British American Tobacco

Svitlana Pashková, Research and Analytics

Seznam se se Svitou

Jako globální firma každý den vyprodukují obrovské množství dat, které musí někdo zpracovat. A ten někdo je ona. Není na to samozřejmě sama, pracuje v týmu s dalšími kolegyněmi. Jejím hlavním úkolem je zpracovat data týkající se například obchodu nebo zákazníků do takové podoby, aby s nimi mohla pracovat další oddělení a vybudovat na nich třeba strategii společnosti. Kromě takových reportů a analýz si některá data i přímo zjišťují. V takovém případě koordinuje výzkumný tým a dohlíží na výstupy jejich práce.

Zjistit, jak se chovají spotřebitelé v jiných zemích, je skvělá zkušenost.

Svitlana Pashková

Research and Analytics

Tomáš Král, Field Force Manager

Seznam se s Tomášem

Svou kariéru v BAT odstartoval jako obchodní zástupce a postupně stoupal vzhůru. Nyní má pod sebou tým regionálních obchodních manažerů a obchodní zástupce. Nepracuje jen z kanceláře, ale i z terénu. Když je v kanceláři, vyřizuje hlavně e-maily, chodí na různé meetingy a připravuje si podklady na obchodní schůzky. V terénu poskytuje především podporu a předává zpětnou vazbu kolegům. Také sleduje, jaké jsou reakce trhu na marketingové aktivity. Díky tomu nemůže nikdy říct, že by jeho dny byly stereotypní.

I po 20 letech ve firmě se mám pořád kam posouvat.

Tomáš Král

Field Force Manager

Vít Havlíček, SFF/CRM Operations and Maintenance Executive

Seznam se s Víťou

Do BAT nastoupil v září 2018 jako CRM analytik. Spravoval databáze ambasadorů a zpracovával analýzy prodejů. Po sedmi měsících dostal na starosti komunikaci s agenturou, která spravuje e-shop. Kontroluje, že je na webu vše funkční a od agentury požaduje pravidelné reporty prodejů a databázi zákazníků. K tomu i nadále pracuje s daty o klientech a dohlíží na to, aby je dostávali v dostatečně dobré kvalitě. Zároveň si skvěle procvičuje angličtinu, protože je v týmu jediným Čechem.

Neustále zkouším nové věci a nabyté informace s radostí předávám dál.

Vít Havlíček

SFF/CRM Operations and Maintenance Executive

Sledovat!

Perspektivní budoucnost

Jsou druhou největší tabákovou společností na světě. Mají za sebou bohatou historii a před sebou vzrušující budoucnost, ve které chtějí spotřebitelům dát možnost volby. Proto kromě klasických tabákových výrobků vyrábí i jejich alternativu – zařízení na zahřívání tabáku GLO. Produktové portfolio neustále inovují a přichází s alternativami k tradičním způsobům užívání tabákových výrobků. Působí ve 180 zemích světa a zaměstnávají téměř 60 000 lidí. V České republice začátkem roku 2019 oslavili 25 let existence a mají zde přes 250 zaměstnanců.

Mezinárodní spolupráce

Je mezi nimi i pár cizinců, na pražské pobočce pracují lidé dohromady dvanácti národností. Díky tomu, že jsou globální firmou, mají dveře otevřené do celého světa. Možnost poznat, jak funguje business v jiné zemi, je něco, co aktivně podporují. Ať už se jedná o několikaměsíční stáž nebo trvalé působení. Je to skvělá příležitost, jak získat nové zkušenosti, dozvědět se více o fungování jiného trhu a rozšířit si obzory. Sdílet nabyté zkušenosti napříč zeměmi i kontinenty je příjemnou součástí práce.

Příležitost nejen pro studenty

Pořádají odborná školení, například Leadership akademii, školení agilního principu, vyjednávací dovednosti a jiné. A to nejen u nich, ale i na centrále v Londýně. Příležitost zazářit dávají také talentovaným studentům posledního ročníku studia na vysoké škole. V globálním Graduate programu absolvují šestitýdenní akademii v Anglii a poté v průběhu jednoho roku získávají zkušenosti na různých marketingových a obchodních pozicích. Je to skvělý odrazový můstek pro budoucí manažery.

Zodpovědný marketing

Jsou si vědomi rizik spojených s užíváním tabákových výrobků, proto při propagaci výrobků dodržují tři hlavní zásady, aby každý dospělý spotřebitel mohl učinit informované rozhodnutí. Všechny marketingové aktivity obsahují pravdivá sdělení, jsou přesná a nezavádějící. Tyto aktivity zaměřují pouze na dospělé kuřáky a dbají na to, aby jim nebyli vystavováni mladiství. Je z nich také patrné, že pocházejí od nich a jejich účelem je reklama produktů. V jejich oboru podnikání se bez reklamy neobejdou, a právě proto se k ní snaží přistupovat maximálně zodpovědně. Mají interně nastavená přísnější pravidla, než vyžaduje česká legislativa.

Nahlédni do marketingu světové společnosti!

Teď hned!

Vložit profil na své webové stránky