Teorie citových vazeb během pohovoru: Jak díky nim působíme na náboráře?

25. 9. 2023

7 min.

Teorie citových vazeb během pohovoru: Jak díky nim působíme na náboráře?
autor
Natalia Barszcz

Freelance journalist and writer

Jelikož duševní zdraví je čím dál tím častěji skloňované téma, nejspíš už jste slyšeli o teorii citových vazeb. Typy našich citových vazeb definují spoustu věcí kolem nás. Podvědomě ovlivňují naše mezilidské interakce, způsob, jakým zpracováváme a vyjadřujeme emoce, a také naše chování ve většině pracovních i osobních situací.

To všechno nasvědčuje tomu, že typy našich citových vazeb mají nezanedbatelný dopad na to, jak působíme na náboráře u pohovoru. Vydali jsme se prozkoumat, jak se psychologický fenomén citových vazeb projevuje při hledání práce, a vyzpovídali jsme Marielu de la Morovou, koučku v oblasti businessu a vedení, a Elizabeth Grace Saundersovou, expertku zabývající se time managementem a zakladatelku společnosti Real Life E. Ty nabízejí rady a tipy, které nám mají ukázat, jak přistupovat k typu citové vazby, který jsme si osvojili, ale také jak ho můžeme využít ve svůj prospěch při hledání a získání vysněné práce.

Co pro nás doopravdy znamenají citové vazby?

Pojďme se nejprve zaměřit na samotný koncept. Jaké typy existují a jak se projevují v našem životě? „Typ citové vazby představuje vzorec, jakým interagujeme s ostatními,“ vysvětluje Saundersová. „Je to naše vnitřní nastavení, které rozhoduje o citových poutech k ostatním lidem, a to zejména v situacích, kdy jsme emocionálně zranitelní,“ doplňuje de la Morová. „I když na nás působí ve všech možných situacích, nejvíc je pociťujeme u našich nejbližších, tedy ve vztazích k partnerům, přátelům a rodině. Ale není výjimkou, že nás ovlivní i při pracovním pohovoru,“ vysvětluje de la Morová.

Původní teorie citových vazeb (angl. attachment theory) rozpracovaná britským psychoanalytikem Johnem Bowlbym definuje tři hlavní typy citových vazeb, které se u lidí mohou rozvinout: bezpečná, úzkostná a vyhýbavá. V posledních letech byl kromě toho na základě dalšího výzkumu klasifikován i čtvrtý typ citové vazby, tzv. úzkostně-vyhýbavá nebo dezorganizovaná vazba. Jak se od sebe vazby liší a jak se projevují?

 • Bezpečný attachment: Bezpečná neboli jistá citová vazba je jediná, která je považovaná za zdravou. Jedinci s jistou citovou vazbou se cítí bezpečně a pohodlně při interakci s ostatními. „Tito lidé umějí přijmout odmítnutí, jelikož často nemyslí jen sami na sebe. Více než polovina populace (66 %) spadá do této kategorie,“ tvrdí de la Morová.
 • Úzkostný attachment: Jedinci, u kterých se vyvinul tento typ citové vazby, jsou často závislí na ostatních a na vlastních vztazích. Často je tento typ považován za nezdravý.
 • Vyhýbavý attachment: Tato kategorie je také považovaná za nezdravou a obvykle je doprovázena vysokou mírou nezávislosti a odstupem od intimních vztahů. Tato nezávislost ale nepramení z pocitu sebejistoty, ale spíše je to mechanismus užívaný k zabránění závislosti na ostatních.
 • Úzkostně-vyhýbavý / dezorganizovaný attachment: Ti, u kterých se projevuje dezorganizovaná citová vazba, se bojí přemíry intimity, nedůvěřují ostatním a vyhýbají se závazkům. Tento typ vazby je opět považován za nezdravý.

Manifestace citových vazeb při pohovoru

Když teď víme, jak se různé typy citových vazeb projevují, pojďme se pobavit o tom, jak ovlivňují naše chování při náborovém procesu. „Jak moc se bude váš systém citových vazeb projevovat u pracovního pohovoru, závisí na tom, jak zranitelně nebo bojácně se budete cítit,“ vysvětluje de la Morová. Pokud k pohovoru přistupujete s klidem nebo pokud máte dobrý pocit, že práci získáte, vaše citové vazby ani nemusejí přijít na scénu. „Všechno záleží na tom, jak se cítíte,“ zdůrazňuje de la Morová.

Mohou ale nastat situace, i během pracovního pohovoru, které naše citové vazby probudí k životu – dokonce i zdravou, bezpečnou vazbu. „Pokud jste si osvojili bezpečný attachment, nejspíš nebudete mít u pohovoru problém. Jediné, co se vám může stát, je, že nebudete mít vůbec žádný problém mluvit o svých problémech nebo slabostech a pošramotit si svoji image před náboráři,“ vysvětluje Saundersová.

Ale prostředí pracovního pohovoru podle de la Morové nejčastěji aktivuje úzkostné citové vazby. „Lidé s úzkostnou citovou vazbou totiž vyhledávají náklonnost a mají strach z odmítnutí. Na pohovor často dorazí s pocitem, že si musí všechny získat, a to bez ohledu na to, jestli se jim konkrétní pozice líbí,“ říká naše expertka.

Na pohovoru se může projevit i vyhýbavá citová vazba, ačkoli z jiného důvodu. „Často je příčinou pracovní trauma z minulosti, které v nás zaselo semínko skepse a přecitlivělosti vůči varovným signálům, které náboráři vysílají,“ vysvětluje de la Morová. „Pokud například vyhýbavý uchazeč právě opustil náročné a toxické pracovní prostředí, může působit pesimisticky a uzavřeně. Možná sklouzne až ke ghostingu náborářů, pokud se mu příčí pokládat otázky nebo vidí v nové pozici příliš mnoho podobností se špatnou zkušeností z minulosti.“

Saundersová tvrdí, že pro skupinu lidí s úzkostně-vyhýbavou citovou vazbou může pohovor znamenat obrovskou výzvu, která je úplně převálcuje. Takové pocity je můžou ovlivnit natolik, že přijdou na pohovor nepřipraveni, nebo nepřijdou vůbec.

A jakou citovou vazbu máte vy?

Míra vlivu vašeho podvědomí na výkon u pohovoru může být až nečekaně vysoká. Není se ale čeho bát, protože stačí jen pár kroků, které vás na pohovor připraví, naučí pracovat s citovými vazbami a pomůžou vám předvést se v tom nejlepším světle.

Jak ale určit, jaký typ citové vazby ovlivňuje právě vás? De la Morová nabízí tři otázky, na které byste se měli sami sebe zeptat při přípravě na pohovor:

 • Čeho se v pracovním prostředí nejvíc bojíte?
 • Co u vás strach spouští?
 • Jak se s takovým strachem vyrovnáváte?

„Když svoje obavy pojmenujete a všimnete si, co je vyvolává a jak s nimi obvykle naložíte, bude jednodušší definovat svůj typ citové vazby a zvládat ho ve chvílích, kdy by vám mohl zavařit,“ říká de la Morová. Expertka dále ilustruje, jak by mohly vypadat odpovědi pro ty s nezdravými citovými vazbami:

Úzkostná citová vazba:

 • Čeho se nejvíc bojím? Že se dopustím chyby nebo odvedu špatný výkon.
 • Co strach spouští? Kritika od nadřízeného.
 • Jak se s takovým strachem vyrovnávám? Tendence potěšit ostatní, přehnané pracovní nasazení a špatně nastavené hranice.

Vyhýbavá citová vazba:

 • Čeho se nejvíc bojím? Pokárání od šéfa.
 • Co strach spouští? Zkušenosti z předchozích zaměstnání, přehnané přemítání nad chováním ostatních.
 • Jak se s takovým strachem vyrovnávám? Izolace od kolegů a nadřízených a nedostatečná komunikace.

Úzkostně-vyhýbavá citová vazba:

 • Čeho se nejvíc bojím? Že nesplním očekávání a že mě práce zavalí.
 • Co strach spouští? Vnitřní obavy a úzkosti.
 • Jak se s takovým strachem vyrovnávám? Izolace od ostatních, udržování si odstupu od práce nebo neplnění pracovních povinností.

Udělejte ze svého typu citové vazby přednost

Typ citové vazby jsme identifikovali a teď je na čase postavit se svým obavám čelem. Zamyslete se nad způsobem, jakým obavy normálně řešíte a co můžete zlepšit, abyste se během pohovoru cítili v pohodě a co možná nejbezpečněji. Znovu je třeba rozlišit, s jakým typem vazby se potýkáte.

Jste člověk s bezpečnou citovou vazbou? Se sebevědomím a získáním náklonnosti náborářů nejspíš nebudete mít problém. „Dávejte si ale pozor, ať to se sebevědomím nepřeženete a neprozradíte zbytečné podrobnosti o vašem osobním nebo profesním životě,“ říká Saundersová. „I když budete pro náboráře zjevně poklad, pořád chcete udělat dobrý dojem a sdílet osobnější informace, až když na to přijde vhodná doba.“

Pokud se u vás rozvinul úzkostný typ citové vazby, de la Morová doporučuje čelit strachu z odmítnutí a zaměřit se na tendence vyhovět lidem za každou cenu. „Vážně se zamyslete nad pozicí, o kterou se ucházíte. Položte si následující otázky: Opravdu tu práci chci? Proč ji vlastně chci? Co by změnilo můj názor? Nesnažte se náborářům prodat stůj co stůj jen proto, abyste se jim zavděčili,“ komentuje expertka. „Nezapomínejte, že pohovor je oboustranný a je to zkouška pro budoucího zaměstnavatele stejně jako pro vás,“ dodává Saundersová. „Projevení zájmu o novou pozici je v pořádku, ale nemusíte všechno slepě odkývat. Pokud je vám práce souzena, určitě ji dostanete.“

