Jak máte reagovat, když se kolega příliš vměšuje do vaší práce?

16. 6. 2020

5 min.

Jak máte reagovat, když se kolega příliš vměšuje do vaší práce?
autor
Marianne Shehadeh

Créatrice de contenus @ Point Virgule

To jediné, po čem ve svém zaměstnání toužíte, je dělat svědomitě svoji práci, mít dobré vztahy se všemi kolegy na pracovišti a ve zdravé míře se účastnit sociálního života ve firmě. Ale tento plán vám kazí kolega, který se vám začal nežádoucím způsobem montovat do práce.


Tento jedinec začíná čím dál tím více přebírat vaše úkoly a to vás pochopitelně znepokojuje. Možná dokonce i kontaktuje klienty vaší firmy ohledně témat, která máte ve své agendě vy. Případně za vás svolává jednání, dělá bez konzultace s vámi rozhodnutí o projektech, za které máte odpovědnost, přehnaně zasahuje do společné e-mailové komunikace nebo sdílí své názory, aniž by se jej na ně někdo ptal. Zkrátka a dobře – přehání to. A vy máte pocit nespravedlnosti a jenom těžko udržujete chladnou hlavu. Proč se váš kolega takto chová? A co je důležitější, jak se máte zachovat vy a zabránit mu v jeho neoprávněném počínání, aniž byste se dostali do problémů? Zde je několik tipů, jaký postoj k tomuto citlivému problému zaujmout a jak takříkajíc zatnout tipec této zamýšlené krádeži vašeho projektu.

Delikátní situace

Když se vám kolega vměšuje do práce, není to vůbec příjemné. Takováto situace ve vás může vyvolat řadu negativních pocitů, jako jsou ztráta sebedůvěry, pocit selhání, vztek nebo zmatek. Ale kromě těchto emocí na individuální úrovni může podobná situace přerůst dokonce až do otevřeného konfliktu na pracovišti. Udržování co možná nejlepších vztahů s kolegy je nejen ve vašem nejlepším zájmu, ale i v zájmu všech ostatních zaměstnanců i firmy jako celku. Pojďme se tedy podívat, jak s touto prekérní situací naložit.

1. Snažte se zjistit a pochopit, proč se vám kolega tak plete do práce

Zamyslete se nad tím, jak celá tato záležitost vůbec vznikla. Klíčem k vyřešení situace je pochopit, proč se daný kolega chová tak, jak se chová. A s tímto dotazem musíte konfrontovat i přímo jeho. Tím, že celou věc v klidu prodiskutujete přímo s kolegou, pomůžete k uklidnění situace. Při analýze situace se držte faktů a sami sobě si nejdříve položte následující otázky:

  • Je váš kolega ve firmě nový? Je možné, že jen nechápe rozsah své agendy?
  • Je popis vaší práce dostatečněspecifický? A jaký je popis práce vašeho kolegy?
  • Nesnaží se vám kolega pouze pomoci? Vypadáte, jako že s některými projekty potřebujete pomoci?
  • Má kolega pocit, že pracuje lépe nebo rychleji než vy?
  • Jaká je motivace daného kolegy? Chce si přivlastnit úspěchy vaší práce nebo se blýsknout v očích vašeho nadřízeného?
  • Bylo zasahování do vaší práce nápadem samotného kolegy, nebo k tomu od někoho dostal instrukce?

Stejně jako u jakékoliv jiné problematické situace, i zde musíte nejdříve identifikovat zdroj celého konfliktu a teprve potom najít vhodné řešení. Jedině tak budete schopni zvolit vhodnou strategii.

2. Nechte city stranou

Ještě předtím, než začnete jednat, se musíte uklidnit. Nedopusťte, aby vás ovládaly emoce. I když můžete mít pošramocené ego nebo se možná cítíte naštvaní či podvedení, dejte své pocity pokud možno stranou a při řešení situace se držte objektivních faktů. Nezačněte si hned všem stěžovat. Kolegové by vás mohli začít považovat za příliš citlivého a ubrečeného. Klíčem k úspěchu je oprostit se od jakýchkoliv emocí, které by mohly narušit způsob, jakým chcete situaci řešit a jak u toho chcete působit.

Paní Sandra, psycholožka se zaměřením na práci a pracovní prostředí, radí: „Emoce nechte stranou. Pokud pociťujete hněv, budete ve výsledku na ostatní působit jako někdo, kdo se akorát nepřiměřeně naštval. A nedosáhnete toho, čeho jste dosáhnout chtěli.“ A i ve chvíli, kdy kolegu konfrontujete přímo, byste si na něm neměli vylévat svůj hněv ani frustrace. Takové počínání by totiž bylo kontraproduktivní. „Jestliže budete mluvit klidně, získáte tím pozornost i větší respekt vašeho protějšku v konverzaci,“ říká Sandra.

3. Nevylévejte si srdce kolegům

Nestěžujte si kolegům a nevylévejte si srdce svým spolupracovníkům, pokud mezi nimi nemáte nějaké vyloženě věrné přátele. Takovéto delikátní situace mají totiž spoustu různých interpretací a zároveň se přímo či nepřímo týkají všech lidí ve vašem oddělení. A tak by se vám mohlo stát, že vás někdo špatně pochopí nebo že se vaše stížnosti donesou k těm nesprávným lidem. Mohlo by to dopadnout jako v tiché poště. Vaše slova by mohla být pokroucena a různí lidé by si do vašeho příběhu mohli dosadit různé věci. Vaše zpověď směrem ke kolegům se k vám tak může vrátit jako bumerang. Snadno se tak naopak vy můžete stát terčem kritiky kvůli tomu, že pomlouváte kolegu. Držte se proto komunikace pouze s přímými účastníky daného problému, kteří s vaší nepříjemnou situací mohou něco reálně udělat.

4. Promluvte si s kolegou

Poté, co jste podstoupili všechny výše zmíněné kroky, nastal čas, abyste situaci prodiskutovali s kolegou, který se vám vměšuje do práce. Přímá konfrontace může být nepříjemná, zvláště pokud je zde šance, že přeroste do konfliktu. A proto je vhodné držet se metody, která má v angličtině zkratku „DESC“. Ta se používá primárně v managementu a při řízení týmu, ale zároveň se dá efektivně použít i v této situaci.

Metoda „DESC“ sestává z těchto čtyř kroků:

  • „Describe“. Popište objektivní fakta. Například: „Všiml jsem si, že některé z projektů, na kterých pracuješ, zasahují do mé agendy.“
  • „Express“. Vyjádřete svoje pocity ohledně této situace. Například: „Znepokojuje mě to.“
  • „Specify“. Specifikujte, co byste rádi, aby se stalo. Například: „Rád bych, abychom to probrali a vysvětlili si, co kdo má dělat.“
  • „Conclude“. Dojděte k pozitivnímu závěru. Například: „Jsem rád, že jsme si takto promluvili, a věřím, že situaci dovedeme pozitivně vyřešit.“

Tento dialog s kolegou může mít několik rozuzlení. Třeba se dozvíte, že si své chování prostě neuvědomoval a že je ochoten jej napravit. Nebo zjistíte, že na vině je pouze nedostatečný popis práce vás dvou. Možná se tomu oba zasmějete. Kdo ví? Nejděte do konverzace s kolegou s nezlomnou představou, že se vám snaží nějak uškodit. Je možné, že máte oba společný zájem, že se domluvíte na nějaké spolupráci a že se vám nakonec dokonce uvolní ruce pro práci na jiných částech projektu.

Jaký je možný negativní výsledek? Ten, že kolega odmítne uznat, že dělá něco špatně a že je nějaký problém. Pak se budete muset obrátit na vašeho nadřízeného nebo i na vyšší management, abyste problém vyřešili.

5. Jděte za svým nadřízeným

Pokud vaše rozmluva s kolegou nikam nevede a on se vám stále montuje do vašich projektů, je čas jít za vaším nadřízeným. Pro jistotu si schovejte veškerou komunikaci, která se tématu týká. Na začátku jednání vypíchněte svůj přínos pro firmu a shrňte agendu, které se věnujete. Můžete pro inspiraci použít popis své pracovní pozice. Váš vedoucí si tak lépe uvědomí rozsah vašich povinností, vaši pozici ve firmě i úspěchy, kterých jste od nástupu do společnosti dosáhli. Následně vysvětlete aktuální situaci. Používejte fakta, nenechte se ovládat emocemi a nikoho z ničeho neosočujte. Nakonec popište, jak současné dění ovlivňuje efektivitu vaší práce, jak narušuje týmovou spolupráci na vašem oddělení a jak vás zasahuje i na osobní rovině.

Je zcela v pořádku požádat svého nadřízeného, aby objasnil popis vaší práce nebo aby zhodnotil překrývání vaší agendy s prací někoho jiného. Pokud je kolega, který zasahuje do vašich projektů, zároveň členem vašeho týmu, váš nadřízený může jednoduše zorganizovat společné setkání vás tří, kde můžete celou věc probrat a objasnit si rozsah vašich povinností a hranice jednotlivých projektů. Pokud jste vy a daný kolega z jiných týmů, pak by se měli sejít vedoucí těchto týmů a společně hledat řešení. Ať už s vámi, nebo bez vás. I přes všechnu snahu se ale může stát, že oba manažeři spolu nenajdou řeč nebo že ani jejich společné rozhodnutí konflikt ve výsledku nevyřeší. A pak už vám bohužel zbývá jenom jít s tímto problémem ještě výše ve firemní hierarchii.

Nejdůležitější pro vás je nedovolit celé situaci, aby na vás nějak negativně dopadla nebo aby vám narušila sebevědomí. Pamatujte, že jste byli do firmy přijati, protože ve vás daná společnost věří a váží si vašich schopností. Vezměte si také k srdci rady psycholožky Sandry, neberte problém nijak osobně a nenechte, aby situace pošramotila vaše ego nebo aby vám kazila náladu. Naučte se mít své emoce a reakce pod kontrolou pomocí základních nástrojů, jako jsou meditace, dechová cvičení nebo mindfulness. Je nutné, abyste si nadále uvědomovali svoji hodnotu a abyste si stáli za svým co se týče vaší role ve firmě i v celém týmu. Takovýto přístup vám pomůže k vyřešení situace. Stačí, abyste byli zásadoví, odhodlaní, ale zároveň i chápaví a lidští.

Přeložil Matěj Moravec

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa