Chceš jít po státnicích jinam než na magistra? PwC má řešení.

28. 6. 2017

4 min.

Chceš jít po státnicích jinam než na magistra? PwC má řešení.
autor
Kristýna Šestáková

Extrovertní hyperaktiv, který nemůže existovat bez přátel, kafe s mlíkem, knih a čokolády.

Jak probíhá výběrové řízení do vaší společnosti?

Zpravidla probíhá celý den a skládá se z několika aktivit. Nejdříve prochází kandidáti assessment centrem, tedy vstupními testy, které hodnotí jejich jazykové a numerické znalosti. Poté následují různé týmové úkoly, a na konci přichází samotný pohovor. Při něm se zajímáme o kandidáta především jako o osobnost. Snažíme se co nejvíce odhalit jeho vlastnosti, abychom věděli, zda nám zapadne do týmu.

Co je pro vás při náboru nových talentů klíčové?

Potřebujeme, aby uchazeč měl sám chuť chtít vždy něco víc. Nepřijímáme k nám nové zaměstnance s myšlenkou, že na dané pozici budou i za rok. Hledáme tedy ty, kteří chtějí růst, získávat nové znalosti, zkušenosti a do práce chodí nejen kvůli výplatě, ale i pro svůj osobní rozvoj. Na druhou stranu je také samozřejmě potřebná určitá znalost daného odvětví, nicméně o zaškolení a získání zkušeností se rádi postaráme.

Z jakého důvodu jste se rozhodli nepožadovat po uchazečích vzdělání magisterského stupně?

Vzdělání je skvělá věc. Pokud má člověk zájem, získá neuvěřitelné množství znalostí. To „pokud má zájem“ je tu ale zásadní. Vysokoškolské vzdělání dnes již není ani privilegium, ani jasný cíl každého středoškoláka. Dříve byla cesta životem a kariérou svým způsobem předurčená a možnosti vybrat si vlastní směr byly omezené. Dnes ale existuje tolik cest, kterými se člověk může vydat, tolik nových příležitostí. Považujeme se za vyspělou, inovativní firmu, a proto již nadále nechceme patřit k těm, kteří stále lpí na určitých pravidlech.

Na jaké pracovní pozice přijímáte uchazeče s jiným než vysokoškolským vzděláním?

Mohou to být určité asistentské role či pozice v infrastruktuře. Nicméně všichni, kteří přichází do styku s klienty, vysokoškolské vzdělání mít musí. Většinou si během práce také doplňují další profesní kvalifikaci (ACCA, CFA, CIMA). Jelikož podporujeme jakýkoliv růst a další vzdělávání, absolvování těchto kvalifikací hradíme. Například pozici Asistent auditora A1 tak může vykonávat i absolvent bakalářského studia. Tito asistenti mají možnost získat certifikaci ACCA, díky níž mohou vykonávat stejnou práci jako kolegové s titulem magisterským.

Předpokládám, že jelikož jste se rozhodli učinit jako firma takový „ústupek“, máte dobré zkušenosti i se zaměstnanci bez vysokoškolského titulu.

Poměrně často k nám nastupují stážisti již od druhého ročníku vysoké školy. Všímáme si, že ačkoli daný student ještě neabsolvoval, je velmi talentovaný a své úkoly zvládá skvěle. Stáže se nám osvědčily, řada studentů k nám po dokončení školy nastupuje na plný úvazek.

Je pro vás při náboru důležitá například předchozí praxe?

Nedávno mě pobavil jeden vtip, který si utahoval z dnešních zaměstnavatelů: „Hledáme někoho do třiceti let s minimálně dvacetiletou praxí“. To je samozřejmě extrém, ale myslím, že bohužel často odráží skutečnost. Člověk s mnohaletou praxí je samozřejmě ideál, v mnohých případech, zvláště u studentů a absolventů, je to ale spíše utopie. My jsme realisti a chápeme, že absolvent, který právě dokončil školu, v drtivé většině případů nebude mít pětiletou praxi. Pokud tedy někdo přichází na pozici asistentskou a úspěšně projde přijímacím řízením, předchozí zkušenosti nejsou potřeba. Vše rádi vysvětlíme a naučíme. U vyšších pozic to ale samozřejmě takto nefunguje, tam už je praxe doopravdy potřebná.


Jakým způsobem u vás ve firmě pracujete s novými zaměstnanci?

Do vody nikoho neházíme a školení považujeme za velmi důležité nejen proto, aby se mohl nováček rychle zapojit do běžné práce, ale i pro jeho lepší začlenění do týmu. Jde nám o to, aby každý věděl, že u nás mu poskytneme podporu. Pocit „jsem úplně ztracený a nevím, co tu dělám“ tu někdo zažije možná tak první den při hledání kuchyňky. Každý nový člen PwC týmu dostane svého buddyho, tedy kolegu ze stejného oddělení, který mu prvních pár měsíců pomáhá se vším od administrativy přes pracovní záležitosti až po tipy na nejlepší restaurace v okolí. Dále je mu přidělen kouč, zkušenější člen týmu, jenž s ním řeší posun v kariéře a třeba i směr, kterým se chce dále ubírat. Kolegové nastupující do auditu navíc prochází šestitýdenním školením, takže do práce samotné jdou připraveni opravdu na vše.

Jak se u vás může vypracovat úplný nováček? Je zde nějaká hierarchie postupu?

Každý začíná někde jinde, ale jak jsem již zmínila, přijímáme ty, kteří se chtějí vyvíjet. Nový zaměstnanec si se svým koučem pravidelně sestavuje tzv. development plán, v rámci něhož si vytyčí profesní cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Kariérní růst potom záleží na vyhodnocení tohoto plánu. Nicméně, ať už v rámci pozice, agendy, nebo odpovědnosti, každý zaměstnanec se posouvá výše, a to přibližně v ročním časovém rámci.

Co přesně potřebují uchazeči k tomu, aby měli šanci při výběrovém
řízení uspět, respektive co vy sama považujete za stěžejní kompetence?

Určitě analytické myšlení a komunikační schopnosti, tedy nebát se mluvit. Dále je velmi důležité, aby uchazeč dokázal přemýšlet v globálním kontextu a měl cit pro byznys. Musí si samozřejmě také umět zorganizovat nejen svůj den a práci, ale kompletně celý svůj život. Hodně nám záleží i na tom, jaký člověk je, jakou má povahu. Naprostá většina pozic vyžaduje komunikaci s dalšími týmy a spolupráci na projektech, a proto je potřeba být sám sebou, mít vlastní názor na věc, ale zároveň umět respektovat společný cíl.

Lenka pracuje v personálním oddělení firmy PwC téměř dvě desítky let. Zabývá se především náborem lidí, vede recruitmentový tým a věnuje se také kolegům, kteří se rozhodnou z firmy odejít. Díky mnohaletým zkušenostem zná velmi dobře potřeby jednotlivých týmů PwC při náboru nových členů i situaci na trhu práce, která se v průběhu jejího působení ve společnosti několikrát dramaticky změnila. Mimo jiné se Lenka rozhodla vystudovat psychoterapii, má vlastní praxi a na částečný úvazek se této činnosti velmi ráda věnuje i nadále. Ve volných chvílích píše povídky, cvičí jogu, ale nejraději svůj čas tráví se svými dospívajícími dětmi.

Jak vidíš, je patrné, že v PwC přemýšlejí nad náborem nových zaměstnanců opravdu důkladně. Přehled pracovních míst, která čekají na obsazení těmi správnými lidmi, najdeš  přímo zde. A kdoví - třeba mezi nimi je i tvůj dreamjob.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa