Test čtyřdenního pracovního týdne v Británii: 91 % společností chce pokračovat

01. 3. 2023

6 min.

Test čtyřdenního pracovního týdne v Británii: 91 % společností chce pokračovat

Britská studie nevládní organizace 4 Day Week Global, britské kampaně za čtyřdenní pracovní týden a think-tanku Autonomy prováděla přes 60 společností šestiměsíční zkušební dobou nového systému práce ve čtyřdenním pracovním režimu bez snížení mezd zaměstnanců. A 91 procent z nich pokračuje ve zkráceném režimu. Přechod na tento systém má ale i své výzvy, nejen výhody.

„Je to nový pracovní normál,“ tvrdí sebevědomě Jade Pagnardová v odpovědi na otázku o čtyřdenním pracovním týdnu. Jade, výzkumnice výrobce kosmetiky 5 Squirrels sídlícího v britském městě Hove, je jedna z 2900 zaměstnanců, kteří se studie tohoto nového způsobu práce mezi červnem 2022 a lednem 2023 napříč Spojeným královstvím zúčastnili.

Přihlášené firmy měly možnost v tomto období vyzkoušet snížení množství odpracovaných hodin bez snižování mezd zaměstnanců a produktivity. To vše pod vedením organizátorů studie a pod dohledem skupiny výzkumníků zajímajících se o rostoucí množství důkazů o přínosech čtyřdenního pracovního týdne. Ve 5 Squirrels budou ve čtyřdenním týdnu pokračovat i po skončení studie. Jade, společně s výkonným ředitelem a zakladatelem 5 Squirrels Garym Conroyem, se při popisu této zkušenosti usmívají.

„Mám trochu smíšené pocity – v tom smyslu, že si na to rychle zvyknete,“ vysvětluje Gary. „Týden teď působí strašně dlouze a víkendy strašně krátce,“ dodává se smíchem.

Počáteční nezvyk už pominul, to však nijak nezmenšuje výhody, které z toho Garymu plynou. Jeho životní styl se po zavedení čtyřdenního pracovního týdne v jeho firmě zásadně změnil. Cítíte se mladší, méně unavení. Máte v životě větší pořádek, zvládáte udělat všechny drobnosti, které jste chtěli, zbavit se zbytečností, vytřít podlahu, zkrátka věci, ke kterým jste se dřív nedostali. Získáte víc volného času a brzy vám to přijde přirozené.“

A jeho francouzská kolegyně Jade souhlasí. „Je to, jako byste měli neustále prodloužené víkendy a můžete jezdit domů. V osobním životě toho zvládnete daleko víc. A když jdete v pondělí do práce, máte radost a hned se na to vrhnete.“

„Máte i větší motivaci,“ dodává Gary a vysvětluje, že abyste mohli zavést čtyřdenní pracovní týden bez snížení produktivity, je třeba změnit způsob, jakým se díváte na práci. Hluboké soustředění, méně schůzí, disciplína, snížení reaktivity a vyrušování; to, že máte svůj čas pod kontrolou a pečlivě plánujete, deprioritizace – z toho všeho se musejí stát návyky.“

I když osobní benefity dalšího volného dne jsou jasné, implementaci čtyřdenního pracovního týdne stále brání byrokratické překážky, které musejí společnosti zavádějící tento model překonat. „Byrokracie je zatím pozadu,“ vysvětluje Gary. „Debatuje se také o tom, že když někomu změníte pracovní smlouvu, mohla by se snížit produktivita a společnost pak začne krachovat.“

Aby se tomu vyhnuli, ponechala si společnost 5 Squirrels normální pětidenní pracovní smlouvy. „Každý pátek je dárek zaměstnancům, ale společnost si ponechává právo zavolat někoho v pátek do práce,“ vysvětluje Gary. „Zatím se to nestalo, protože i když jsme byli pozadu s výrobou nějaké objednávky, tak i v tom nejhorším případě se to skvěle zvládlo včas.“

Jade přikyvuje. „Nemohla bych se vrátit k tomu, jak to fungovalo předtím.“

„Návrat k tomu, jak to bylo, si nedokážu ani představit,“ uzavírá Gary. „Bylo by to příliš depresivní.“

Šest měsíců k implementaci nestačí

I když Mark Haslam, výkonný ředitel společnosti Loudmouth media, považuje studii za „velmi dobrou“, tak co se týče „udržení zaměstnanců, náboru, zisků, spokojenosti klientů i týmu – mohlo to být lepší. Bylo to těžké,“ říká. Společnost Loudmouth se rozhodla prodloužit zkušební dobu do června 2023. Do té doby bude mít firma celý rok na to, aby převedla do praxe „kulturní změnu“ potřebnou k tomu, aby své procesy a postupy přizpůsobila zkrácenému harmonogramu. „Máme ze 60 procent hotovo a budeme pokračovat.“

Teď, když britská studie skončila, se společnost Loudmouth rozhodla pokračovat na vlastní pěst. A co se změní od doby, kdy byli součástí studie? Mark věří, že ne příliš. „V našem případě byla pomoc mentorů omezená. Je to novinka a při její implementaci se objevují věci, které se ještě nestaly. Když jsme se na ně obraceli, říkali, že na jisté faktory ještě nenarazili, takže řešení některých problémů bylo čistě na nás.“

Chyby, ke kterým v rámci studie došlo, vedly ke změnám, které teď v Loudmouth zavádějí. „Původně jsme všem nechali plný nárok na dovolenou, což byla katastrofa, protože v podstatě mohli mít tři měsíce dovolené ročně, přestože pracovali jen čtyři dny týdně. To bylo vážně hodně těžké,“ vysvětluje Mark.

Další výzvou bylo sladit práci týmů. „Upřímně, byl bych radši, kdyby můj tým trávil v kanceláři víc času než teď,“ podotýká Mark. „K tomu, co nazýváme našimi praktikami čtyřdenního týdne, potřebujete pravidelnou kontrolu, aby se všechno zvládalo efektivně a včas, potřebujete vědět, kdy je lepší telefonát místo e-mailu a naopak, je třeba stanovovat agendu a určovat priority, ale i odsouvat schůzky, které nejsou nezbytně nutné.“

Nabírání lidí byla také výzva: „Nabírali jsme lidi, kteří se očividně hlásili jen proto, že šlo o práci v režimu čtyřdenního týdne, a záhy si uvědomili, že se na tuhle práci vlastně vůbec nehodí.“

Přesto je Mark přesvědčen, že studie byla přínosná v tom, že vytvořila síť společností, které procházely podobně zásadní proměnou společně. „Zbaví vás to strachu,“ říká. „Pokud potřebujete podporu, jsou lidé, se kterými si můžete promluvit. V množství je síla.“ Mark nepochybuje o tom, že čtyřdenní pracovní týden je pro jeho firmu ten správný směr, a je připraven podělit se o své zkušenosti, aby pomohl ostatním vyhnout se stejným chybám. „Šli jsme do neznáma, měnili jsme způsob, jakým pracujeme, naši kulturu i celkové fungování,“ vysvětluje Mark. „Teď už ale nezavádíme žádné velké změny, jen upravujeme a vylepšujeme to, co se napoprvé nepovedlo. Celé to dolaďujeme.“

Mark je zastáncem čtyřdenního týdne, proto vítá, když se na něj lidé obracejí a konzultují to s ním. Nakonec říká, že jsou to právě lidé, díky kterým stojí tato změna za to. „Chození do práce by mělo být něco, co umožňuje další věci v životě, kterým byste se jinak nemohli věnovat,“ vysvětluje. „Už nepřijdu o nic v životě svých dětí a nikdo by o to neměl přicházet – všechna ostatní měřítka nejsou tak důležitá.“

Dobré zprávy pro budoucnost práce

Průzkum uskutečněný během britské studie, který 21. února vydala organizace 4 Day Week Global, do velké míry potvrzuje výhody zkrácené, na výsledky orientované práce.
Stejně jako 5 Squirrels a Loudmouth, 91 procent společností zařazených do studie určitě bude pokračovat nebo plánuje pokračovat v čtyřdenním týdnu a další čtyři procenta se kloní spíše k jeho pokračování. Jen čtyři procenta účastníků ho implementovat dále neplánují.

Výzkumníci z vysoké školy Boston College, vedení Julietou Schorrovou, se ptali zaměstnanců před, během a po skončení studie a měřili změny v oblasti „spokojenosti s prací, rovnováhy mezi prací a volným časem, produktivity společností i jednotlivců a dalších“, vysvětluje Alex Soojung-Kim Pang, autor knihy Work Less, Do More (Pracujte méně, udělejte více) a programový ředitel 4 Day Week Global. „Je dobré mít širší a objektivnější pohled na tento trend a jeho dopady.“

Kromě přínosů v oblasti zisků, nabírání zaměstnanců a jejich udržení bylo sledováno i zlepšení zdraví a všeobecné pohody. „Viděli jsme významné zlepšení sledovaného fyzického a mentálního zdraví, zvýšení času stráveného cvičením a celkové spokojenosti s prací a životem. Snížilo se množství stresu, vyhoření a únavy, a poklesly problémy se spánkem.“ Čtyřdenní týden měl pozitivní dopad i na environmentální udržitelnost tím, že snížil čas strávený dojížděním. Jinými slovy, výsledky studie jsou v souladu s tím, co se očekávalo.

A co společnosti, které ve čtyřdenním týdnu nebudou pokračovat? Na otázku ohledně dalších informací o těchto firmách odpověděla Hazel Gaviganová z organizace 4 Day Work Week: „Tři společnosti, které se účastnily britské studie, uvedly, že prozatím čtyřdenní týden pozastavily. Náš tým s nimi spolupracuje, abychom lépe pochopili, na jaké problémy narazily, a pomohli jim identifikovat možná řešení.“ Dotazy ohledně dalších detailů včetně žádosti o kontakt na tyto společnosti zůstaly bez odpovědi.

„Není to magické řešení“

Výzkumnice londýnského Institutu budoucnosti práce Madgalena Soffiová pozitivní výsledky vítá, zároveň ale vyzývá k opatrnosti.

Studie je relevantní v kontextu nedostatku pracovníků a krize duševního zdraví v důsledku pandemie, ale „není to magické řešení, které bude fungovat v každé společnosti a pro každého zaměstnance,“ vysvětluje a dodává: „Musíme být obzvlášť opatrní, aby se z toho nestalo opatření zaměřené na vysoce kvalifikované, nadstandardně placené pozice, a tím to nevedlo k další polarizaci a nerovnostem.“

Fakt, že společnosti, které se výzkumu účastnily, se přihlásily dobrovolně, je jedním z indikátorů, že i když jsou tyto výsledky cenné, neměli bychom očekávat, že budou fungovat univerzálně pro všechny firmy. Dalším faktorem je malá velikost většiny zapojených společností (66 procent z nich má 25 nebo méně zaměstnanců). „Musíme výsledky interpretovat opatrně a s ohledem na to, jaký mají dopad na všechny aspekty ‚dobré práce‘ pro jednotlivé demografické skupiny,“ vysvětluje Soffia.

Třeba pro stále rostoucí skupinu zakázkových a platformových pracovníků, stejně jako pro manuální profese, můžou být ve vytváření „dobré práce“ příznivější jiné faktory než pouhé zkrácení pracovní doby – například podpora ze strany kolegů a vedení a ochranné pracovní prostředí. „Musíme být opatrní, aby se z toho nestalo další zintenzivnění práce, které by potenciálně zvyšovalo tlak na část pracovníků s omezenou kontrolou a autonomií v úpravě pracovní doby,“ dodává Soffia.

Podle charty Institutu budoucnosti práce je dobrá práce taková, „která podporuje důstojnost, samostatnost a rovnost; práce, která má férovou mzdu a pracovní podmínky; práce, ve které se lidem dostává odpovídající podpory v rozvíjení jejich talentů a pocitu sounáležitosti.“ Opatření jako čtyřdenní pracovní týden, které za správných podmínek údajně přispívá ke zlepšení rovnováhy mezi prací a volným časem, je zásadní, vysvětluje Soffia. „Ale je to jen jeden aspekt velmi komplexního problému.“

Překlad: Ondřej Zacha
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata