12 důkazů, že máte vysokou situační inteligenci

09. 12. 2022 - aktualizováno 09. 12. 2022

5 min.

12 důkazů, že máte vysokou situační inteligenci
autor
Cristina Fernández

Periodista Freelance

Základem každé dobré kariéry je vědět, jak dělat správná rozhodnutí. Ve skutečnosti jsou ti nejúspěšnější lidé často ti, kteří umí porozumět realitě jako málokdo, příležitost vidí dřív než kdokoli jiný a následně podle toho umí jednat. Tato schopnost má jen málo společného s tím, jestli máte skvělé akademické úspěchy nebo známky.

Svou pravou hodnotu totiž ukážete při pochopení změn, přizpůsobení se jim a tím, že vás změny nevykolejí, ale naopak posílí. Obecně se tomu říká situační nebo kontextová inteligence. Jedná se o něco, co je velmi užitečné, obzvlášť ve stále více nejistém a proměnlivém pracovním prostředí. Vysvětlíme vám, o co se jedná, jaké typy lidí ji mají nejvíce rozvinutou a jak ji i vy můžete dále rozvíjet.

Co je situační nebo kontextová inteligence

Obvykle se míra inteligence spojuje s takzvaným IQ, to se ale zaměřuje převážně na analytické schopnosti člověka, tj. na jeho dovednosti jazykové nebo matematické.

Jak ale vysvětluje americký psycholog a otec teorie mnohonásobných inteligencí Howard Gardner, existují i jiné typy inteligence. Jsou méně spojené s akademickými úspěchy a vzbuzují stále větší zájem v pracovním prostředí. Známým příkladem je emoční inteligence, která vám umožňuje ovládat své emoce, abyste lépe fungovali v pracovním prostředí nebo se mu lépe přizpůsobili. To ale není ta jediná.

Existuje ještě jeden typ inteligence, který se podílí na něčem, čemu říkáme intuice nebo zkušenost, a umožňuje nám úspěšně se přizpůsobit v nejistých nebo neznámých situacích. Jedná se o kontextovou nebo situační inteligenci.

Jedním z prvních, kdo se o takové inteligenci zmínil, byl yaleský profesor a psycholog Robert Sternberg. Ve své triarchické teorii inteligence uvádí, že se skládá ze tří oblastí:

 • analytická část,
 • kreativní část,
 • kontextová nebo praktická část.

Poslední zmíněnou si můžete vyložit jako zkušenost nebo tzv. „street smarts“, což je klíčový prvek úspěšného fungování ve skutečném světě.

Profesor na Harvard Business School Tarun Khanna označuje situační inteligenci za „schopnost pochopit limity vlastních znalostí a přizpůsobit je jinému prostředí“. Khanna používá tento koncept v obchodním světě, aby například vysvětlil, proč to, co funguje na jednom místě, ne vždy funguje jinde. Často se prý snažíme aplikovat stejná řešení bez ohledu na něco, čemu říká kontext. To znamená, že nezohledňování aspektů místní kultury, jiných názorů nebo různých způsobů jednání může nakonec proměnit příležitost v propadák.

Dalším charakteristickým aspektem této inteligence je to, co Kutz nazývá 3D myšlením (3D Thinking), díky kterému mysl zapojuje „retrospektivu, vnímání a předvídavost k řešení daného problému“. To znamená, že ti, kteří oplývají situační nebo kontextovou inteligencí, jsou schopni získat cenné informace o lidech, jejich postojích nebo minulém chování a na místě je využít, aby předpověděli nejlepší způsob, jak v určitém momentu jednat.

Kdy se vám tato inteligence v průběhu vaší kariéry může hodit?

Pro vedení týmu nebo celého podniku

Lepší porozumění skutečnému světu vám umožní dělat lepší rozhodnutí. Proto je tento druh myšlení stále více vyhledáván na vysokých postech a ve vedoucích pozicích. Ne nadarmo další přední profesor Harvardovy univerzity Joseph Nye už v roce 2008 definoval situační inteligenci jako *„intuitivní dovednost, která pomáhá vůdčí osobnosti sladit taktiku s cíli, a vytvářet tak chytré strategie v nových situacích“*.

Podle něj je právě pochopení kontextu zásadní pro efektivní vedení, protože „lídři, kteří disponují kontextovou inteligencí, se dokáží přizpůsobit novým vlnám a svézt se tak na nich k úspěchu“. Cítí příležitost tam, kde nikdo jiný, a méně riskují. Chcete slyšet asi nejpoužívanější příklad? Sázka Jeffa Bezose na online obchod desítky let předtím, než ostatní vůbec tušili, o co se jedná.

Kontextová inteligence na každý den

Nevyužijete ji ale pouze ve vedoucích a podnikatelských pozicích. Tato dovednost vám také může pomoct nasměrovat kariéru k většímu úspěchu nebo příznivějším příležitostem. Kromě přemýšlení o businessu, který se rozroste za hranice, ji můžete aplikovat třeba na nového šéfa, jiný projekt nebo různé změny a výzvy, které do pracovního prostředí přinesla pandemie.

Aby názorně ilustroval užitečnost této inteligence v pracovním prostředí, uvedl Sternberg jeden příklad. Je to příběh zaměstnance, který miloval svou práci, své kolegy i místo, kde žil. Jeho jediným problémem byl jeho šéf. A tak když ho jednou kontaktoval „lovec hlav“, který mu nabídl lepší pozici v nedalekém městě, on nabídku odmítl. Mohl ji přijmout, ale místo toho raději doporučil svého šéfa, který nabídku přijal.

Sternberg tuto situaci uvádí jako příklad brilantního způsobu porozumění a ovládnutí situace, díky kterému mohl zaměstnanec zůstat na dané pozici, kterou měl rád, a zároveň mu umožnil zbavit se jediného aspektu, který se mu nelíbil, tj. jeho šéfa. Samé výhody.

Jak poznat, jestli situační inteligenci ovládáte?

Lidé s kontextovou inteligencí se dají charakterizovat třeba tak, že zvládají nové scénáře lépe než ostatní, protože si všimnou různých drobností reality, které se nedají naučit, vyhodnotí je, aby jim nakonec mohli přizpůsobit svá rozhodnutí. Výsledkem je lepší rozhodování.

Když navážeme na teorii harvardského profesora Taruna Khanna, který žil v různých kulturách a zkoumal je nebo pracoval s lidmi, kteří pocházejí z různých prostředí, to všechno podporuje rozvoj kontextové inteligence. Pokud je to váš případ, možná byste měli vědět, že jste díky tomu mnohem zajímavější pro zaměstnavatele: studie poradenské firmy McKinsey totiž ukazuje, že společnosti, které sázejí na rozmanitost, mají vyšší zisky a jsou inovativnější. Jiná studie (Cloverpop) zase uvádí, že 87 % případů skvělých rozhodnutí pochází právě od inkluzivních týmů.

Abychom mohli lépe identifikovat tento typ inteligence, profesor psychologie Matthew Kutz definoval až 12 typů chování s ní spojených:

 • 1. Mentalita budoucnosti: rádi postupujete a máte velmi jasno v tom, čeho chcete dosáhnout.
 • 2. Schopnost ovlivňovat: pomocí interpersonálních dovedností pozitivně a nenuceně ovlivňujete činy a rozhodnutí druhých.
 • 3. Společenská odpovědnost: vyjadřujete obavy ze sociálních trendů a problémů.
 • 4. Kulturní citlivost: podporujete rozmanitost v různých kontextech.
 • 5. Multikulturní vedení: umíte ovlivnit chování a postoje vrstevníků v etnicky rozmanitém kontextu.
 • 6. Kontextová analýza: víte, jak správně interpretovat měnící se a nestálé prostředí a jak na něj reagovat.
 • 7. Máte rádi změny: máte odvahu klást obtížné otázky a jste aktivní při řešení výzev, vedení, účasti nebo provádění změn.
 • 8. Konstruktivní využívání vlivu: používáte mezilidské dovednosti a svůj osobní vliv ke konstruktivnímu a efektivnímu ovlivňování chování a rozhodnutí druhých.
 • 9. Analýza svých vlastních znalostí: hodnotíte svou vlastní práci a jste si vědomi svých silných a slabých stránek.
 • 10. Kritické myšlení: jste schopni navázat spojení a vztahy mezi různými oblastmi, poli nebo prostředími, tím vás napadnou nové přístupy nebo řešení, které ostatní obvykle neobjeví.
 • 11. Propagujete shodu: ukazujete mezilidské dovednosti a dokážete přesvědčit ostatní, aby se na problém podívali z jiného úhlu pohledu, zvládáte konflikty a vytváříte situace, ve kterých vyhrají všichni.
 • 12. Povědomí o poslání: v prostředích, kde může dojít k určité úrovni hierarchie, rozumíte a jste schopni ukázat, jak individuální výkon ostatních ovlivňuje vnímání vrstevníků, podřízených a manažerů.

Nemáte ji nebo ji nevyužíváte? Naučte se ji rozvíjet!

Podle teorie Taruna Khanna společnosti, které najímají lidi s určitou životní nebo osobní zkušeností s různými kulturami nebo které pracují s lidmi z různých prostředí, podporují rozvoj situační inteligence.

Jak Kutz zdůrazňuje ve své knize Contextual Intelligence, existují tři vzorce, které jsou nezbytné pro pochopení a aplikaci kontextové inteligence a umožní vám posoudit situaci z širší perspektivy:

 • Přijměte komplexnost a obklopte se různými lidmi, to vám pomůže poznat další úhly pohledu a zvýšit vaši kreativitu a perspektivu, kterou nazíráte na svět.
 • Buďte kritičtí ke svým vlastním názorům, uvědomte si, že v mnoha případech jsou vaše názory ovlivněné vašimi vlastními zkušenostmi a přesvědčením, což neznamená, že jsou platnější nebo mají větší šanci na úspěch. Snažte se jít za jejich hranice a vžít se do situace druhých.
 • Rozšiřte si své znalosti o světě. Čtěte, zůstaňte informováni, vnímejte kulturu a sledujte relevantní osobnosti, které mají co říct. A především se snažte, aby všechny tyto zdroje znalostí byly co nejrozmanitější, abyste na věci získali globální pohled.

Říká se, že velcí vizionáři a úspěšní vůdci tento druh inteligence mají. Teď, když víte, o čem to všechno je, stačí ji jen uvést do praxe, abyste dosáhli svých cílů.

Přeložila Hana Tlolková
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa