysvetľuje postup Sygicu Milová.

Sygic ako spoločnosť nemá v pláne prechádzať do 100% módu práce na diaľku, stále sa chce schádzať hlavne prezenčne. Do kancelárií sa vracajú od prvého júna, čo bolo vopred oznámené najvyšším vedením na celofiremnej schôdzi. „Leto berieme ako prechodné obdobie, počas ktorého sa okrem iného pozrieme na našu politiku home-office a prípadne ju upravíme,“ pokračuje. Počíta s tým, že pokiaľ všetko pôjde dobre a nedorazí druhá vlna koronavírusu, už opäť od septembra sa budú všetci stretávať v kanceláriách bez ďalších obmedzení.

V Starbucks bola situácia trošku odlišná. Väčšina ľudí pracuje v rôznych kaviarňach, len malá časť na centrále v kanceláriách. Niektorí zamestnanci tak počas vládnych obmedzení nemohli ísť do práce vôbec. „A chýbalo im to. Ľudia v prevádzkarniach majú svoji prácu radi a tešili sa, až sa budú môcť vrátiť,“ hovorí Kolářová. Niektorí svoj čas využívali na pomoc iným, napríklad rozvážali zdarma kávu ľuďom v záchranných zložkách, čo sa stretlo s obojstranným úspechom.

Kaviarne Starbucks teraz po znovuotvorení čaká ešte o niečo prísnejšia hygiena. „Naše štandardy boli i doteraz veľmi vysoké, ale odteraz sú ešte o niečo vylepšené. Vnímame to ako nevyhnutnú podmienku na to, aby sme sa mohli vrátiť do bežnej prevádzky,“ vysvetľuje Kolářová. Podobne ako v Sygic, tak i v Starbucks rešpektujú, že nie každý sa vráti do práce ihneď. „Pracuje u nás mnoho študentov, ktorí napríklad odcestovali za svojimi rodinami. Niektorí môžu mať stále strach, čo chápeme a snažíme sa byť flexibilní. Zmeny sa nám podarilo pokryť tak či tak,“ pokračuje.

Čo karanténa ukázala

Kolářová oceňuje, že počas krízy sa ukázal kladný vzťah ľudí k firme. Napríklad z vlastnej iniciatívy sa v internej facebookovej skupine začali zdieľať vzdelávacie články o káve alebo čaji. Usporadúvali sa okrem iného aj manažérske webináre, ktorých sa zúčastnilo 90 ľudí zo 140. „Bolo vidno, že sa chcú zlepšovať, na webináre bola dobrá spätná väzba,“ hovorí Kolářová.

Sygic si z povinného home-office tiež odnáša niekoľko zaujímavých poznatkov. „Určite sme našu prácu z niekoľkých hľadísk zefektívnili,“ pochvaľuje si Milová. Home-office sa ukázal ako skvelá cesta pre obdobie, keď niekto potrebuje dokončiť individuálny projekt, pretože v kancelárii je mnoho rušivých elementov. Niektoré skupinovejšie úlohy sa zas doťahovali bez osobného stretnutia ťažšie, k čomu prispievajú itak trochu chaotické videokonferencie, kde si účastníci napríklad často skáču do reči. Zamestnanci Sygic podľa Milovej oceňovali flexibilitu, občas s produktivitou ale mali problémy rodičia, pretože home-office s deťmi je predsa len o niečo väčšia výzva.

Angažovanosť je kľúčová

Zapojenie zamestnancov a budovanie firemných hodnôt je v dobe, keď všetci pracujú na diaľku, náročnejšie. Komunikácia zo strany firmy by sa predovšetkým v období krízy nemala podceňovať. V Sygicu si napríklad zamestnanci HR dohadovali individuálne rozhovory, pričom zisťovali, ako sa ľudia na home-office majú. Prebiehali aj uvoľnenejšie aktivity, ako je trebárs ranná káva alebo vydarený turnaj spoločenských hier cez Zoom. V Starbucks sa prostredníctvom videokonferencie dokonca spoločne i naraňajkovali.

Dôležitá je samozrejme i transparentnosť a informovanie o stave spoločnosti. „Uskutočnili sme celofiremný livestream, v ktorom sme predviedli finančné výsledky a ľudia sa mohli na čokoľvek opýtať,“ vysvetľuje Milová. V Starbucks prebiehala komunikácia hlavne s manažérmi jednotlivých pobočiek, ktorí informácie odovzdávali ďalej svojim tímom. Otázky mohol každý posielať aj na špeciálne fórum, ktoré sa založilo v rámci Microsoft Teams.

Kríza bola zároveň vhodnou príležitosťou na interné prieskumy. Výsledky v Starbucks boli veľmi pozitívne (viacej než 80% spokojnosť), ale v niektorých kaviarňach sa prejavili nedostatky. „Ukázalo nám to, kde musíme pridať a kde sme vniečom zaostávali. Každá kaviareň sa niečím čiastočne líši,“ popisuje pozitívny prínos Kolářová. „Spätnú väzbu však zbierame neustále,“ dodáva.

Motivácia vlastnou menou alebo ďakovné kartičky

Často sa stáva, že sa zabúda na pochvalu ľudí za vydarené úlohy či projekty. Pritom ide o dôležitú psychickú podporu, ktorá ľudí motivuje k ďalším výkonom. V Sygic si vytvorili interný „recognition“ tool s názvom Kudos, v rámci ktorého si môžu zamestnanci posielať vlastnú menu Sycoiny. „Je to milé predovšetkým v období, keď nikto poďakovanie nečaká,“ popisuje projekt Milová. Ide o pekné pripomenutie, ktoré posilňuje vzťahy medzi kolegami aich chuť do práce. Menu je potom možné vymeniť za predmety s logom spoločnosti.

V Starbucks majú zavedený podobný, ale trochu odlišný systém, ktorý má názov „Thankyoucards“. Princíp je takmer rovnaký, za vydarený projekt či úlohu sa vyplňujú kartičky, ktoré je možné darovať. „Nováčikovia vo firme sa na to spočiatku pozerajú skepticky, ale len čo sami dostanú prvú, pochopia, o čom to celé je. Je pekné, keď si niekto dá prácu s vyplnením kartičky a pošle vám ju,“ vysvetľuje Kolářová. Každý zamestnanec má niekde schovaný svoj štôs kartičiek, ktoré mu pripomínajú pekné momenty z práce.

Čo si z webinára odniesť

Je dobré sa pomaly začať vracať do kancelárií, pretože osobný kontakt nič nenahradí. Voči zamestnancom však zatiaľ zvoľte miernejší prístup a nenúťte ich, pokiaľ sa stále necítia úplne bezpečne.

Karanténa nám ukázala veľa vecí, skúste sa z celého home-officového experimentu poučiť. Zanalyzujte si produktivitu za posledné 3 mesiace, prístup ľudí alebo to, či by práca na diaľku nemohla u vás fungovať vo väčšom.

Motivujte ľudí a nezabúdajte ich chváliť. Skúste vymyslieť jednoduchý interný systém odmien, ktoré môžu potešiť za dobre vykonanú prácu. Zbierajte spätnú väzbu, ale poskytujte ju i vy.

Preberané témy