Flexibilita práce stojí na důvěře. Jak to vypadá v praxi?

23. 9. 2022

4 min.

Flexibilita práce stojí na důvěře. Jak to vypadá v praxi?
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Práce odkudkoliv byla ještě před několika málo lety ve většině firem víceméně sci-fi a čeští pracující, až na výjimky, si o ní mohli nechat jenom zdát. To, co pro mnoho zaměstnavatelů změnil až Covid, některé společnosti ale měly ve své DNA už dříve a přechod do “nové éry” pro ně tak není nic cizího. Naopak by mohly vyprávět. Takovým příkladem je i firma Vendavo, která řadí flexibilitu práce mezi jedny ze svých zásadních hodnot. Jak takový flexibilní přístup vypadá, které modely se aktuálně na pracovištích uplatňují a za jakých podmínek můžou taková uspořádání fungovat?

Nová doba, nové modely práce

Díky Covidu-19 nastala v přístupu firem i v očekávání pracovníků doslova revoluce, která se významně projevila i v tuzemsku. Zatímco před začátkem pandemie využívaly alespoň občas home office pouhá 4 % zaměstnanců, na začátku minulého roku to bylo už 37 % tuzemských pracovníků. 

Ale to, co bylo ještě pár měsíců zpět povinné, zůstává teď zcela na firmách. Po odeznění protipandemických opatření stojí zaměstnavatelé před otázkou, jakou míru flexibility pracovníkům nadále nabízet a zda po zaměstnancích, kteří mohou pracovat i z domova, opět požadovat docházku na pracoviště. 

“Naši zaměstnanci mohou pracovat z domova od začátku existence Vendava, tudíž práce z domova není pro nás vůbec žádnou novinkou a jsme na to zvyklí,” říká k práci z domova Lenka Šimuni, Senior Talent Acquisition Partner ve společnosti Vendavo. “V průběhu Covidu ale nastala díky vládním opatřením změna v tom, že kolegové, kteří preferovali práci v kanceláři, se museli přesunout domů. Vendavo se k tomu postavilo tak, že každý člen týmu dostal příspěvek na vybavení domácí kanceláře. Krom toho se zvýšil respekt u všech kolegů vůči těm, kteří potřebovali zabezpečit domácí vyučování dětí, a tím pro ně bylo občas velmi komplikované skloubit práci a soukromý život,” dodává. 

image

Po ustálení koronavirové krize se v pracovním světě rýsují tři přístupy, jakým se k návratu do kanceláří postavit:

  • Některé firmy, jako třeba americké společnosti SpaceX a Tesla, se vrátily k modelu stoprocentně prezenčního výkonu práce. Nutno dodat, že Elon Musk, CEO obou firem, který byl do té doby považovaný za zářný příklad progresivního zaměstnavatele, způsobil svým rozhodnutím vrátit se ke starým pořádkům nemalý poprask.
  • Druhým typem uspořádání je takzvaný hybridní model. V rámci něj dochází pracovníci do kanceláří určitou část pracovního času, například dva nebo tři dny v týdnu. U jednotlivých zaměstnavatelů se pak liší, zda mají pracovníci určené, které konkrétní dny mají být přítomni, nebo jestli je to na jejich individuální volbě.
  • Třetím modelem je pak maximální flexibilita co se týče místa výkonu práce, kdy mohou zaměstnanci pracovat výhradně z domova, ale i docházet do kanceláří, pokud chtějí. „Našim zaměstnancům dáváme svobodnou volbu místa práce od začátku. Nikoho nenutíme ani chodit do kanceláří ani pracovat z domova,“ doplňuje Lenka Šimuni

Respekt k situaci každého z nás

Pandemie i očividná potřeba zůstávat doma, mimo větší množství lidí, už skončila, proč tedy někteří preferují home-office i nadále? Pro jedny může být hlavním důvodem klid domácího pracovního zázemí, jiní tím šetří čas strávený na cestě do práce, četnou skupinu pak tvoří rodiče zejména menších dětí, kterým se tak daří lépe skloubit pracovní a osobní povinnosti. 

“Naše firemní kultura je založena na respektu všech kultur, odlišností i soukromých situací. Snažíme se za všech okolností respektovat každého, aby se zaměstnanci cítili co nejvíce komfortně a pracovali s radostí a energií. Pokud jim v tom pomůže práce z jiného místa, než je právě kancelář, nevidíme v tom absolutně žádný problém,” komentuje nastavení Lenka Šimuni s tím, že flexibilitu místa práce využívají všichni od nejvyššího managementu až po řadové zaměstnance.

image

Nastavení vzájemných očekávání jako podmínka flexibility

Mezi nejčastější důvody, proč se firmy vrací k prezenčnímu či hybridnímu modelu, patří strach ze snížení produktivity pracovníků – i když nedávný průzkum Texas A&M University School of Public Health ukázal, že k poklesu produktivity v důsledku home office nedochází. To ale platí pouze za předpokladu, že je systém práce na dálku správně nastaven a že si mezi sebou zaměstnanec a zaměstnavatel vyjasní vzájemná očekávání.

Jak dále Lenka Šimuni uvádí, model stoprocentní flexibility ve Vendavu je možný především díky tomu, že firma klade důraz na výsledky, nikoliv na čas strávený na pracovišti. Systém stoprocentního remote office je tak pouze možný za předpokladu, že pracovníci mají jasně nastavené cíle a mezi nimi a zaměstnavatelem panuje vzájemná důvěra.

image

“Vize 100% důvěry a flexibilní nastavení je s námi od začátku firmy, tedy už nějakých 10 let, ještě než to začalo být “trendy”. Jednoduše nám to přijde přirozené.” Vendavo kromě toho ještě staví na hodnotách jako je nastavení příjemného pracovního prostředí uvnitř firmy, hledání a aplikování prostředků k usnadnění práce a nebojí se ani novinek a trendů, které jsou aktuální ve světě. “A taky umíme pořádně oslavit naše společné úspěchy, to nám jde!”

Role kanceláří se mění

Volnost ve výběru místa výkonu práce mění i to, jak chápeme roli kanceláře, než když do ní všichni dochází na denní bázi. Jde pak především o místo, kde se kolegové potkávají, kde spolu tráví společný čas, schůzují a debatují. Jakási komunitnost kanceláře se tak stává ještě důležitější, než tomu bylo dříve. 

V některých firmách proto přeskupují prostor tak, aby dokázali vytvořit více společných prostor na úkor míst pracujících. Výjimkou pak nejsou ani tzv. “hot desky”, tedy pracovní místa, která nejsou vyhrazena pro konkrétní zaměstnance a která může obsadit kdokoliv, kdo do kanceláře přijde nebo si místo předem zamluví.

I Vendavo nedávno otevřelo nové, moderní kanceláře na Floře. Nabízí se tedy otázka, proč firmy, které pracovníkům umožňují stoprocentně pracovat z domova, stále investují do nových kancelářských prostor? V případě Vendava se jedná o snahu pozitivně motivovat zaměstnance k socializaci s kolegy v rámci pracoviště a poskytnout jim co nejkomfortnější alternativu k práci z domova. Protože i v rámci nového standardu stále řada zaměstnanců preferuje docházení do kanceláře. 

image

“Na podzim jsme otevřeli nové pražské kanceláře, které budou více splňovat požadavky moderního zařízení a zpříjemňovat jejich návštěvu právě i těm, co preferují spíše home-office. A takových zaměstnanců je i většina. Krom super dopravní dostupnosti a vybavení u nás mají zaměstnanci k dispozici neustálý přístup k čerstvému ovoci, jogurtům a oříškům, aby měli dostatek energie kdykoliv během dne. Jednou týdně organizujeme firemní snídani a každé úterý na tým čeká jedlé překvapení od dortů, přes chlebíčky, žebírka, palačinky až po sushi. Jídlo si u nás užívají zkrátka všichni,” dodává k novým kancelářím a firemní kultuře Lenka Šimuni.

Jaká je budoucnost?

Ve Vendavu budoucnost už tak trochu žijí. Vyšší míra flexibility bývá ve světě už celkem standardní, naproti jí jde například i EU a její směrnice zabývající se flexibilitou a work-life balance především v případě rodičů. Dokázat si lépe nastavit podmínky mezi prací a soukromým životem je jednoduše nový standard. A co čekat dál? Výjimky už netvoří zákony jako “právo na odpojení se” či “právo na home-office” nebo třeba zkrácený čtyřdenní pracovní týden. To jsou směry, které by ještě zvýšily flexibilitu práce a nad kterými ve Vendavu začínají také aktivně uvažovat. 

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Flexibilita práce stojí na důvěře. Jak to vypadá v praxi?