Rutinu a neosobní prostředí u nás nečekejte, vzkazují stážisti Philip Morris

Apr 15, 2021

5 mins

Rutinu a neosobní prostředí u nás nečekejte, vzkazují stážisti Philip Morris

Rutinu a neosobní prostředí u nás nečekejte, vzkazují stážisti Philip Morris

Studenti hlásící se na stáž hledají možnost, jak uplatnit v praxi to, co se dosud učili jen teoreticky. Často se ale setkávají jen s administrativou a ubíjející rutinou. To však není případ společnosti Philip Morris v Kutné Hoře. Jejich studentský program vkládá do mladých lidí velkou důvěru a ta se jim vrací. Stážisti do firmy přinášejí svěží vítr a nové nápady. Sami pak získávají zkušenosti, které by jinde těžko hledali. O tom, jak vypadá taková stáž, jsme se bavili s Ondřejem Muchou a Lenkou Milaberskou, kteří sami studentským programem prošli a nyní ve firmě působí na plný úvazek.

Proč jste se rozhodli nastoupit na stáž u Philip Morris?

Ondřej: Byl jsem v posledním ročníku navazujícího studia a chtěl jsem se posunout dál. Chtěl jsem si vytvořit know-how. Stát se konkurenceschopným na trhu práce. Propojit si teorii s praxí. A to se osvědčilo.

Lenka: Pocházím z Kutnohorska, takže jsem věděla o tom, že je Philip Morris zaměstnavatel, který poskytuje stáže v takové formě, v jaké mají být. Že umožňuje studentům být součástí reálného projektu, mít odpovědnost a pravomoci. Proto jsem se přihlásila.

Měli jste za sebou nějaké pracovní zkušenosti?

Ondřej: Měl jsem za sebou nějaké brigády, ale věděl jsem, že by bylo dobré najít si práci ve svém oboru. Studoval jsem na Vysoké škole báňské a tam shodou okolností dostali inzerát, v němž hledali studenta do oddělení bezpečnosti práce. Přesně o to jsem se zajímal, a tak jsem se rozhodl do toho jít, ačkoliv to pro mě bylo celkem z ruky. Týden jsem se věnoval psaní diplomové práce a týden jsem strávil v Kutné Hoře.

Lenka: Studovala jsem management a už při bakalářském studiu jsem se začala zaměřovat na lean management, tedy na způsob, jak dělat věci jednodušeji a efektivněji, a přesně takovou práci mi ve Philip Morris nabídli. Už jsem měla zkušenosti s polovičním úvazkem v malé firmě, takže jsem naopak chtěla zkusit druhou stranu: nadnárodní korporát, kde věci fungují úplně jinak.

Byla to pro vás velká změna?

Lenka: Každý ví, co korporát znamená. Že efektivita a pružnost komunikace klesá s tím, jak roste velikost firmy. Ale fascinovalo mě, jak je ta firma komplexní, jak spolu komunikují jednotlivé pobočky a továrny. Je skvělé, jak to všechno funguje dohromady! To je pro mě úplně nové.

Co pro vás bylo ze začátku největší výzvou?

Ondřej: Naučit se firemní hantýrku. Jsme firma zkratek, některé v angličtině, některé v češtině, je to boj (smích). Máme tu GES (General Engineering Services), TT (Technical Training), P&C (People and Culture), ISS (externí dodavatel) a mnoho, mnoho dalšího.

Dají se vaše zkratky vygooglovat?

Ondřej: Bez šance (smích). Musíte si to zažít.

image

Jednoduše lidské prostředí

V čem vidíte výhodu stáže v nadnárodní společnosti?

Lenka: Možnosti, které tak veliká společnost nabízí, jsou opravdu obrovské. Když je člověk šikovný, dostane příležitost růst.

Ondřej: V rámci svého projektu jsem musel komunikovat s ostatními kolegy z poboček po celém světě, což mi pomohlo se zdokonalit v profesní angličtině.

Je dobrá angličtina podmínkou?

Lenka: Angličtina je klíčová, otevírá hodně možností a bez ní to už dnes nejde. Jsme mezinárodní firma, komunikace v angličtině tu probíhá na denní bázi. Myslím si, že pro většinu firem je angličtina standard.

Co vás při nástupu na stáž u Philip Morris nejvíc překvapilo?

Ondřej: Rychlost integrace. Za chvíli jsem byl v obraze a s kolegy jsem trávil i volný čas. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by mi někdo neporadil nebo nepomohl. Bylo to přátelské prostředí plné lidí, od kterých jsem se mohl učit. A hlavně má práce nikdy nebyla monotónní. Pořád se dělo něco zajímavého a nového.

Lenka: V přátelském prostředí je komunikace jednodušší. Všichni si mezi sebou tykáme, i s managementem. Pro mě jako pro stážistku to bylo nepředstavitelné. Když mi můj přímý nadřízený, člen managementu, hned první den řekl: „Ahoj, já jsem Michal.“ Vůbec mi nešlo přes pusu mu tykat (smích). Ale postupně jsem poznala, že je tady prostředí jednoduše lidské. Představa neosobního korporátu, to v Kutné Hoře neplatí.

