Dobročinností a udržitelností k lepším životům lidí na celém světě

20. 10. 2021

3 min.

Dobročinností a udržitelností k lepším životům lidí na celém světě

Představujeme vám společnost Edwards Lifesciences, která je světovým lídrem v oblasti lékařských inovací se zaměřením na léčbu pacientů se strukturálními srdečními chorobami a monitorování životních funkcí a která napomáhá pacientům k delšímu a zdravějšímu životu. Naším společným cílem a přáním je pomáhat druhým, a proto se aktivně podílíme také na chodu komunit, ve kterých působíme. Jedná se o klíčový prvek naší firemní kultury. Snažíme se však nejen přispívat společnosti, ve které žijeme, ale také je pro nás velmi důležitá udržitelnost, a to jak v rámci naší organizace, tak i obecně v lokalitách našeho působení.

Změna společnosti začíná u jediného člověka

Příkladem toho, jak vedeme zaměstnance k zájmu o okolní svět, je nadace Edwards Lifesciences Foundation. Jejím účelem je poskytování finanční podpory organizacím, které si zaměstnanci sami zvolí.

Michal pracuje ve společnosti Edwards jako Learning Operations Specialist více než šest let a jako první z pražské centrály se rozhodl tuto příležitost využít. Dlouhodobě podporuje neziskovou organizaci Pomocné tlapky o.p.s., která se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením. Michal chtěl pro Pomocné tlapky získat finanční prostředky, a tak se spojil s nadací Edwards Lifesciences Foundation a zažádal o pomoc v rámci komunitního grantového programu (jednoho z celkem tří grantových programů společnosti Edwards Lifesciences).

„Chtěl jsem to prostě zkusit. Já i moje žena už Pomocným tlapkám dlouho přispíváme, protože dělají úžasnou práci. Vycvičení jednoho asistenčního psa stojí asi tolik jako menší auto. Kontaktovali jsme ředitelku této prospěšné organizace a ta byla z našeho nápadu nadšená.“

Michal společně s manželkou vypracovali návrh a plán realizace, vypočítali potřebné částky i to, jak přesně budou peníze využity. Michal fungoval jako prostředník mezi malou českou neziskovkou a velkou americkou nadací. Po několika kolech schvalovacího procesu byla Michalova žádost nakonec úspěšná.
Jeho projekt dopadl skvěle a každý rok si vede lépe a lépe. V prvním roce daroval Michal přes Edwards Lifesciences celkem 4 200 eur. Hned další rok už to byl dvojnásobek a třetí rok dar činil 10 500 eur. Celkem se vybralo cca 23 000 eur a za tuto částku je už možné vycvičit dva a půl asistenčního psa. „Pro tak malou organizaci je to obrovská finanční injekce. Mám neskutečnou radost, že se nám to povedlo, je to neuvěřitelné.“

Zelenější a chytřejší budoucnost

Pražské kanceláře firmy Edwards Lifesciences se nacházejí v jedné z nejekologičtějších budov v Evropě, v Praga Studios v Karlíně. Tento komplex mimo jiné využívá inteligentní osvětlovací systém a systém pro sběr dešťové vody, která je následně využívána k zavlažování zahrad v areálu. Díky jedinečnému designu je budova Praga Studios nositelem certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro energeticky úsporné projekty a také certifikace WELL Building Standard udělované za zdraví prospěšné pracovní prostředí. Obě tato osvědčení je nesmírně obtížné získat.

Jaký je podle nás klíč k budování zelenější společnosti? Osobní odpovědnost každého zaměstnance. V roce 2017 jsme získali standard pro systém řízení se zaměřením na ekologii (Environmental Management System, EMS), jehož cílem je co nejvíce omezit negativní dopad na životní prostředí. Každý rok si v rámci této normy vytyčíme tři hlavní cíle a každý rok se nám podaří splnit všechny požadavky potřebné k jejímu obnovení.

O udržitelnost usilujeme strategicky, proaktivně a kreativně. Používáme například nabíjecí baterie a pěstujeme vlastní rostliny. Naši zaměstnanci v Praze mají zcela nově možnost využívat hybridní a elektrické firemní vozy.

Jsme o krok dál díky firemním programům

Podporujeme naše pracovníky na cestě za zdravým a harmonickým životním stylem, a proto jsme vytvořili tzv. Total Wellness Program. Ten stojí na šesti základních pilířích: prevenci, výživě, sportu, vzdělávání, finanční gramotnosti a podpoře komunity.

Věříme totiž, že spolupráce a pomoc druhým přispívají ke spokojenějšímu životu a osobnímu naplnění. V rámci podpory komunit nabízíme placené dny volna pro dobrovolnické práce – Edwards Lifesciences tímto způsobem motivuje zaměstnance, aby byli prospěšní společnosti.

Jednou z hlavních priorit je také zvyšování informovanosti. Ekologie je něco, na co člověk občas zapomíná, a proto usilujeme o to, aby zaměstnanci chápali, jak a proč je důležité ekologické smýšlení i v každodenním životě. To se může projevit jakkoli – od šetření papírem při tisku přes nákup u místních maloobchodníků až po dojíždění do práce na kole. Naši zaměstnanci vědí, že každá snaha se počítá, když dojde na snižování uhlíkové stopy.

Pro společnost Edwards Lifesciences je investice do lepšího života tou nejdůležitější. S tím na mysli usilujeme o neustálé inovace a současně víme, jak je důležité podporovat jednotlivce a jejich ambice. Proto jde naše společnost v oblasti udržitelnosti příkladem. Všichni společně se snažíme, aby se měli co nejlépe pacienti, ale i společnost obecně.

Dobročinností a udržitelností k lepším životům lidí na celém světě