Mentoring: Nechte se vést k lepším pracovním úspěchům

17. 5. 2021

6 min.

Mentoring: Nechte se vést k lepším pracovním úspěchům
autor
Jana Bitalová

Autorka a novinářka na volné noze, která své postřehy ze zcela nové životní zkušenosti – z období mateřství – popsala v knížce Mámou s humorem. Píše pro řadu médií i na vlastní blog.

Každý z nás si občas neví rady. Můžeme čerpat z knih i workshopů a také si nechat pomoci mentorem. Ten se pro mentorovaného stává průvodcem k úspěšnému dosažení cíle nebo cílů v určité oblasti. Pojďme se společně podívat na to, co vlastně je mentoring, kdo je mentor a jak vám může pomoci.

Co je mentoring?

Mentoring je placené nebo zdarma poskytované profesionální vedení zkušeným odborníkem. Tedy si představte dvě osoby: na jedné straně mentora, který dané problematice rozumí teoreticky i prakticky, protože se v ní pracovně několik let pohybuje. Na druhé mentorovaného, kterému se říká také mentee. Ten potřebuje pomoci v dosažení určitých cílů. A právě tímto procesem mu má mentor pomoc projít.

Vůbec se nevylučuje nechat se mentorovat a zároveň na někoho působit jako mentor. Jen v jednom případě jste sami tím, kdo je veden a poznává nové odvětví, a ve druhém využíváte své znalosti a praxi k vedení jiných.

Aneta Valdhansová má bohaté zkušenosti z obou těchto pozic, protože si prošla a stále prochází mentorováním, a sama působí také jako mentorka. „Ráda se vzdělávám a rozvíjím, ale cítím, že i já mám možnost své zkušenosti předat dál, pomoci tak někomu vyřešit jeho problém nebo ho posunout v životě, a proto působím i jako mentorka v několika mentoringových programech.“ Konkrétně jde například o komunity, které jsou zaměřené na mentorování pro ženy, a to #Holkyzmarketingu a Femme Palette. Sama mentorování využívá, protože chtěla pochopit, jak fungují procesy v HR, a tak si našla odbornou mentorku, která ji učí této tematice rozumět.

Čemu mentoring napomáhá dle České asociace mentoringu:

 • Přenosu zkušeností, a to jak v jedné firmě, tak mezi několika společnostmi,
 • nižší fluktuaci,
 • snazší aklimatizaci nových členů týmů,
 • efektivnější komunikaci ve firmě,
 • rychlejšímu sdílení know-how,
 • k motivovanějším pracovníkům, kteří rychleji postupují ve své kariéře.

Poslední bod dokazuje i fakt, že 60 % britských lídrů uvedlo, že měli svého mentora, a navíc že se jejich kariéra vyvíjela podle jeho doporučení (Practitioner Consensus Survey, The Institute for Corporate Productivity, 2007). Navíc přes 50 % držitelů Nobelovy ceny ho mělo také.

Kdo je mentor?

Slovo mentor je odvozeno od postavy v Homérově Odyssee, která se měla starat o výchovu syna hlavního hrdiny. V současném smyslu slova mentor není vychovatelem, ale osobou, která využívá svých zkušeností a vědomostí pro vedení méně zkušených jedinců.

Úkolem mentora je poradit mentorovanému s profesním problémem, poskytnout mu zpětnou vazbu k učiněným krokům, podpořit ho a podat mu konstruktivní kritiku, která ho přiměje přemýšlet jinak a vidět věci z různých úhlů, a tak mu umožní posunout se dál. Díky tomu mu také ukáže nový rozměr jeho práce a důsledky jednání, navíc pomůže stanovit cíle i jednotlivé kroky k jejich dosažení.

Mentor může vystupovat v těchto rolích:

 • Poskytovatel zpětné vazby
 • Pozorovatel
 • Konstruktivní kritik
 • Poradce
 • Vzor
 • Kontrolor kvality

Vaše mentorování může mít mnoho podob, přesněji řečeno: váš mentor může mít více rolí. Záleží na tom, co od něj očekáváte a v čem potřebujete pomoci. Někomu chybí zpětná vazba, jinému konstruktivní kritika a další se zase potřebuje poučit tím, že bude sledovat někoho zkušenějšího v praxi.

Poskytovatel zpětné vazby

Základem zpětné vazby je otevřené sdělení, co si o dané věci/řešení/problému myslíme. Při mentoringu je tím, kdo ji poskytuje, mentor. Ten tím poskytuje nejen pohled zvenčí, ale také z pozice osoby, která danému tématu hluboce rozumí. Zpětná vazba je zdrojem informací, a to velice cenných. Mentorovaný by proto měl mentorovi naslouchat, přičemž ani na jedné straně nesmí hrát roli emoce.

Pozorovatel

Stává se nestranným pozorovatelem vaší činnosti. Například sleduje to, jak vedete porady se svým týmem, vyřizujete obchodní telefonát a podobně – záleží na vašem zaměření a na tom, pro jakou oblast využíváte služeb mentora.

Konstruktivní kritik

Konstruktivní kritika je zvláštním druhem, který kromě poukázání na problém přináší přidanou hodnotu. Tou je, že ke každému kritickému bodu kritizující navrhne, jak postupovat, aby došlo ke zlepšení situace. A právě k tomuto účelu je dobrý mentor ideálním partnerem. Poukáže na to, co by bylo dobré změnit, a díky svým zkušenostem a znalostem navrhne, jak by se mělo postupovat dále a co by se mělo změnit.

Poradce

Mentor v roli poradce obvykle kombinuje několik činností, jako je například poskytování zpětné vazby a konstruktivní kritiky. Jeho úkolem je pomoci s rozhodováním a směrem, kterým se má mentorovaný dát. Ale pozor, nikdy za něj nerozhoduje, pouze mu poskytuje rady na základě svých zkušeností.

Vzor

V této pozici se mentor stává vzorem, jak danou práci vykonávat. Méně zkušený mentorovaný se tak od dobrého příkladu učí pozorovnáním i rozborem a pochopením jednotlivých kroků.

Kontrolor kvality

Jeho úkolem je dohled a zajištění toho, aby byla práce odváděna v předem stanovené kvalitě.

Jaké jsou formy mentoringu?

Mentoring rozdělujeme do tří typů:

 • Individuální mentoring – jedinec (mentee) je rozvíjen mentorem, který má více zkušeností a může poskytnout praktické rady i působit jako vzor.
 • Firemní mentoring – zaměstnanci se mentorují vzájemně uvnitř společnosti. A to ať už zkušenější méně zkušené, tak i napříč různými odděleními.
 • Mezifiremní mentoring – společnosti si vzájemně „půjčují“ své odborníky a vkládají je do role mentorů. Mezifiremnímu mentoringu se věnuje například Raiffeisenbank, Coca Cola a Plzeňský Prazdroj.

Jak najít toho správného mentora?

Při mentoringu vzniká obvykle dlouhodobější profesionální vztah založený na osobních nebo online setkáních. Ta by měla mít jasnou strukturu, na což upozorňuje opět Aneta Valdhansová: „Má první zkušenost s mentoringem nebyla úplně pozitivní, bohužel mentor ode mě spíše nasával informace a bylo to jen takové sdílení informací. Neměli jsme stanovený jasný cíl, k němuž bychom směřovali, a proto to lítalo od tématu k tématu, a na závěr jsem si nic pořádného neodnesla a necítila se, že by mě to posunulo.“ A to je samozřejmě zcela špatně. Mentoring není o tom, si s někým jen tak popovídat nad šálkem kávy, musí být hlubokým a odborným pohledem do problematiky, které se má věnovat.

Vzhledem ke svým zkušenostem teď v roli mentorky Aneta o to víc dbá na to, aby s mentee měla nastavený jasný cíl. Protože i když obě strany vědí, že se může v průběhu mentorování trochu měnit, stále je potřeba vědět, kam společné snažení vede, jinak by šlo o bezcílnou cestu, která by neměla valný efekt.

Jak bude mentoring probíhat?

Pojďme se společně podívat na kroky, které se k celému procesu mentorování vážou.

Jak se na mentoring připravit?

Předtím než si najdete mentora, byste si měli stanovit tři cíle, které od něj očekáváte, a každý z nich si pečlivě rozepsat pomocí metody SMART. To vám pomůže při zkonkretizování vlastních priorit i výběru mentora. Mentoringový zprostředkovatel totiž navrhne mentora, se kterým byste se mohli propojit, nicméně je potřeba zjistit, zda je to pro vás ten pravý.

Sednout si musíte po lidské stránce. Antipatie v tomto vztahu nemají prostor, protože by se oběma stranám špatně pracovalo. Není divu. Kdo by chtěl trávit čas s někým, kdo mu osobnostně není sympatický, a ještě si od něj nechat radit, a naopak, že? Také navrženému mentorovi ukážete své cíle (tedy jejich SMART popis) a domluvíte se, zda je právě on schopný vám pomoci v cestě za jejich plněním. Může se tak stát, že vás mentor upozorní na body, u nichž není správné vedení v jeho silách. Potom můžete jeho služby odmítnout a požádat zprostředkovatele o propojení s jiným.

Nemusíte se obávat toho, že by byl váš první soupis cílů neměnný. Během práce s mentorem se může stát, že budou dostávat novou podobu. I to k mentoringu patří.

Co se bude dít v průběhu mentoringu?

Jak bude mentoring probíhat, záleží na jeho formě. Někdy mentor bere svého „žáka“ s sebou do vlastního pracovního procesu, a to například jako doprovod na pracovní schůzky. Ukazuje mu a předává své zkušenosti přímo v praxi, načež s ním situace zpětně rozebírá a vysvětluje mu, jak a proč v dané situaci určitým způsobem postupoval.

Možností jsou ale také pravidelné schůzky založené na dialogu. Mentor řešenou problematiku mentorovanému ukazuje z jiných stránek, dává mu otázky k zamyšlení, nastiňuje možné cesty.

V obou případech by setkání měla mít určitou formu, jako tomu je třeba u další mentee, která se s námi podělila o svou zkušenost: „Teď v průběhu musím sepisovat feedback za každé sezení, zároveň je na každé setkání potřeba se připravit a s mentorem si říct, čemu se budete věnovat, mít kalendář, setkání by měla probíhat cca dva týdny od sebe.“

Kde se na mentoring přihlásit?

Z konkrétních projektů stojí za zmínku například dva programy programy, které zřizuje Britská obchodní komora v České republice: Ment2Grow, nabízející mentoring pro start-upy, a BCC Equilibrium, určený pro ženy na obchodních a vedoucích pozicích. Pro ženy je určena rovněž platforma Femme Palette a mezifiremní mentoring nabízí třeba iniciativa Together 2 Grow.

Stačí zabrouzdat na internetu, kde najdete spoustu různých platforem pro vyhledání mentora. Některé vám ho zprostředkují zdarma, u jiných musíte zaplatit poplatek, který se vám ale v případě, že bude mentoring úspěšný, rozhodně vrátí.

Při volbě si vyhledejte recenze od ostatních mentorovaných, kteří mají s danou platformou / konkrétním mentorem zkušenosti. Poptejte se ve skupinách na Facebooku, hledejte pomocí vyhledávače na internetu nebo se zkuste zeptat ve svém okolí, možná objevíte někoho, kdo má s mentoringem zkušenosti.

Někde také po registraci budete muset vyplnit dotazník, do kterého zadáte kontaktní údaje a popíšete svoji pracovní pozici (případně jste-li na rodičovské dovolené nebo student); dále také jaký mentoringový program chcete zvolit; oblast, v níž máte být mentorováni; důvody, proč hledáte mentora; zda se budete scházet osobně, nebo online; a načasování, kdy může mentoring začít. Po jeho vyhodnocení vám bude doporučen určitý mentor, který by pro vás měl být tím pravým průvodcem.

Ještě než budete kontaktovat zprostředkovatele, přečtěte si všechny podmínky. Zahrnují například zásady pro případné vrácení peněz. Každá organizace je má stanovené jinak, někde například garantují navrácení poplatku v případě, že nebudete spokojeni se dvěma doporučenými mentory, ale jedině po prvních schůzkách, poté již ne.

Mentoring je pro řadu lidí cennou zkušeností i posunutím v pracovním životě. Dává totiž možnost jiného pohledu, sdílení informací a rad, získání zpětné vazby i poznání nových lidí. Navíc s ohledem na svůj cíl není časově a finančně příliš náročný. Důležité je si správně vybrat – propojující platformu i samotného mentora – a pečlivě se připravovat na každé setkání, aby vám mentoring přinesl co nejvíce.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Mentoring: Nechte se vést k lepším pracovním úspěchům