Otevřená mysl studentů je nedocenitelná

Jak probíhají začátky stážistů ve firmě?

Ondřej: Po nástupu dostanou svého buddyho – kolegu, který má na starosti jejich integraci. Na začátku stážista dostane zadaný projekt, stanoví se očekávání na kvalitu práce, přibližný termín dokončení a pak se pustí do práce. Mě osobně můj buddy nejdříve provedl po všech odděleních a ukázal mi celý areál. Ze začátku jsem měl v hlavě guláš. Říkal jsem si, že pokud by mě někde nechali samotného, tak se z toho bludiště nevymotám, je to velký závod (smích). Ale postupem času jsem se zorientoval. S mým nadřízeným pak nebyl problém se setkat, dát mu update o tom, v jaké fázi se můj projekt nachází.

Na čem jste pracovali?

Ondřej: Měl jsem na starost projekt EHS assessment. Vyhodnocení integrace směrnic a postupů se zaměřením na bezpečnost práce, požární ochranu, ochranu životního prostředí. Mimo to jsem řešil další věci, administrativu samozřejmě taky. Ale nejvíc mě bavilo to, že jsem v praxi využil, co jsem studoval. Třeba jsem sestavoval směrnici pro práci ve výškách. To mělo pro mě velkou přidanou hodnotu.

Lenka: Nastoupila jsem na oddělení Continuous Improvement, tedy neustálé zlepšování. Starala jsem se o systém, do něhož mohl kdokoliv podat návrh na zlepšení. Vzhledem k tomu, že jsem nastoupila do procesu, který jsem předtím neznala, napadala mě spousta věcí, které by se daly posunout. Viděla jsem třeba administrativu navíc, která nepřinášela žádnou přidanou hodnotu, nebo to, že někde chyběly kontrolní mechanismy. Samozřejmě, když chcete něco zjednodušit a ubrat lidem práci, je to přijímáno všeobecně pozitivně (smích).

Jaký má stáž přínos pro studenty, už nám je jasné. V čem ale vidíte přínos studentů pro firmu?

Ondřej: Je to výhodné oboustranně. Stáž je pro studenta ideální startovací pozice. Může zjistit, co takový korporát obnáší, jak firma funguje, poznat nové lidi, prostředí… A firma naopak pozná toho člověka a zjistí, jestli profilově sedí a je možnost s ním do budoucna počítat.

Lenka: Ještě doplním, že studenti jsou v době svého nástupu firmou nedotčeni, a proto je pro ně jednodušší se na věci podívat z jiného úhlu pohledu než pro ty, kteří tam pracují. Mají pořád otevřenou mysl a to je nedocenitelné. To byl často můj případ. Byla jsem často využívaná jako někdo, kdo o dané oblasti nic neví, a proto je pro něj jednodušší přicházet s novými návrhy na zlepšení a na cokoliv, co firmě může pomoct posunout se dál.

Občas je to výzva

Takže jsou návrhy stážistů brány seniornějšími kolegy vážně?

Lenka: Záleží na přístupu studenta. Je důležité mít pokoru k lidem, kteří ve firmě už nějakou dobu pracují. Ze začátku poslouchat, učit se, pochopit, jak firma funguje, a až následně přicházet s nápady a řešeními konkrétních problémů. Aspoň já měla tu zkušenost. Byla jsem v pozici, kde jsem něco chtěla někam posunout, a to se mi opravdu dařilo.

Co byste poradili někomu, kdo se na stáž teprve chystá?

Ondra: Pokud bych mohl něco změnit u sebe, začal bych si hledat stáž dřív než v posledním ročníku. Začal bych o rok předtím.

Lenka: Já bych jim vzkázala, ať mají pokoru, ale jsou proaktivní. Když chcete, taková stáž vám dá opravdu mnoho. Není to pro ty, co chtějí jen celé dny sedět v koutě. Nesmí se toho bát, občas je to výzva. Pro mě bylo největší výzvou prezentovat výsledky svého projektu během stáže před celým top managementem. To se studentovi většinou nestává.

Jak jste to zvládla?

Ondra: Lenka to zvládla na výbornou. S absolutním klidem.
Lenka: Mám tu výhodu, že navenek vypadám klidně, i když to uvnitř vypadá úplně jinak (smích).

Studentský program Philip Morris

Stáže ve Philip Morris trvají 3 měsíce až rok a jsou určeny studentům 3., 4. a 5. ročníků vysoké školy. Studenti mají možnost získat zkušenosti ze svého oboru, poznat různá oddělení, ale i fungování ekosystému nadnárodní organizace jako celku a její kariérní možnosti. Každé oddělení nabízí pozice, které mají svá specifika a na něž hledají specifické osobnosti. Pro každého je pak nastaven individuální program podle jeho časových možností.

Po nástupu do Philip Morris dostane každý stážista k ruce tzv. buddyho. Kolegu, který mu pomůže s integrací, pomáhá mu se zorientovat a je mu ve firmě oporou. Zároveň mu je přidělen supervizor, který ho vede, rozvíjí, zadává mu projekt a průběžně jej vyhodnocuje. Na konci stáže studenti výsledky svých projektů prezentují před členy vedení společnosti.

Zajímá vás více? Navštivte kariérní stránky Philip Morris!