Jak napsat pracovní inzerát

14. 7. 2020

3 min.

Jak napsat pracovní inzerát

Inzerát s nabídkou práce je důležitým komunikačním nástrojem. Vzhledem k rostoucím potížím s hledáním kvalifikované pracovní síly může právě inzerát hrát rozhodující roli.

Přesto si mnoho firem na pracovních inzerátech nedává příliš záležet, používají nesrozumitelné formulace a nepřemýšlejí o klíčových slovech. Ideální recept na to, jak odradit vhodného kandidáta. Nepodceňujte sdělení, které takovým počinem vysíláte do světa, riskujete své dobré jméno zaměstnavatele. Dobře napsaná nabídka práce zvýší atraktivitu společnosti a pomůže vám najít slibného uchazeče.

Chcete-li napsat dobrý pracovní inzerát, nabízíme vám tipy, co (ne)uvádět v jednotlivých částech. Na konci článku najdete i stručný to-do list k sepsání povedené nabídky.

Výstižný a relevantní název

ANO

 • Použijte jasný a jednoduchý název pozice, aby kandidát od začátku chápal, o co se jedná.
 • Vyberte spíš takový název, který by většina lidí hledala. Hledáte-li Community Managera, inzerát jednoduše pojmenujte Community Manager. Na kreativitu a detaily budete mít spoustu prostoru v obsahu inzerátu. Titulek inzerátu je důležitý aspekt technické optimalizace (SEO). Jestliže použijete správná klíčová slova, zvýší se počet jeho výskytů při vyhledávání.

NE

 • Nesnažte se být za každou cenu originální a nevymýšlejte názvy jako Ninja developer nebo Daňový guru. Když kandidáti napíšou do vyhledávače klíčová slova, váš inzerát jim nevyskočí. Podívejte se na příklady nabídek, které je těžké ve vyhledávači najít přes klíčová slova.

Charakteristika společnosti

ANO

 • Uveďte, ve kterém odvětví působíte, velikost firmy a obratu, aby si uchazeči mohli udělat přesnější obrázek a dokázali se zařadit do podnikové struktury.
 • Inzerát musí firmu prodat. Ukažte, v čem jste atraktivní. Nepopisujte monotónně svou činnost, vyzdvihněte hodnoty, prostředí, atmosféru. Něčím to zkrátka okořeňte a odlište se od jiných společností.

NE

 • Nepoužívejte nejasný slovník, kterému člověk zvenku nerozumí. V inzerátech se často objevují specifické odborné termíny nebo výrazy ze žargonu konkrétní firmy.

Přesný a jasný popis pozice

ANO

 • Co nejpřesněji popište náplň pozice a každodenní úkoly. Čím přesněji je popíšete, tím snáze si je kandidát bude moci představit.
 • Pracovní místo můžete lokalizovat v rámci firemní struktury, aby bylo zřejmé, na jaké úrovni se pozice nachází.
 • Nebojte se použít zájmena ty a vy, takhle bude mít uchazeč pocit, že je součástí týmu už při čtení inzerátu.

NE

 • Žargon a neznámé zkratky tu opět nemají co dělat. Formulujte věty tak, aby byly co nejsrozumitelnější. Kandidátovi nemusí být jasné, co myslíte větou: „Vyřizování SNB produktů asap a jiné ad hoc věci s dev. týmem.“

Kandidát s odbornými i lidskými kvalitami

ANO

 • Jednou větou shrňte požadovanou úroveň vzdělání, obor a počet let praxe. Pokud jste otevřeni i uchazečům, kteří přesně nesplňují dané požadavky, uveďte to také. Možná budete mile překvapeni.
 • Poté nastiňte, jaké by měl mít kandidát předpoklady, dovednosti a jiné neméně důležité vlastnosti. Neměl by se ale ztratit v záplavě požadavků. Mohl by se totiž nechat odradit.
 • Nezapomeňte zmínit lidské vlastnosti nezbytné pro výkon pozice a pracovní prostředí.

NE

 • Nerozšiřujte seznam požadovaných dovedností, tím si akorát uzavřete dveře k obrovskému množství potenciálních kandidátů. Jasně, hledáte někoho výjimečného. Jenže co když se zrovna on/ona nechá odradit inzerátem, v němž hledáte ztělesněného superhrdinu.
 • Nekopírujte popis profilu zaměstnance, který na dané pozici působil. Tím, že nadhodnotíte dovednosti stávajícího zaměstnance, riskujete, že připravíte celý tým o kompetence jeho možného nástupce. Zaměřte se hlavně na popis pozice a na to, co je pro její výkon opravdu nutné.

Kouzlo detailu

Řídili jste se našimi radami, dali jste si záležet na srozumitelnosti a výstižnosti obsahu inzerátu, ale zbývá ještě pár drobností, které bychom neměli vynechat.

 • Uveďte, jaký typ smlouvy nabízíte, i přesto, že jste tento údaj už určitě někde vyplňovali (smlouva na dobu ne/určitou, stáž, dobrovolnická činnost, atd.). Zdá se to jako základní informace, ale ve spoustě inzerátů tato informace není přesně vymezena.
 • Není sice povinné uvádět výši odměny, ale většina kandidátů tento údaj ocení. Nabídky, v nichž je zveřejněna, dostávají více reakcí. Pokud nechcete přímo uvádět sumu, můžete alespoň zmínit rozsah ohodnocení. Na druhou stranu, pokud není odměna zrovna vysoká, raději ji ani neuvádějte.
 • Jasně vysvětlete, jak má uchazeč v případě zájmu postupovat. Do kdy odeslat přihlášku, kontakt na odpovědnou osobu, formát CV a další.
 • Můžete popsat celý náborový proces. Kandidáti tuto informaci ocení a budou vědět, kolik kol pohovorů je čeká, zdali mají vypracovat případovou studii nebo jestli je čeká schůzka s manažerem.
 • Nezapomínejte při psaní inzerátu dodržovat určitá pravidla týkající se např. mlčenlivosti, právních náležitostí nebo nelegální činnosti.

Neváhejte inzerát v průběhu času měnit. Pokud si všimnete nějakého nedostatku nebo vám dokonce samotní uchazeči řeknou, že jim něco nebylo jasné, změňte ho, zlepšete ho.

Krok za krokem k sepsání perfektního inzerátu

Tohle je náš seznam 6 nejzákladnějších prvků dobrého pracovního inzerátu.

 • Vyjadřujte se jasně a jednoduše.
 • Uvádějte co nejvíce podrobností.
 • Pozici i samotnou firmu představte atraktivním způsobem.
 • Používejte osobní zájmena, oslovujte potenciální kandidáty.
 • Nehledejte superhrdinu.
 • Upravujte, aktualizujte, zlepšujte.

Nyní máte v rukávu všechna esa k napsání atraktivní pracovní nabídky.

Přeložila Iva Kubíčková

Probíraná témata