Pokud jste někdo s vyhýbavou citovou vazbou, zkuste nepodlehnout nutkání chovat se k náborářům odměřeně. Budou si pak myslet, že na pozici nahlížíte negativně. „Zkuste si odpovědět na následující otázky: Před čím se snažím chránit? Co je pro mě v novém pracovním prostředí rozhodující? Zkuste si během pohovoru všimnout momentů, ve kterých se ozvou vaše ochranné mechanismy, a vyhodnotit, jestli je zakládáte na skutečných předpokladech, nebo je vyvolalo nějaké trauma z minulosti,“ říká de la Morová. A pokud práci opravdu chcete, musíte to dát náborářům velmi jasně najevo.

Jedinci s úzkostně-vyhýbavou citovou vazbou by řádnou psychickou i fyzickou přípravu před pohovorem za žádnou cenu neměli podceňovat. *„Vyzkoušejte před pohovorem uklidňující cvičení, jako např. hluboké dýchání. Zopakujte si sami pro sebe, že existuje pádný důvod, proč vás náboráři k pohovoru pozvali. Zbytečně se netrapte tím, jestli nabízenou práci získáte. Svoje úsilí raději zaměřte na to, abyste udělali co nejlepší dojem.

První krok je úspěšně za vámi, teď to nevzdávejte

Ujasnili jste si, jaký typ citové vazby máte, připravili jste se podle toho na pohovor a získali svou vysněnou práci. Paráda! Tím ale vaše cesta za sebepoznáním zdaleka nekončí. S vaší citovou vazbou je to běh na dlouhou trať. Musíte s ní pracovat i nadále.

A my vám poradíme jak! Saundersová popisuje situace, kdy zaměstnanci můžou pocítit působení svých citových vazeb v práci, a nabízí tipy, jak s takovými pocity naložit.

Bezpečná citová vazba

Možné problémy: „Jako největší výzva se nabízí vaše sebejisté přesvědčení o tom, že je váš výkon tip top a není důvod jej kritizovat. Takže vás nenapadne říct si o zpětnou vazbu a ani vám nedojde, že by něco mohlo být špatně.“

Tip: Pravidelně požadujte zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že plníte očekávání zaměstnavatele. Můžete tak podle toho přizpůsobit své chování a všichni budou spokojení.“

Úzkostná citová vazba

Možné problémy: „Tak moc vám záleží na tom, aby byli všichni kolem spokojení, že zapomínáte na vlastní práci. Když vám přijde e-mail, odpovídáte okamžitě. Když se máte soustředit na vlastní úkoly, přemýšlíte místo toho nad tím, jestli vás mají kolegové rádi, nebo jsou na vás naštvaní.“

Tip: Dokud vám nikdo vysloveně neřekne, že je něco špatně, pravděpodobně je všechno v pohodě. Pokud vám to i tak vrtá hlavou, řekněte si o feedback napřímo. A když i zpětná vazba mluví ve váš prospěch, věřte jí a nechte to plavat.“

Vyhýbavá citová vazba

Možné problémy: „Místo toho, abyste vyslechli svoje okolí a zjistili, co po vás kolegové chtějí, děláte si, co chcete nebo co si vy sami myslíte, že je nejdůležitější. Takovým chováním frustrujete lidi kolem vás, kteří si pak myslí, že je neposloucháte.“

Tip: „V kanceláři nejste sami. Samozřejmě že všichni uvítají vaše návrhy a preferované postupy. Pokud vás ale kolegové o něco požádají, prostě jim vyhovte. I když tomu možná osobně nepřikládáte takovou váhu.“

Úzkostně-vyhýbavá citová vazba

Možné problémy: „Tak moc vás vaše práce zneklidňuje, že vás pocity úzkosti zaženou do kouta a vy se sesypete.“

Tip: „Pokud na vás takový stav přijde, zkuste ho vyřešit uklidňujícím cvičením, jako je hluboké dýchání, protáhnutí se nebo procházka. Všechny úkoly si sepište a pak je postupně odškrtávejte. V případě potřeby si nastavte krátké patnácti- až pětadvacetiminutové úseky, v nichž se snažte práci dokončit. Pak si na chvíli odpočiňte a pokračujte s dalším úkolem. Časové intervaly vám pomůžou posouvat se kupředu a nenechat se semlít.“

Nebojte se citové vazby prozkoumat

I když jsme se přesvědčili o tom, že naše citové vazby významně pocítíme v našem chování a interakci s ostatními, a to samozřejmě i v pracovním prostředí, nezapomínejte na to, že nedefinují celý náš život. A rozhodně bychom se jich neměli obávat a nechat se jimi řídit.

Vnímejte je jako příležitost k růstu a sebepoznání. Vzhůru do budování zdravějších a produktivnějších vztahů v práci i mimo ni!

Překlad: Eva Mazalová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa