„Kmotrovství“ aneb jak funguje kariérní rozvoj v technologickém gigantu Unicorn

07. 7. 2020

5 min.

„Kmotrovství“ aneb jak funguje kariérní rozvoj v technologickém gigantu Unicorn

Mít po boku mentora nebo kariérního poradce je pro každého člověka velkým benefitem. Ve většině firem se však takové podpory dostává pouze úzké skupině talentovaných lidí. V Unicornu má svého „průvodce kariérou“ alias kmotra každý! O kmotrech, jejich kompetencích i přidané hodnotě pro spolupracovníka jsme si povídali s HR ředitelem Václavem Žárským.

Václave, představte nám prosím, kdo je kmotr a kolik jich v Unicornu máte.

Kmotr je stručně řečeno mentor, který provází spolupracovníka jeho kariérou a osobním rozvojem. Aktuálně máme téměř 250 kmotrů a jejich počet roste kontinuálně s růstem Unicornu.

Co přesně kmotr dělá?

Kompetence kmotra jsou široké. Jeho práce není pouze o mentoringu, jak by se z první odpovědi mohlo zdát. Kmotr je pro člověka kotva. Je to důvěrník, který je v ideálním případě v kontaktu se spolupracovníkem dlouhodobě a nemění se s každým novým projektem. Jeho posláním je mimo jiné rozpoznat talent a potenciál svých svěřenců. Pomáhá jim definovat vlastní rozvojový plán a dohlíží na jejich další vzdělání i kariérní cestu. Zejména juniorním kolegům nastavuje zrcadlo a pomáhá jim vytyčit cestu na vysněnou pozici. Dodává energii, motivuje a je tady pro člověka často i ve chvílích, kdy potřebuje poradit nebo se svěřit s osobními záležitostmi. Dbá na férovost vzájemného jednání ze strany firmy i spolupracovníka. Hlídá, jestli mají jeho mentees (alias kmotřenci) adekvátní práci i platové ohodnocení, jak probíhá nastavený rozvoj a dává pozor, aby člověk nevyhořel.

V neposlední řadě řeší náročné situace, které se na kariérní cestě mohou objevit. V situacích, kdy spolupracovník něco nezvládá, cítí se demotivovaný nebo má pocit, že není tam, kde by chtěl být, se kmotr ve spolupráci s HR oddělením snaží situaci vyřešit a najít win-win řešení.

Jak kmotry vybíráte?

Do výběru kmotrů se promítá více faktorů. Jedním z “tvrdých” kritérií je loajalita vůči firmě a minimálně dvouleté (ideálně delší) působení v Unicornu. Chceme mít jistotu, že kmotři rozumí naši vizi a poslání a jsou ambasadory firemní kultury – jednoduše u nás pracují rádi. Klíčové je bezesporu technologické nebo obchodní know-how, které může předávat dál – o tom mentoring je.

Má sám kmotr také stále svého mentora nebo někoho, s kým si o kmotrovství může promluvit?

Ano, i kmotři mají kmotry a vychovávají si také své následníky. Pro kmotry pořádáme i pravidelné workshopy, v rámci nichž mohou sdílet své zkušenosti.

image

Kdy a jak začíná spolupráce mezi kmotrem a jeho kmotřencem? Vybírá si kmotřenec kmotra sám nebo je mu přidělen?

Kmotry automaticky přidělujeme všem spolupracovníkům, kteří do Unicornu nastoupí. Spojení předem konzultujeme s jednotkou, do které nováček nastupuje a s kmotrem se často potkává už v průběhu výběrového řízení. Tento způsob párování nám funguje dobře. A pokud se přeci jen stane, že kmotr nemá na kmotřence tolik času, kolik by potřeboval, nebo si jednoduše kmotr a mentee “nesednou”, je možné zvážit přidělení jiného kmotra.

Kolik má kmotr na starosti kmotřenců?

Je to velmi individuální. Máme kmotry, kteří mají jednoho nebo dva kmotřence, ale i ty, kteří jich mají dvacet. Vše se odvíjí od toho, v jaké fázi kariéry se kmotřenec nachází i kolik potřebuje s kmotrem strávit času a samozřejmě od toho, jakou kapacitu má samotný kmotr. Počty pravidelně revidujeme a s kmotry komunikujeme, abychom měli jistotu, že se svým svěřencům dokážou adekvátně věnovat.

Jak vypadá ideální kmotr a ideální kmotřenec?

Ideální kmotr má technologické i business know-how, nadšení pro rozvoj lidí a jasno v tom, kam chce své kmotřence dostat v jejich individuální kariéře. Je přirozenou autoritou, umí se rozhodovat, má nadhled i smysl pro humor. Od kmotřenců očekáváme chuť rozvíjet se, schopnost sebereflexe, důslednost, pokoru a samozřejmě zdravé ambice.

Jak spolupráce mezi nimi funguje?

Každý kmotřenec očekává a potřebuje jinou míru vedení. Vztah je založený na partnerství a očekává se, že kmotřenec nebude jen sedět a čekat, ale bude se na svém rozvoji aktivně podílet. Spolupráce mezi nimi začíná hned v rámci onboardingu, kdy kmotřenec do Unicornu nastoupí (ideálně seznámení se v den nástupu, nebo dokonce již u podpisu smlouvy). V té době je kmotrovým hlavním úkolem zajistit hladké začlenění kmotřence do týmu i do chodu společnosti. Na začátku si nastaví formu spolupráce i četnost a plán komunikace. To se odvíjí podle toho, zda je dotyčný čerstvý absolvent, nebo už má za sebou nějakou pracovní zkušenost. Role kmotra je důležitá zejména u juniorů, kdy se kmotr stává klíčovým člověkem naskočení na kariérní rozvoj, kde jsou nejkritičtější první 2 roky.

Kdy zpravidla přichází fáze, kdy kmotřenec kmotra už „nepotřebuje“?

Jak kmotřenec roste, už nepotřebuje tolik rad, ale spíš potřebuje konzultace, inspiraci, nasměrování. V této fázi se člověk s kmotrem už nepotkává tak často, ale spíš jen v okamžiku, kdy něco řeší a chce znát jeho názor. Pak jsou tady lidé, kteří dojdou do bodu kariérního optima. Jsou na dané pozici spokojení, výkonní a nemají ambice ani předpoklady na to, aby rostli vertikálně dál. V tomto případě by se dalo říct, že už kmotra nepotřebují. I tak ho stále mají, jako takovou pojistku a potkávají se minimálně dvakrát do roka v rámci kariérních rozhovorů.

Mohou se kmotři u jednoho člověka v průběhu kariéry v Unicornu měnit?

Změna kmotra je samozřejmě možná. Zpravidla se tomu děje v okamžiku, kdy kmotřenec změní jednotku ve společnosti a dostává se do vzdálenějšího prostředí – buď kmotr nebude mít takový kontext, co se v okolí kmotřence děje, nebo je například geograficky natolik vzdálený, že by absentoval osobní kontakt. Také se stává, že spolupracovník svého kmotra profesně přeroste. Výjimečné jsou případy, kdy si nesednou osobnostně nebo kmotr nesplní očekávání.

Jak kmotry rozvíjíte?

Vůbec prvotním impulsem je uvedení do role kmotra, kdy si vyjasníme očekávání a řekneme si, co má a nemá kmotr dělat. Pravidelně pořádáme workshopy, kde se bavíme o tom, jak správně předat zpětnou vazbu, i tu negativní, tak, aby byla konstruktivní a pomáhala posouvat dál. Kmotři se trénují zejména on-the-job v reálném procesu, jak zvládat náročné situace, jak motivovat a nepřemotivovat, kdy uplatnit direktivní styl, a kdy naopak vést vše konsenzem. V rámci interní akademie absolvují kmotři kurzy zaměřené na komunikaci a vedení lidí.

Jakou má hlavní přidanou hodnotu kmotrovství pro spolupracovníka?

Spolupracovník má jistotu, že je v Unicornu někdo, kdo mu chce pomoct s profesní i osobním rozvojem. Má člověka, se kterým si může kdykoliv promluvit a nalezne u něj podporu i nový impuls v momentě, kdy ztrácí motivaci. Kmotr je člověk, který zná své kmotřence velmi dobře, je pro ně ambasadorem a kmotrovskou autoritu dokáže uplatit i směrem do firmy.

Vzpomenete si na příklad, kdy vše nebylo zrovna ideální?

Nepovedený příklad je situace, která nastala u jednoho spolupracovníka – ten měl v průběhu dvou let čtyři různé kmotry, ani jednou si nenastavili “pravidla hry” a neiniciovali spolupráci. Proto se tímto situacím snažíme předcházet revizemi procesu ze strany HR, děláme revize, kdo je komu přidělen a podobně. U juniorů, pokud kmotrovství nefunguje dobře, se snažíme zjistit, jaké dopady to může mít a cílem je situaci napravit. Když je spolupracovník již zkušený odborník a nepotřebuje mentorskou oporu ani dohled, necháváme vývoj jejich mentoringového vztahu víc v jejich rukou a tolik již nezasahujeme.

Pojďme uzavřít naše povídání historkou se šťastným koncem. Jaký kariérní příběh Vám utkvěl v paměti a proč?

Těch máme naštěstí mnoho. Vždy se mi vybaví příklad našeho dnes již senior konzultanta Honzy Froňka z Plzně, který k nám nastoupil v roce 2013 jako Junior .NET vývojář a už na začátku projevil vysoký potenciál. Jeho kmotrem byl Martin Hradil, který je do kmotrovství velmi zapálený a spojuje pečlivý, lidský přístup se zájmem o rozvoj a obrovským know-how (nejen) v energetice. Honza se pod vedením Martina během roka posunul do role analytika, o dva roky později se stal business architektem. Za pouhé tři roky se jeho kariéra velmi rychle vyvinula tak, že byl schopný řídit tým analytiků, řešit složité situace, vyjednávat s klienty, vidět souvislosti a s chutí se zapojoval do ostatních aktivit. V roce 2018 se Martin rozhodl, že by z něj chtěl vychovat dalšího senior konzultanta, což je jedna z klíčových rolí ve společnosti. Dnes tuto funkci zastává a je schopný zastřešit jak technologie, tak i business a vztahy. Zajímavé na tom všem je, že po prvních letech spolupráce byl kmotr relokován do Holandska. V takových případech zpravidla přidělujeme jiného kmotra. Pánové ale měli spolupráci tak skvěle nastavenou, že jsme k tomuto kroku nepřistoupili.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa