Spontaneous Applications
ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

Spontaneous Application

  The job

  Spontaneous Applications

   Who are they?

   ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie, ktoré pomocou klaunského umenia prináša radosť a smiech do nemocníc. Profesionálni zdravotní klauni prostredníctvom humoru podporujú psychickú pohodu detských pacientov, ale aj dospelých a seniorov a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. V združení, ktoré je na Slovensku od roku 2004, momentálne pôsobí viac ako 60 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení na Slovensku. Za 15 rokov existencie združenia zrealizovali dokopy vyše 20 000 klauniád. Všetci zdravotní klauni musia prejsť náročným výberovým procesom, na ktorý nadväzuje kontinuálne vzdelávanie v umeleckej, medicínskej a psychologickej oblasti. Prostredníctvom svojich aktivít rozširuje združenie osvetu o pozitívnych účinkoch humoru v starostlivosti o pacientov.

   Klaunské aktivity z kancelárie podporuje tím fundraisingu-PR-marketingu, umelecký tím a finančno-administratívny tím. Náplňou ich práce je získavanie financií pre aktivity združenia. Marketingové a PR aktivity sú cielené hlavne na podporu značky a povedomia o nej, starostlivosť o darcov, správa databázy darcov a všetky možné aj nemožné administratívne a finančné náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť.

   ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
   Want to know more about ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.?Company culture, teams, jobs... Let's go for an immersion!
   Visit the profile
   ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

   ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

   Interested in this offer?

   Questions and answers about the offer
   • Add to favorites
   • Share on LinkedIn
   • Share on Facebook
   • Share on Twitter