Chcete pracovat z domova? 7 argumentů, které vašeho šéfa zaručeně přesvědčí

17. 9. 2020

5 min.

Chcete pracovat z domova? 7 argumentů, které vašeho šéfa zaručeně přesvědčí
autor
Gabrielle de Loynes

Rédacteur & Photographe

Je docela klidně možné, že jste o částečném home officu snili dávno předtím, než udeřil COVID-19. Chtěli jste se vyhnout stání na jedné noze v přeplněném metru, zpoceným košilím z tramvají, nekonečným kolonám na silnicích? Těch důvodů je mnoho. Pomyslete navíc na ten čas, který jste mohli ušetřit, nebýt neodmyslitelných přestávek na kávu, tlachání s kolegy a vleklých pracovních obědů.


Podle Eurostatu pracují pouze 4 % českých zaměstnanců z domova, ale alespoň 16 % z nich má s nějakou formou práce na dálku zkušenost. Předpokládá se však, že toto číslo se bude zvyšovat. Zejména mileniálové totiž mají daleko větší očekávání, co se týče flexibility práce. Bylo zjištěno, že předpoklady pro home office jsou v každém odvětví jiné – kromě oboru záleží také na vzdělání a kvalifikaci pracovníka, dokonce i na jeho věku. Welcome to the Jungle vám přináší sedm pádných argumentů, které vašeho zaměstnavatele určitě přesvědčí, aby vám práci z domova schválil.

Základní pravidla práce na dálku

Home officem se rozumí práce prováděná mimo prostory pracoviště a home office může být částečný (jen několik dnů v týdnu), nebo úplný. Český zákoník práce se home officem nijak specificky nezabývá. Stanoví pouze, že práci lze kromě na pracovišti vykonávat i na „jiném dohodnutém místě“. Pracovníci si v tomto případě podle zákoníku práce mohou rozvrhnout sami pracovní dobu, konkrétní podmínky by ale vždy měla upravovat pracovní smlouva se zaměstnavatelem. Zákoník práce umožňuje tzv. „pružné rozvržení pracovní doby“, ve kterém je celková doba práce rozdělena na „volitelné“ a „pevné úseky“, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Zaměstnavatel ale není povinen vám pružnou pracovní dobu poskytnout, záleží tedy na domluvě. Zaměstnavatel má ve vztahu k pracovníkům na home officu stejné povinnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako v případě zaměstnanců na pracovišti.

Je pro něj ale daleko náročnější podmínky práce, a tedy i zajištění bezpečnosti na dálku řídit a ovlivnit. To, že někdo pracuje na dálku, neznamená, že bude jeho pracovní doba kratší než obvykle. Ale na druhou stranu to může znamenat, že bude jeho práce daleko efektivnější. Vyzbrojte se neprůstřelnou argumentací a vyrazte do boje se šéfem – nakonec ho určitě přesvědčíte, že je home office dobrý nápad.

1. Proveďte analýzu situace

Nejčastější chybou, kterou zaměstnanci dělají, když žádají v práci o home office, je uvádění nerelevantních argumentů. Ujistěte se proto, že vaše důvody budou opravdu souviset se situací na pracovišti. Rozhodně to neberte jako příležitost naříkat nad hrůzami MHD ani nemusíte popisovat smutné psí oči, které na vás dělá vaše štěně, když ho pětkrát týdně, chudáčka, necháváte doma. Chcete-li, aby bral váš zaměstnavatel žádost o home office vůbec v úvahu, musíte rozumně zdůvodnit, proč právě vy budete z domova pracovat efektivněji.

Pečlivě si žádost připravte

  • Informujte se o zásadách společnosti: Máte spolupracovníky, kteří šli pracovat z domova ještě před koronavirem? Byl to problém? Jak často se žádosti o home office schvalují?
  • Udělejte si seznam úkolů a povinností: Dokážete je plnit i z domova? Budete potřebovat lepší připojení k internetu? Budete potřebovat vzdálený přístup k interním webům nebo databázím? Potřebujete pravidelně komunikovat s kolegy? Pokud home office nebude představovat problém z hlediska organizace ani logistiky, máte možná vyhráno.
  • Posuďte svou vlastní způsobilost: Pracujete dostatečně samostatně a disciplinovaně? Máte k dispozici klidné místo na práci, kde se můžete skutečně soustředit? Jak se s vaší prací z domova vyrovnají další členové domácnosti? Ovlivní to nějak jejich životní prostor?

2. Dokažte, že vám práce z domova zvedne produktivitu

Pokud váš vedoucí stále přemýšlí nad tím, jestli je práce na dálku produktivní, vysvětlete mu, jak home office šetří čas a zvyšuje soustředěnost. Dnes již víme, že práce na dálku má pozitivní dopady na celkovou produktivitu. Jako první prokázala výhody práce z domova studie vedená univerzitou Stanford z roku 2012. Podle závěrů této studie (následně mnohokrát potvrzených) má práce na dálku pozitivní vliv na celkovou spokojenost zaměstnanců, a tím pádem i na jejich produktivitu. Čísla prostě nelžou: Produktivita pracovníků na home officu se během devíti měsíců zvýšila o 13 %. Navíc, když odpadne dojíždění do práce, člověk ušetří hromadu času. Práce na dálku umožňuje i lepší soustředěnost. Podle studie francouzské konzultační firmy Greenworking specializované na inovace řídicích procesů je každý zaměstnanec pracující v open spacu denně 150krát vyrušen, zatímco kdo pracuje na dálku, je vyrušen jen 50krát.

3. Dodržujte pracovní dobu

Možná budete muset vyvracet zakořeněnou představu ostatních, že zaměstnanci na home officu se celý den válejí v pyžamu. Je ale nesmysl se reálně domnívat, že home office rovná se benevolentní pracovní doba. Do nedávno prováděného průzkumu se zapojilo 1000 britských zaměstnanců, které na home office poslal COVID-19, a bylo prokázáno, že 34 % z nich mělo naopak obavy, že budou pracovat déle než obvykle. Zaměstnavatelé, kteří s prací na dálku nemají žádné zkušenosti, mohou mít pocit, že tím svým svěřencům příliš popustí uzdu. Opak je ale pravdou a zaměstnanci na home officu se daleko více snaží udržet si dobrou soustředěnost a zvládat time management. Budete mít větší šanci, že dostanete zelenou od šéfa, když si připravíte strategický plán. Ukažte, že vaše domácí pracovní zázemí nabízí více klidu, dostupnosti i motivace. Zapůsobíte jedině, podaří-li se vám dokázat, že doma můžete pracovat minimálně stejně dobře jako v kanceláři.

4. Zůstaňte na příjmu

Zaměstnavatel home office nikdy neschválí, pokud by to znamenalo jakékoli narušení fungování firmy. Předložte proto konkrétní důkazy o tom, jak plánujete zůstat v kontaktu s pracovištěm prostřednictvím různých technologií – například přes konferenční hovory, interní chaty a firemní aplikace. Než se pustíte do vyjednávání, dobře si promyslete, jaký způsob komunikace se hodí pro tu kterou činnost. Je dobré na to jít takticky: nežádejte o home office na den, kdy probíhá týdenní porada nebo pracovní snídaně.

5. Posilujte motivaci, eliminujte nemocenskou

Jestli šéf váhá, ale vy víte, že jste pro firmu takřka nenahraditelní, můžete nadhodit, že home office je dobrý způsob, jak si vás ve firmě udrží. Více odpočinku znamená více motivace. Podle studie o práci na dálku během koronavirové krize 40 % britských pracovníků mohlo na home officu prospat čas, který dříve trávili na cestě. Dojížděním trávíme až 12 celých dní každý rok, a když tuto dobu eliminujeme, znamená to lepší sladění pracovního a osobního života, a tedy i vyšší loajalitu zaměstnanců. Vysvětlete v práci, že změna vám jen prospěje – opustíte zajeté koleje a najdete ztracenou motivaci. Když budete moci pár dní nerušeně pracovat, vrátíte se do kanceláře spokojenější a kolegy rádi uvidíte.

6. Udělejte si pracovní zázemí

Své žádosti dodáte váhu, pokud budete mít k dispozici vyhrazený pracovní prostor – doma nebo kdekoliv jinde. Jasně řekněte, že můžete efektivně plnit své povinnosti během běžné pracovní doby. Profesionalita především: nesmíte mít z domácí kanceláře výhled na horu špinavého nádobí v kuchyni, stejně tak nesmíte postavit stůl hned vedle lákavé postele ani vás nesmí rušit davy lidí procházející pod balkonem. Nic ale nezamlčujte – popište, jak bude vaše pracoviště i způsob práce reálně vypadat. Čím víc se vaše domácí pracovní stanice bude podobat firemním prostorám, tím bude šéf spokojenější.

7. Navrhněte zkušební provoz

Možná jste si home office všichni vyzkoušeli z první ruky kvůli koronaviru, možná ale ne, a váš zaměstnavatel tak vůbec neví, do čeho jde. Pokud je stále neoblomný a nepřesvědčily ho ani výše popsané pádné argumenty, navrhněte home office na zkoušku. Domluvte se, že budete nějakou dobu pracovat vždy jeden nebo dva dny v týdnu z domova. Až testovací období skončí, vyhodnoťte jeho úspěšnost s nadřízeným. Bude-li váš výkon de facto bezchybný a fungování firmy to nijak neovlivní, pak už šéf musí pochopit, že se jedná o vítězství pro obě strany.

Tak, tímto končí náš výčet přesvědčivých argumentů a vám už stačí jen všechny si je zapamatovat a navrhnout home office v práci. Můžete to udělat dvěma způsoby: Máte-li s vedoucím dobrý vztah a firma má všechny potřebné prostředky k tomu, aby home office fungoval, prostě si zajděte se šéfem promluvit, až k tomu bude vhodná příležitost. Když dostane váš nápad okamžitě zelenou, poproste ještě o písemné potvrzení e-mailem. Jestli ve vaší firmě panují formálnější vztahy, napište vedení stručný e-mail, v němž oficiálně požádáte o home office a uvedete seznam argumentů pro. Čím lépe se připravíte, tím těžší bude vás odmítnout.

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa